Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Barn och naturvetenskap (först... Författare: Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2014 I den här boken undersöker författarna likheterna mellan naturvetenskapliga forskares arbetssätt och barns utforskande och undersökande. Exempel ges på hur man kan arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med barn i olika naturvetenskapliga projekt.
  270:-
 • Från kvalitet till meningsskap... Författare: Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence Svenska | Häftad | Utgiven 2001 Denna bok problematiserar försöken att definiera och mäta "kvalitet" inom förskolan så att inte filosofiska värdefrågor reduceras till tekniska och administrativa problem. Författarna visar på andra sätt att förstå och utvärdera förskolans pedagogiska arbete - liksom att förstå såväl barndomen som innehållet i förskolans verksamhet. Bokens praktikexempel är hämtade från bl. a. Reggio Emilia och Stockholmsprojektets förskolor. Författarnas alternativa perspektiv är genomgående socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt. Dessutom innehåller boken litteratur från hela världen. Svensk översättning av Gerd B. Arfwedson och Gerard Arfwedson.
  360:-
 • Pedagogisk dokumentation som a... Författare: Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2012 Med denna bok visar Lenz Taguchi vilket krävande arbete och fantastiska möjligheter pedagogisk dokumentation kan innebära och hur viktigt det är att förstå det, för som hon själv skriver "Jag skulle vilja beskriva pedagogisk dokumentation som något levande och från vilket vi kan producera en mångfald av olikartade kunskaper från en enda händelse." Och "Pedagogisk dokumentation är pedagogisk just för att den är prospektiv mer än någonting annat/---/Den är alltså inte, vilket den ofta missförståtts som, något retrospektivt."
  317:-
 • Lyssnandets pedagogik Författare: Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2005 Boken handlar om etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Här beskrivs arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av exempel ut sin egen vardag delger Ann Åberg gruppens erfarenheter av förändringsarbete från praktikerns horisont. I konkreta exempel beskrivs hur pedagogisk dokumentation öppnar för ny förståelse av barn och deras väg till kunskap. Lektor Hillevi Lenz Taguchi bidrar även med ett teoretiskt perspektiv på frågeställningarna. I denna rikt illustrerade bok vävs beskrivningarna av vardagsarbete samman med ett teoretiskt tänkande.
  367:-
 • Ge litet luft till en kompis Författare: Åsa Hedberg Svenska | Häftad | Utgiven 2012 Denna bok berättar om ett treårigt luftprojekt på Tvättbjörnens förskola i Trångsund där barnen får utforska fysik och aerodynamik. Åsa Hedberg, ateljerista och bildkonstnär, bjuder på en lärorik resa i ord och bild, i en projekterande praktik där forskaren Liselott Mariett Olssons analyserande inledning ger en bra teoretisk grund. "En av de många viktiga saker det berättas om i den här boken insisterar just på detta: vikten av att verkligen ta barns frågor på allvar. Barns frågor är alltid mycket större, lekfullare och allvarligare än vi tror. Likaså barns ambitioner och vilja till lärande”, skriver Liselott Mariett Olsson i förordet till denna bok som ges ut av Reggio Emilia Institutet i samarbete med Huddinge kommun.
  189:-
 • Att fånga lärandet Författare: Christina Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2000 En bok om pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Christina Wehner-Godée delar här med sig av sin erfarenhet av pedagogisk dokumentation under sitt arbete som lärarutbildare. Boken tar avstamp i frågorna: Vad är meningsfullt att dokumentera och varför? Hur fungerar de olika hjälpmedlen? Vad kan dokumentationen få för konsekvenser i ett förändringsarbete?
  287:-
 • Glasfåglar i molnen Författare: Birgitta Kennedy Svenska | Häftad | Utgiven 1999 Denna bok om temaarbete och dokumentation är skriven ur en pedagogs synvinkel och följer ett engagerande och utmanande förändringsarbete på förskolan Trollet i Kalmar. Boken ger, både i text och bild, en beskrivning av dokumentationsarbetets svårigheter och glädjeämnen. Här ges också exempel som visar att det krävs reflektioner för att dokumentationerna ska kunna bli användbara verktyg. Boken är en levande skildring av arbetet med att utveckla den pedagogiska miljön och ger idéer till andra som är beredda att utmana och problematisera sin egen verksamhet.
  306:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Reggio Emilia Institutet ger ut en egen tidning, som kommer med fyra nummer om året. Här på webben publicerar Modern Barndom också kontinuerligt nya artiklar. Här kan du läsa om Undringens förskola på Öland, Kakburkens dokumentation i Linköping, mm, samt nu senast: Bodens Fria Emilias studieresa till Reggio Emilia.

SOMMARSYMPOSIUM 2015 – LÄRA, SE OCH SYNLIGGÖRA

Sommarsymposiet fortsätter att vara en mötesplats för pedagoger och forskare som arbetar i dialog med Reggio Emilia, men är nu koncentrerat på tre dagar för att fler ska kunna delta. Det går redan nu att anmäla sig till Sommarsymposiet 2015.

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN

För att skapa en miljö som bjuder in till ett nyfiket undersökande, kommunicerande och fabulerande på ett mångfaldigt vis krävs ett omsorgsfullt lyssnande och arrangerande av tid, rum, materia och innehåll. Under denna föreläsning 8 december kan ni följa hur några förskolor i Björkhagen arbetar för att skapa miljöer som kan trassla in både barn och pedagoger i ett rikt projekterande och lärande.

ESTETIKEN, HUNDRASPRÅKLIGHETEN OCH ATELJERISTANS ROLL I EN LÄRANDE ORGANISATION

Med inspiration från Reggio Emilias ateljékultur synliggör vi att estetiken inte bara är ett ämne utan att den även kan genomsyra, påverka och finnas närvarande i alla ämnen i skola och förskola. En konferens 1 december om hur estetiken och lärandet går hand i hand och fördjupar varandra.