Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Mannen från Reggio Emilia Författare: Carlo Barsotti Svenska | Inbunden | Utgiven 2011 Carlo Barsottis bok om vännen Loris Malaguzzi rymmer såväl det personliga som det politiska. Därtill får läsaren tillgång till Carlo Barsottis film från 1994 med samma namn, som en extra gåva via den webplats som följer med boken. Översatt av Anna Barsotti.
  313:-
 • Lyssnandets och seendets villk... Författare: Christina Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2011 Författaren visar i denna interaktiva bok hur man kan bli en bättre lyssnare genom att använda och skärpa alla sinnen med hjälp av pedagogisk dokumentation. Boken och filmerna (nitton videosekvenser, från tre förskoleavdelningar, på medföljande DVD-skiva) utgör ett rikt material för alla - inte bara för nybörjare - att bli inspirerade av och reflektera kring.
  324:-
 • Hundra sätt att tänka Författare: Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven Svenska | Häftad | Utgiven 2001 Denna bok är en introduktion till Reggio Emilias pedagogiska filosofi. En filosofi som betonar såväl barnets oerhörda potential och förmåga att uttrycka sig som att se dialogen och samspelet som grunden till lärande. Boken berättar både om den pedagogiska vardagen i Reggio Emilia och om de teorier, begrepp och strukturella förutsättningar där bakom. Innehållet är riktat till förskollärare, barnskötare, lärare, skolledare, politiker och föräldrar. Boken är skriven av Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, i samråd med ateljeristan Vea Vecchi.
  231:-
 • Bångstyriga barn Ny! Författare: Klara Dolk Svenska | Häftad | Utgiven 2013 Klara Dolk synar här i sin avhandling maktrelationen mellan barn och vuxna när det gäller ålder, och bryter därmed ny och viktig mark för jämställdhets-, delaktighets-, värdegrunds- och demokratiarbetet i förskolan. Hon visar hur villkorad demokrati är där och att bångstyriga barn knappast är mer besvärliga eller omogna än andra barn, vilket de tyvärr ofta tolkas som, utan att deras motståndshandlingar snarare bör ses som pågående inlägg i en demokratisk förhandling som kan bidra till att vitalisera värdegrundsarbetet i förskola (och skola).
  230:-
 • "Men så kan man ju också tänka... Ny! Författare: Karin Alnervik Svenska | Häftad | Utgiven 2013
  283:-
 • Barn och naturvetenskap Författare: Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2008 I den här boken undersöker författarna likheterna mellan naturvetenskapliga forskares arbetssätt och barns utforskande och undersökande. Exempel ges på hur man kan arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med barn i olika naturvetenskapliga projekt.
  398:-
 • Att fånga lärandet Författare: Christina Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2000 En bok om pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Christina Wehner-Godée delar här med sig av sin erfarenhet av pedagogisk dokumentation under sitt arbete som lärarutbildare. Boken tar avstamp i frågorna: Vad är meningsfullt att dokumentera och varför? Hur fungerar de olika hjälpmedlen? Vad kan dokumentationen få för konsekvenser i ett förändringsarbete?
  287:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Reggio Emilia Institutet ger ut en egen tidning, som kommer med fyra nummer om året. Här på webben publicerar Modern Barndom också olika artiklar och nyheter.

BLÅ CIKORIABLOMMOR – OM 100-SPRÅKLIGHET OCH ATELJÉNS BETYDELSE

Ateljén är en viktig del av förskolan. I Reggio Emilia skapar de även en ateljékultur som tar plats i staden. Vea Vecchi, ateljerista och ansvarig för ateljéerna i Reggio Emilia i Italien, kommer till Malmö 18 november och till Stockholm 19 november.

DESIGN FÖR DELAKTIGT LÄRANDE

Skolors rumsliga organisation – byggnader, rum och material – spelar en enorm men fortfarande alltför förbisedd roll för lärandet. Reggio Emilia Institutets skolkonferens 27 oktober är en unik möjlighet för alla som är intresserade av skolans lärande och lärmiljöer.

ESTETIKEN, HUNDRASPRÅKLIGHETEN OCH ATELJERISTANS ROLL I EN LÄRANDE ORGANISATION

Med inspiration från Reggio Emilias ateljékultur synliggör vi att estetiken inte bara är ett ämne utan att den även kan genomsyra, påverka och finnas närvarande i alla ämnen i skola och förskola. En konferens 1 december om hur estetiken och lärandet går hand i hand och fördjupar varandra.