Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Exemplet Reggio Emilia Författare: Katarina Grut Svenska | Pocket | Utgiven 2005 Pedagogik för demokrati och lokal utveckling. En antologi.
  61:-
 • Bland mentorer, IUP och utveck... Författare: Leif Strandberg Svenska | Häftad | Utgiven 2008 En tanke- och handbok med berättelser om lärande som sociokulturell aktivitet där mötet mellan mentor och elev sätts i centrum. Den första delen av boken beskriver det sammanhang som IUP ingår i. Den andra delen fördjupar och konkretiserar olika aspekter av IUP. Den tredje tar upp vanliga frågeställningar som många lärare tampas med. Boken vänder sig till verksamma och blivande pedagoger och lärare samt skolledare.
  236:-
 • Skon och måttbandet Författare: Marina Castagnetti och Vea Vecchi Svenska/Danska | Häftad | Utgiven 1997
  245:-
 • Bygg & konstruktion i förskola... Författare: Mia Mylesand Svenska | Häftad | Utgiven 2007 Bygg och konstruktion är ett av de språk barn kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sig sin egen identitet. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt. Bygghörnan ska vara en mötesplats för alla barn, oavsett kön och ålder. Med text och bild beskriver Mia Mylesand hur arbetet under många år växt fram på den förskola där hon arbetar. Boken ger idéer på hur man som pedagog kan gå in och ge barnen större utmaningar.
  217:-
 • En skola som berör Författare: Per Dalbeck och Kerstin Lagrell Svenska | Häftad | Utgiven 2014 Denna bok berättar om hur man kan arbeta med Reggio Emilias pedagogiska filosofi även i grundskolan, utifrån de erfarenheter som lärare och skolor som medverkade i Reggio Emilia Institutets treåriga skolprojekt gjorde. Boken tar också upp frågor om skolan som en demokratisk kunskapande mötesplats, pedagogisk dokumentation, mm. Redaktörer Per Dahlbeck och Kerstin Lagrell
  358:-
 • Toddlarkultur Författare: Gunvor Løkken Svenska | Häftad | Utgiven 2008
  241:-
 • Varför pedagogisk dokumentatio... Författare: Hillevi Lenz-Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2013
  269:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Reggio Emilia Institutet ger ut en egen tidning, som kommer med fyra nummer om året. Här på webben publicerar Modern Barndom också kontinuerligt nya artiklar. Här kan du läsa om Undringens förskola på Öland, Kakburkens dokumentation i Linköping, mm, samt nu senast: Bodens Fria Emilias studieresa till Reggio Emilia.

SOMMARSYMPOSIUM 2015 – LÄRA, SE OCH SYNLIGGÖRA

Sommarsymposiet fortsätter att vara en mötesplats för pedagoger och forskare som arbetar i dialog med Reggio Emilia, men är nu koncentrerat på tre dagar för att fler ska kunna delta. Det går redan nu att anmäla sig till Sommarsymposiet 2015.

NY FÖRELÄSNING OM PROGETTAZIONE, I MALMÖ OCH STOCKHOLM

En dag om projekterande arbetssätt och organisation runt omkring med representanter från småbarnsförskolor och kommunala skolor i Reggio Emilia i Italien. I Malmö 27 april. I Stockholm 29 april.

GRUNDKURS I PEDAGOGISK DOKUMENTATION VT-2015

En tredagarskurs i pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan, med betoning på pedagogens egen process. Föreläsningar, arbete och reflektion varvas med dokumentationsuppgifter från den egna praktiken.