Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Att leda och utveckla för en likvärdig förskola – En Dialogkonferens 8 februari 2022 Ny!

Konferensen vänder sig till dig med en ledande roll i förskolan

2295 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

OBS! Denna konferens skulle ha varit analog men kommer på grund av rådande smittläge att ske digitalt.

Den 8 februari 2022 bjuder Reggio Emilia Institutet in till ännu en konferens i dialog kring ledarskapet. Konferensen ”Att leda och utveckla för en likvärdig förskola – en Dialogkonferens” vänder sig till dig med en ledande roll inom förskolan som vill möta andra med liknande uppdrag.

Alla barn har enligt skollagen rätt till en likvärdig förskola. I praktiken innebär det att alla barn oavsett förutsättningar ska ha tillgång till och kunna tillgodogöra sig lika kvalitativ utbildning.

Enligt forskning är mötet och interaktionen mellan förskolepersonalen och barnen själva kvalitetens kärna. Här är det av yttersta vikt att förskolepersonalen besitter förmåga att genom lyhördhet kunna inkludera och stimulera alla barn i utbildningen.

Genom denna konferens vill vi lyfta och uppmuntra ledare att leda och utveckla för en likvärdig förskola.

 

Dagens program:

08:00 – 09:00 Inregistrering

"Skolverket om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet"

Kjell Hedvall, avdelningschef på Skolverket.

”1000 PEDAGOGERS RÖSTER”

Åsa Harge verksamhetschef för förskolan Haninge kommun.

"Fylla mål med mening - om två helt olika områden, i samma stad, Linköping, men med gemensam värdegrund och projektidé"

Sofia Hedin, pedagogista i Ryd, Linköping. Linda Magdesjö, bitr rektor och pedagogista Slaka/Skeda Udde, Linköping.

”En likvärdig förskola för alla barn”

Sven Persson, seniorprofessor på Malmö universitet, föreläser om förskolans likvärdighet, dess potential och kopplingen mellan struktur- och processkvalitet.

16:30 Avslutning

 

Föreläsare: Kjell Hedvall, avdelningschef på Skolverket, Åsa Harge verksamhetschef för förskolan Haninge kommun, Sofia Hedin, pedagogista i Ryd, Linköping, Linda Magdesjö, bitr rektor och pedagogista Slaka/Skeda Udde, Linköping och Sven Persson, seniorprofessor på Malmö universitet.

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 8 februari 2022

Tid: kl 09:00 - 17:00

För att anmäla till konferensen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till programmet analogt