Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Exemplet Reggio Emilia Författare: Katarina Grut Svenska | Pocket | Utgiven 2005 Pedagogik för demokrati och lokal utveckling. En antologi.
  61:-
 • Staden och regnet Författare: Anna Barsotti Svenska | Häftad | Utgiven 1986
  172:-
 • Pedagogisk dokumentation som a... Författare: Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2012 Med denna bok visar Lenz Taguchi vilket krävande arbete och fantastiska möjligheter pedagogisk dokumentation kan innebära och hur viktigt det är att förstå det, för som hon själv skriver "Jag skulle vilja beskriva pedagogisk dokumentation som något levande och från vilket vi kan producera en mångfald av olikartade kunskaper från en enda händelse." Och "Pedagogisk dokumentation är pedagogisk just för att den är prospektiv mer än någonting annat/---/Den är alltså inte, vilket den ofta missförståtts som, något retrospektivt."
  317:-
 • Om ögat fick makt Författare: Karin Wallin Svenska | Häftad | Utgiven 1986 En fördjupad presentation av verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, i sin praktik och i teoretiska resonemang. Många exempel på korta och längre projektarbetet. Boken publicerades i samband med den andra utställningen på Modern Museet 1986.
  216:-
 • Från kvalitet till meningsskap... Författare: Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence Svenska | Häftad | Utgiven 2001 Denna bok problematiserar försöken att definiera och mäta "kvalitet" inom förskolan så att inte filosofiska värdefrågor reduceras till tekniska och administrativa problem. Författarna visar på andra sätt att förstå och utvärdera förskolans pedagogiska arbete - liksom att förstå såväl barndomen som innehållet i förskolans verksamhet. Bokens praktikexempel är hämtade från bl. a. Reggio Emilia och Stockholmsprojektets förskolor. Författarnas alternativa perspektiv är genomgående socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt. Dessutom innehåller boken litteratur från hela världen. Svensk översättning av Gerd B. Arfwedson och Gerard Arfwedson.
  360:-
 • En rosa pedagogik Författare: Lenz Taguchi, Bodén, Ohrlander Svenska | Häftad | Utgiven 2011 Inom ramen för forskningsprojektet "Förskolan som jämställdhetspolitisk arena" skriver forskare, förskollärare och forskarstuderande om hur jämställdheten i svensk förskola kan se ut idag och vad man kan göra för att utmana detta arbete vidare.
  326:-
 • Glasfåglar i molnen Författare: Birgitta Kennedy Svenska | Häftad | Utgiven 1999 Denna bok om temaarbete och dokumentation är skriven ur en pedagogs synvinkel och följer ett engagerande och utmanande förändringsarbete på förskolan Trollet i Kalmar. Boken ger, både i text och bild, en beskrivning av dokumentationsarbetets svårigheter och glädjeämnen. Här ges också exempel som visar att det krävs reflektioner för att dokumentationerna ska kunna bli användbara verktyg. Boken är en levande skildring av arbetet med att utveckla den pedagogiska miljön och ger idéer till andra som är beredda att utmana och problematisera sin egen verksamhet.
  306:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Reggio Emilia Institutet ger ut en egen tidning, som kommer med fyra nummer om året. Här på webben publicerar Modern Barndom också olika artiklar och nyheter.

BLÅ CIKORIABLOMMOR – OM 100-SPRÅKLIGHET OCH ATELJÉNS BETYDELSE

Ateljén är en viktig del av förskolan. I Reggio Emilia skapar de även en ateljékultur som tar plats i staden. Vea Vecchi, ateljerista och ansvarig för ateljéerna i Reggio Emilia i Italien, kommer till Malmö 18 november och till Stockholm 19 november.

DESIGN FÖR DELAKTIGT LÄRANDE

Skolors rumsliga organisation – byggnader, rum och material – spelar en enorm men fortfarande alltför förbisedd roll för lärandet. Reggio Emilia Institutets skolkonferens 27 oktober är en unik möjlighet för alla som är intresserade av skolans lärande och lärmiljöer.

ESTETIKEN, HUNDRASPRÅKLIGHETEN OCH ATELJERISTANS ROLL I EN LÄRANDE ORGANISATION

Med inspiration från Reggio Emilias ateljékultur synliggör vi att estetiken inte bara är ett ämne utan att den även kan genomsyra, påverka och finnas närvarande i alla ämnen i skola och förskola. En konferens 1 december om hur estetiken och lärandet går hand i hand och fördjupar varandra.