Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Subjektivitet och lärande som ett relationellt potentialitetsfält 30 maj 2022 Ny!

– föreläsning

740 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

I en av sina föreläsningar hävdade Loris Malaguzzi att en deklaration av synen på barnet är den nödvändiga utgångspunkten för varje pedagogisk teori och vilket pedagogiskt projekt som helst.

Här prövar Gunilla vad en processontologisk filosofi, kan föra med sig för synen på det kompetenta barnet och för den ekologiska tanken om att allt hänger ihop med allt. Med exempel från den pedagogiska praktiken och med utgångspunkt i ett didaktiskt förhållningssätt som präglas av estetisk och etisk sensitivitet, lyfter hon fram de oväntade processer och livgivande möten som i ett givet ögonblick äger rum och är i vardande i det pedagogiska rummet, i det relationella potentialitetsfältet. Ett didaktiskt förhållningssätt som fokuserar händelsen och möter ett barn i tillblivelse (becoming-child). 

Gunilla Dahlberg, professor emerita vid Stockholms universitet och en av Reggio Emilia Institutets grundare.

Föreläsare: Gunilla Dahlberg, professor emerita vid Stockholms universitet och en av Reggio Emilia Institutets grundare.

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 30 maj 2022

Tid: Kl 17:30 - 20:00

De flesta av våra föreläsningar är nu tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Föreläsningen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är anmälda som kommer att släppas in på föreläsningen.

OBS! VID BOKNING AV PLATS TILL DIGITAL FÖRELÄSNING/WORKSHOP GÄLLER EN PERSON PER BOKNING. ÄR NI FLERA SOM SKA DELTA BEHÖVER NI BOKA PLATS FÖR SAMTLIGA DELTAGARE.


Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt