Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Bångstyriga barn Ny! Författare: Klara Dolk Svenska | Häftad | Utgiven 2013 Klara Dolk synar här i sin avhandling maktrelationen mellan barn och vuxna när det gäller ålder, och bryter därmed ny och viktig mark för jämställdhets-, delaktighets-, värdegrunds- och demokratiarbetet i förskolan. Hon visar hur villkorad demokrati är där och att bångstyriga barn knappast är mer besvärliga eller omogna än andra barn, vilket de tyvärr ofta tolkas som, utan att deras motståndshandlingar snarare bör ses som pågående inlägg i en demokratisk förhandling som kan bidra till att vitalisera värdegrundsarbetet i förskola (och skola).
  230:-
 • En rosa pedagogik Författare: Lenz Taguchi, Bodén, Ohrlander Svenska | Häftad | Utgiven 2011 Inom ramen för forskningsprojektet "Förskolan som jämställdhetspolitisk arena" skriver forskare, förskollärare och forskarstuderande om hur jämställdheten i svensk förskola kan se ut idag och vad man kan göra för att utmana detta arbete vidare.
  326:-
 • En skola som berör Ny! Författare: Per Dalbeck och Kerstin Lagrell Svenska | Häftad | Utgiven 2014 Denna bok berättar om hur man kan arbeta med Reggio Emilias pedagogiska filosofi även i grundskolan, utifrån de erfarenheter som lärare och skolor som medverkade i Reggio Emilia Institutets treåriga skolprojekt gjorde. Boken tar också upp frågor om skolan som en demokratisk kunskapande mötesplats, pedagogisk dokumentation, mm. Redaktörer Per Dahlbeck och Kerstin Lagrell
  358:-
 • Barn och naturvetenskap Författare: Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2008 I den här boken undersöker författarna likheterna mellan naturvetenskapliga forskares arbetssätt och barns utforskande och undersökande. Exempel ges på hur man kan arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med barn i olika naturvetenskapliga projekt.
  398:-
 • D som i Robin Hoods pilbåge Författare: Anna Barsotti Svenska | Häftad | Utgiven 1997 Denna bok beskriver ett kommunikationsprojekt på förskolan Diana i Reggio Emilia. Den ger även en bakgrund till den kommunala förskoleverksamheten där, en personlig sammanfattning av dess pedagogiska filosofi, en intervju med ateljeristan Vea Vecchi och ett utdrag från en fortbildningsträff, ledd av den förste ledaren för verksamheten, Loris Malaguzzi.
  198:-
 • Små barns delaktighet och infl... Författare: Nina Johannesen och Ninni Sandvik Svenska | Häftad | Utgiven 2009
  258:-
 • Exemplet Reggio Emilia Författare: Katarina Grut Svenska | Pocket | Utgiven 2005 Pedagogik för demokrati och lokal utveckling. En antologi.
  61:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Reggio Emilia Institutet ger ut en egen tidning, som kommer med fyra nummer om året. Här på webben publicerar Modern Barndom också olika artiklar och nyheter.

BLÅ CIKORIABLOMMOR – OM 100-SPRÅKLIGHET OCH ATELJÉNS BETYDELSE

Ateljén är en viktig del av förskolan. I Reggio Emilia skapar de även en ateljékultur som tar plats i staden. Vea Vecchi, ateljerista och ansvarig för ateljéerna i Reggio Emilia i Italien, kommer till Malmö 18 november och till Stockholm 19 november.

DESIGN FÖR DELAKTIGT LÄRANDE

Skolors rumsliga organisation – byggnader, rum och material – spelar en enorm men fortfarande alltför förbisedd roll för lärandet. Reggio Emilia Institutets skolkonferens 27 oktober är en unik möjlighet för alla som är intresserade av skolans lärande och lärmiljöer.

ESTETIKEN, HUNDRASPRÅKLIGHETEN OCH ATELJERISTANS ROLL I EN LÄRANDE ORGANISATION

Med inspiration från Reggio Emilias ateljékultur synliggör vi att estetiken inte bara är ett ämne utan att den även kan genomsyra, påverka och finnas närvarande i alla ämnen i skola och förskola. En konferens 1 december om hur estetiken och lärandet går hand i hand och fördjupar varandra.