Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Språk, makt och identitet – En dialogkonferens om språkutveckling, 12 december 2022

Genomförs digitalt – Konferensen vänder sig till dig som arbetar i förskola

1900 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Reggio Emilia Institutet bjuder in till en digital dialogkonferens om språk.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhällets runtomkring. 

Språk är makt och ett rikt språk öppnar nya vägar. Förskolan är en viktig arena när det gäller att tidigt stärka barnets språk- och identitetsutveckling. Denna konferens vill skapa en medvetenhet hos pedagoger så att de tidigt kan stötta och främja barns språkande utifrån ett 100-språkligt och estetiskt lärande som främjar detta. Dagen kommer att rymma såväl teori som verksamhetsnära berättelser.

Moderatorer: Anna Söderström Ahrborn, ordförande Reggio Emilia Institutets Ekonomiska förening och vice ordförande för Reggio Emilia Institutet AB, pedagogista och ateljerista, samt Lovisa Sköldefors, pedagog och medarbetare i Reggio Emilia Institutet.

Konferensen sker i dialogform där föreläsningar varvas med tid i dialoggrupper som leds av våra samtalsledare.

 

Tidigare deltagare: "Här blandas kloka tankar med forskning och goda exempel på verksamhet och 100-språklighet", "Det var ett mycket bra upplägg. Samtliga föreläsningar var bra, intressanta, inspirerande. Allt hängde ihop på ett fint sätt. Jag känner mig taggad."

Anna Söderström Ahrborn Och Lovisa Sköldefors Slide Hemsidan 2 1040X433

Föreläsare: Leicy Olsborn Björby, författare, konstnär och ateljerista. Petra Petersen, fil. dr i pedagogik och universitetslektor. Per Dahlbeck, författare och förskoleutvecklare. Caroline Andersson, förskollärare i Bromma. Kerstin Lagrell, f.d. förskollärare och adjunkt på förskollärarprogrammet, Uppsala universitet. Hanan Qadan Rababah, språkutvecklare i Malmö stad.

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 12 december 2022

Tid: kl 09:00 - 17:00

Konferensprogram

Konferensen äger rum 09.00 – 17.00.

8:15 – 9.00: Inregistrering

9:00: Inledning av konferensens moderatorer, Anna Söderström Ahrborn och Lovisa Sköldefors

9.15 – 10.00: Föreläsning ”Min flerspråkiga identitet”

Om hur flerspråkighet kan prägla ens identitet genom livet, under uppväxten, i skolan, som yrkesverksam logoped och som mamma till barns vars flerspråkighet är under utveckling, Carolina Malmqvist, utvecklare mot språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Västerås stad.

10.10 – 10.55: Föreläsning ”Ord är språk eller hur är ord språk?”, Leicy Olsborn Björby, författare, konstnär och ateljerista.

11.05 – 11.30: Dialoggrupper

11.30 – 12.15: Föreläsning ”Digitala resurser och (fler) språk i förskolan”, Petra Petersen fil. dr i pedagogik och universitetslektor vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

12.15 – 13.15: Lunch

13.15: Föreläsning ”Att utveckla språk genom film och animation”, Per Dahlbeck, författare och förskoleutvecklare.

14.15 – 15.00: Föreläsning ”Förskolans yngsta barn. Om kommunikation och språkutveckling - ett demokratiskt förhållningssätt”, Caroline Andersson, förskollärare i Bromma. Kerstin Lagrell, f.d. förskollärare och adjunkt på förskollärarprogrammet, Uppsala universitet.

15.00 – 15.45: Dialoggrupper

15.45 – 16.30: Föreläsning ”Språk, makt och identitet”, Hanan Qadan Rababah, språkutvecklare i Malmö stad.

16.30 – 17.00: Avslutande samtal med moderatorer

Flera av våra konferenser är nu digitala och tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.

Konferensen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom. Den kommer innehålla både föreläsningar och reflektionsgrupper med samtalsledare.

Då konferensen innehåller reflektionsgrupper genom så kallade ”breakout-rooms” måste varje deltagare sitta vid en egen dator. Vi måste ha en unik e-postadress till varje deltagare, som också måste ha ett registrerat Zoom-konto.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in konferensen.

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt