Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Lyssnandets och seendets villk... Författare: Christina Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2011 Författaren visar i denna interaktiva bok hur man kan bli en bättre lyssnare genom att använda och skärpa alla sinnen med hjälp av pedagogisk dokumentation. Boken och filmerna (nitton videosekvenser, från tre förskoleavdelningar, på medföljande DVD-skiva) utgör ett rikt material för alla - inte bara för nybörjare - att bli inspirerade av och reflektera kring.
  324:-
 • Varför pedagogisk dokumentatio... Författare: Hillevi Lenz-Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2013
  269:-
 • D som i Robin Hoods pilbåge Författare: Anna Barsotti Svenska | Häftad | Utgiven 1997 Denna bok beskriver ett kommunikationsprojekt på förskolan Diana i Reggio Emilia. Den ger även en bakgrund till den kommunala förskoleverksamheten där, en personlig sammanfattning av dess pedagogiska filosofi, en intervju med ateljeristan Vea Vecchi och ett utdrag från en fortbildningsträff, ledd av den förste ledaren för verksamheten, Loris Malaguzzi.
  198:-
 • Hur blir man matematisk? Författare: Anna Palmer Svenska | Häftad | Utgiven 2004 I denna bok berättar Anna Palmer om många intressanta projekt där hon och hennes lärarstudenter arbetat med matematik på nya sätt i förskola och skola. Anna Palmer visar hur identitetsskapande allt lärande är och att alla barn inte minst därför måste få en chans att bli matematiska. Som underrubriken på denna bok lyder handlar det om "Att skapa relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn" och här visar hon hur Reggio Emilia inspiration och pedagogisk dokumentation kan vara en mycket fruktbar väg att gå.
  298:-
 • In på bara benet Författare: Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2004 In på bara benet handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, både tänkt och praktiserad. Författaren gestaltar här en hållning till liv, forskning, lärande och akademiska praktiker. Personliga betraktelser vävs in i ett teoretiskt sammanhang där motstånd, reflektion och kreativitet är starka drivkrafter. Här ifrågasätts bl a våra föreställningar om hur flickor, pojkar, män och kvinnor "är". En bok för alla som är intresserade av frågor om lärande, subjekts- och identitetsskapande, kopplade till frågor om kön och genus.
  382:-
 • Barn och naturvetenskap (först... Författare: Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2014 I den här boken undersöker författarna likheterna mellan naturvetenskapliga forskares arbetssätt och barns utforskande och undersökande. Exempel ges på hur man kan arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med barn i olika naturvetenskapliga projekt.
  270:-
 • Barn – med rätt att lära Författare: Tove Jonstoij Svenska | Inbunden | Utgiven 2000 Boken handlar om den nya syn på barn och kunskap som vuxit fram under senare år. Pedagoger berättar här om sitt arbete i förskolan och om sin strävan efter förändring. Även teorier och tankar som ligger bakom förskolans läroplan behandlas. Boken vänder sig till förskolans och den yngre skolålderns pedagoger, men också till dig som har barn i förskolan.
  244:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Reggio Emilia Institutet ger ut en egen tidning, som kommer med fyra nummer om året. Här på webben publicerar Modern Barndom också kontinuerligt nya artiklar. Här kan du läsa om Undringens förskola på Öland, Kakburkens dokumentation i Linköping, mm, samt nu senast: Bodens Fria Emilias studieresa till Reggio Emilia.

SOMMARSYMPOSIUM 2015 – LÄRA, SE OCH SYNLIGGÖRA

Sommarsymposiet fortsätter att vara en mötesplats för pedagoger och forskare som arbetar i dialog med Reggio Emilia, men är nu koncentrerat på tre dagar för att fler ska kunna delta. Det går redan nu att anmäla sig till Sommarsymposiet 2015.

NY FÖRELÄSNING OM PROGETTAZIONE, I MALMÖ OCH STOCKHOLM

En dag om projekterande arbetssätt och organisation runt omkring med representanter från småbarnsförskolor och kommunala skolor i Reggio Emilia i Italien. I Malmö 27 april. I Stockholm 29 april.

ESTETIKEN, HUNDRASPRÅKLIGHETEN OCH ATELJERISTANS ROLL I EN LÄRANDE ORGANISATION

Med inspiration från Reggio Emilias ateljékultur synliggör vi att estetiken inte bara är ett ämne utan att den även kan genomsyra, påverka och finnas närvarande i alla ämnen i skola och förskola. En konferens 1 december om hur estetiken och lärandet går hand i hand och fördjupar varandra.