Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Svenska nätverket

Nätverk – nationellt och lokalt

2023-01-27

Reggio Emilia Institutet har vuxit och blivit starka ur de olika nätverk som fanns runt det lilla institut som startade 1993. Det svenska nätverket var ett av de ben som institutet växte fram ur. Det andra var projektet som drevs i Stockholm, Skarpnäck – ”Pedagogik i en föränderlig omvärld”.

Under många år har svenska nätverket fungerat som en viktig mötesplats för många pedagoger och andra som är intresserade av hur Reggio Emilia-inspirationen kan ta sig uttryck i en svensk förskola och skola.

Vårt svenska nätverk, bygger som alla nätverk, på frivilliga åtaganden, en vilja att samarbeta och träffas. Nätverk styrs inte av formella regelverk, utan bärs upp av enskilda personers engagemang och vilja att att vara delaktiga och ta ansvar tillsammans. Ett nätverk är därför en levande organism som hela tiden måste omprövas så det inte fastnar. Det innebär att det nätverk institutet vill vara en del av, är något helt annat än det var när det bildades.

Dialogdagar

Det svenska nätverket träffades förr två gånger om året runt om i Sverige. Vår målsättning var att stödja varandra som enskilda men också i våra olika lokala sammanhang. I början kallade vi våra träffar, nätverksträffar, för att i slutet av 90-talet förändra namnet till Pedagogdagar på våren och Dialogkonferens på hösten. Sedan något år tillbaka har vi valt att ha dialogdagar bara på hösten.

Dialogdagarna bygger på en idé om dialog och aktivt deltagande av alla som träffas. De är inte konferenser i vanlig mening utan en del av vårt nätverks gemenskap och vilja att mötas. Vi träffas alltid i Stockholmstrakten torsdag och fredag vecka 47.

Solidaritetsprojekt i Malagiri i Nepal

Sedan några år tillbaka ingår Reggio Emilia Institutet ekonomiskt i ett samarbete med den ideella föreningen Trinity för att bygga, starta och driva en skola i byn Malagiri i Nepal. Detta har skett på initiativ av vår förenings medlem Carin Söderlind som sedan många år samarbetat med den tibetanske munken Peema Dorjee. Carin och Peema är starka drivkrafter för att ro detta projekt i land i samarbete med byborna i Malagiri.

För närvarande ligger Trinitys hemsida (här nedanför) nere, men på deras facebooksida finns också information, se gärna:

www.facebook.com/TrinityKarlstad

Läs mer på:

LOKALA NÄTVERK

KALMAR – PÄRLAN

www.parlan-kalmar.se

LULEÅ

www.lulea.se/pedagogiskanatverket

GÄVLE

Kontaktperson: Johanna Edman-Olsson
johanna.edman-olsson@gavle.se
070-167 53 34 

NÄTVERK I HALMSTAD MED OMNEJD?

Du som är intresserad av Reggio Emilia inspiration och skulle vilja dela och mötas kring detta – vilken betydelse och vilken skillnad kan detta innebära för barn, pedagoger och familjer i ditt sammanhang?

Kontaktperson: Ann Granström Andersson, pedagogista och konsult för REI

ann.ga@halmstad.net 

HELSINGBORGS LOKALA REGGIO EMILIA NÄTVERK, SNÄCKAN

Snäckan är ideellt och bygger på att nätverkets medlemmar delar med sig till varandra av sina kompetenser, erfarenheter och resurser. Snäckans syfte är att skapa inspirerande möten kring pedagogiska frågor och de ”100 språken”. En liten grupp ansvarar för att planera, samordna och informera.

Kontaktpersoner:
marie.petersson2@helsingborg.se
carina.wallstedt.johansson@helsingborg.se

FÖRENINGEN REGGIO EMILIAS VÄNNER

Reggio Emilia vänner ordnar studiebesök och erfarenhetsutbyte i nätverksform i området kring Stockholm, Uppsala och Knivsta.

Kontaktperson: Gunilla Essen
gunillaessen@hotmail.com
www.reggioemiliasvanner.se

 

Om ni har frågor angående Svenska nätverket – ta kontakt med ordföranden i Reggio Emilia Institutets ekonomiska förening:

Anna Söderström Ahrborn

anna.ahrborn@reggioemilia.se