Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Att leda och utveckla förskola – konferens i dialog – Kvalitet, likvärdighet och ledarskap

genomförs digitalt – konferensen vänder sig till dig som ledare i förskolan som vill möta andra med liknande uppdrag

2295 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Denna konferens genomfördes första gången den 6/2 2020 i Stockholm. Nu gör vi den en gång till så att vi ge er som inte var med då en möjlighet att delta digitalt denna gång oavsett var ni befinner er.

En konferens i dialog om att leda förskolans processer för att skapa en pedagogisk identitet som bygger på delaktighet och kollektiv reflektion.
Konferensen vänder sig till dig som ledare i förskolan som vill möta andra med liknande uppdrag.
Du får reflektera tillsammans med andra över ledarskapets specifika kvaliteter och hur olika de olika val vi gör som ledare kan utveckla förskolan på varierande sätt. Föreläsarna (förutom Peter Fredriksson) arbetar aktivt med förändringsarbete för ökad likvärdighet i förskolorna i sin kommun.
Det finns många perspektiv på ledarskap och vi behöver inte göra på samma sätt för att nå resultat.
Var med och berätta och lyssna till andra ledare för att bli stärkt i ditt uppdrag som ledare i förskolan.

Föreläsningar:

"Bildningsresan börjar i förskolan – aktuellt i förskolan, politiken och på Skolverket", Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket

"Den kompetenta organisationen – strategier för delaktighet och gemensam verksamhetsutveckling", Henrik Lindh, utbildningsdirektör Haninge

"Ledarskap i förändring, handlar det om mig?" Ingmari Brockland, skolchef för förskolan, Sollentuna kommun

"Kvalitén i förskolan – går den att mäta?", Gunilla Bränn, verksamhetschef förskola och Anna-Lena Flodberg utvecklingsledare förskola, Sigtuna kommun

Mellan varje föreläsning sker dialog i dialoggrupper med samtalsledare

Moderatorer: Ingmari Brockland, skolchef för förskolan Sollentuna kommun och Sonja Lundmark, ordförande för Reggio Emilia Institutet

Föreläsare: Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Henrik Lindh, utbildningsdirektör Haninge Kommun, Ingmari Brockland, skolchef för förskolan, Sollentuna kommun, Gunilla Bränn, verksmhetschef förskola och Anna-Lena Flodberg, utvecklingsledare förskola, Sigtuna kommun

övrig information: föreläsningar på svenska och engelska

Ort: genomförs digitalt

Datum: den 16 mars 2021

Tid: kl 8:30 - 16:30

Våra konferenser är nu digitala och tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Konferensen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom. Den kommer innehålla både föreläsningar och reflektionsgrupper med samtalsledare.

Då konferensen innehåller reflektionsgrupper genom så kallade ”breakout-rooms” måste varje deltagare sitta vid en egen dator. Vi måste ha en unik e-postadress till varje deltagare, som också måste ha ett registrerat Zoom-konto.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in konferensen.

Priset på konferensen är sänkt med 15 procent. Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före konferensen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

 

För att anmäla till konferensen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag sju dagar innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-4 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Inspirerande föreläsningar och bra dialoger som leddes på ett sätt som gav möjlighet att få insyn i andras berättelser och situationer. Erfarenheter kommer att skapas med mina kollegor imorgon...

Röst från ledarkonferensen "Att leda och utveckla förskola - konferens i dialog Kvalitet, Likvärdighet och Ledarskap" i Stockholm den 6 februari 2020

Till Programmet digitalt