Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Vygotskij i praktiken Författare: Leif Strandberg Svenska | Häftad | Utgiven 2006
  322:-
 • Varför pedagogisk dokumentatio... Författare: Hillevi Lenz-Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2013
  269:-
 • Barn och naturvetenskap (först... Författare: Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2008 I den här boken undersöker författarna likheterna mellan naturvetenskapliga forskares arbetssätt och barns utforskande och undersökande. Exempel ges på hur man kan arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med barn i olika naturvetenskapliga projekt.
  270:-
 • "Men så kan man ju också tänka... Författare: Karin Alnervik Svenska | Häftad | Utgiven 2013
  283:-
 • Hundra sätt att tänka Författare: Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven Svenska | Häftad | Utgiven 2001 Denna bok är en introduktion till Reggio Emilias pedagogiska filosofi. En filosofi som betonar såväl barnets oerhörda potential och förmåga att uttrycka sig som att se dialogen och samspelet som grunden till lärande. Boken berättar både om den pedagogiska vardagen i Reggio Emilia och om de teorier, begrepp och strukturella förutsättningar där bakom. Innehållet är riktat till förskollärare, barnskötare, lärare, skolledare, politiker och föräldrar. Boken är skriven av Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, i samråd med ateljeristan Vea Vecchi.
  231:-
 • Ljuspunkten Författare: Karin Alnervik, Harold Göthson och Birgitta Kennedy Svenska | Häftad | Utgiven 2012 Projektledarna och redaktörerna Karin Alnervik, Harold Göthson och Birgitta Kennedy berättar om Reggio Emilia Institutets treåriga ljusprojekt (2006-2008) tillsammans med de fem medverkande förskolorna. Förskolorna Barnasinnet och Skogsgläntan i Skarpnäcks stadsdel, HallonEtt i Jönköping, Trollet i Kalmar och Hammarby förskolor i Stockholm delar frikostigt med sig av sina pedagogiska dokumentationer. Därtill inleder och avslutar redaktörerna Alnervik, Göthson och Kennedy med två teoretiska texter om barns lärande, pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt, vilka de sätter i relation till ljusprojektet. Den här bokens 184 sidor och många bilder ger en god inblick i hur praktikutvecklande ett treårigt projekt i Reggio Emilia Institutet kan vara. Möjligheten att här få följa inte bara en utan fem förskolors ljusarbete – med vilka de dessutom samarbetat med de kommunala förskolorna i Reggio Emilia – gör att vissa saker blir både tydligare och mer komplexa, samt uppmuntrar läsarnas till egna iakttagelser, tankar och reflektioner. Här ges möjlighet till en rik inblick i hur man kan arbeta projekterande och med pedagogiska dokumentationer - genom att man får följa inte bara en utan fem förskolors ljusarbete.
  316:-
 • Att göra lärande synligt Författare: Project Zero och Reggio Children Svenska | Häftad | Utgiven 2001 Vad är en lärande grupp? I vilken utsträckning kan individuellt lärande utökas och förstärkas? Kan en grupp konstruera sitt eget sätt att lära? I vilken utsträckning kan dokumentation främja nya sätt att lära? Vilka samband finns mellan dokumentation och bedömning? I vilken utsträckning kan en tillfälligt sammansatt grupp vara en lärande grupp? Detta är några av de frågor som undersöks i det forskningsprojekt som Project Zero vid Harvard Graduate School of Education och Reggio Children genomförde tillsammans. Boken fokuserar på individuella strategier för lärande och mynnar ut i hypotesen att dokumentation kan stödja såväl individuellt lärande som lärande i grupp genom att skapa samband mellan dem. En bok för lärare, forskare, föräldrar och alla som är intresserade av att få veta mer om hur barn (och därmed vi alla) lär i grupp.
  392:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Institutet ger ut en egen tidning (4 nr/år). Modern Barndom publicerar även artiklar direkt för webben. Läs om en förskola på Öland, en dokumentation i Linköping, Fria Emilias resa till Reggio Emilia, Malaguzzipristagarna, mm, under 2014 och "Skolan ska utjämna skillnader" från Modern Barndoms artikelserie "En skola för alla?".

SOMMARSYMPOSIUM 2015 – LÄRA, SE OCH SYNLIGGÖRA

Sommarsymposiet fortsätter att vara en mötesplats för pedagoger och forskare som arbetar i dialog med Reggio Emilia, men är nu koncentrerat på tre dagar för att fler ska kunna delta. Det går redan nu att anmäla sig till Sommarsymposiet 2015.

NY BILDKURS OM ATT FÖRUNDRAS I NATUREN

En tvådagars kurs med Karin Furness och Lillemor Sterner där vi utforskar system, helheter och detaljer i naturen, genom att växla mellan biologiska studier och estetiska gestaltningar. 18-19 maj i Stockholm.

NY FÖRELÄSNING OM MILJÖN SOM TREDJE PEDAGOGEN

En kväll med Mia Mylesand om hur de olika digitala verktygen blivit en viktig del i barnens 100-språkliga utforskande, 14 april i Göteborg och 21 maj i Stockholm.