Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Teknik i förskolan 28 oktober 2021 Ny!

– föreläsning

740 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

I LPFÖ 18 finns målet att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen”. Vi skall utmana barnens nyfikenhet och förståelse för teknik. Det här är en föreläsning som argumenterar för vikten av ett holistiskt perspektiv på teknik och vikten av att kunna delta i samhällsutvecklingen både som producenter och som konsumenter av teknik.

Så fort vi gör något kan man säga att vi tar hjälp av teknik: en penna, en cykel, en vattenkanna, en stegräknare, att detta kan betraktas i termer av teknik. Hur kan man närma sig ett ämne som är så brett och så spretigt? Om såväl en enkel tandpetare som en superavancerad robot är teknik var ska man då börja i förskolan? Det handlar om hur vi, tillsammans med barnen, kan bli reflekterande och påhittiga både som konsumenter och som producenter av teknik. Om hur vi kan erbjuda barnen möjligheter att utveckla en såväl bejakande som kritisk hållning till teknik och den snabba tekniska utvecklingen vi lever i.

En föreläsning för alla som arbetar i förskola.

Föreläsare: Karin Hultman, lektor i förskoledidaktik, Stockholms universitet och författare till avhandlingen ”Barn, linjaler och andra aktörer. Posthumana perspektiv på subjektskapande och materialitet i skola/förskola”

Ort: genomförs digitalt

Datum: 28 oktober 2021

Tid: kl: 17:30 - 20:00

ALLA våra föreläsningar är nu tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Föreläsningar kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är anmälda som kommer att släppas in på föreläsningen.


Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum. Undantag är till exempel våra dialogkonferenser där man behöver anmäla sig senast 2 veckor innan konferensen.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt