Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Att göra lärande synligt Författare: Project Zero och Reggio Children Svenska | Häftad | Utgiven 2001 Vad är en lärande grupp? I vilken utsträckning kan individuellt lärande utökas och förstärkas? Kan en grupp konstruera sitt eget sätt att lära? I vilken utsträckning kan dokumentation främja nya sätt att lära? Vilka samband finns mellan dokumentation och bedömning? I vilken utsträckning kan en tillfälligt sammansatt grupp vara en lärande grupp? Detta är några av de frågor som undersöks i det forskningsprojekt som Project Zero vid Harvard Graduate School of Education och Reggio Children genomförde tillsammans. Boken fokuserar på individuella strategier för lärande och mynnar ut i hypotesen att dokumentation kan stödja såväl individuellt lärande som lärande i grupp genom att skapa samband mellan dem. En bok för lärare, forskare, föräldrar och alla som är intresserade av att få veta mer om hur barn (och därmed vi alla) lär i grupp.
  392:-
 • Exemplet Reggio Emilia Författare: Katarina Grut Svenska | Pocket | Utgiven 2005 Pedagogik för demokrati och lokal utveckling. En antologi.
  61:-
 • Om värden och omvärlden Författare: Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle och Christina Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2010 I denna berikande antologi - och vänbok till professor Gunilla Dahlberg - fångas mötet mellan den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia och den svenska förskolepedagogiken, ett möte för vilket just Gunilla Dahlberg varit en så viktig drivande kraft. De många författarna kommer från såväl Sverige som Italien, England och USA och i denna antologi ryms både forskare och praktiker vilka tar med oss läsare på en pedagogisk inspirationsresa fylld av såväl historik som framtidstro.
  368:-
 • Bland mentorer, IUP och utveck... Författare: Leif Strandberg Svenska | Häftad | Utgiven 2008 En tanke- och handbok med berättelser om lärande som sociokulturell aktivitet där mötet mellan mentor och elev sätts i centrum. Den första delen av boken beskriver det sammanhang som IUP ingår i. Den andra delen fördjupar och konkretiserar olika aspekter av IUP. Den tredje tar upp vanliga frågeställningar som många lärare tampas med. Boken vänder sig till verksamma och blivande pedagoger och lärare samt skolledare.
  236:-
 • Staden och regnet Författare: Anna Barsotti Svenska | Häftad | Utgiven 1986
  172:-
 • Skon och måttbandet Författare: Marina Castagnetti och Vea Vecchi Svenska/Danska | Häftad | Utgiven 2004 (nytryck 2015)
  245:-
 • Lyssnandets pedagogik Författare: Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2005 Boken handlar om etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Här beskrivs arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av exempel ut sin egen vardag delger Ann Åberg gruppens erfarenheter av förändringsarbete från praktikerns horisont. I konkreta exempel beskrivs hur pedagogisk dokumentation öppnar för ny förståelse av barn och deras väg till kunskap. Lektor Hillevi Lenz Taguchi bidrar även med ett teoretiskt perspektiv på frågeställningarna. I denna rikt illustrerade bok vävs beskrivningarna av vardagsarbete samman med ett teoretiskt tänkande.
  367:-

PROGRAMMET FÖR VECKOSEMINARIET I REGGIO EMILIA

Programmet för Veckoseminariet i Reggio Emilia 23 - 30 maj kan nu laddas ner som pdf härifrån.

NY PROCESSUTBILDNING FÖR LEDARTEAM I SKOLAN

Reggio Emilia Institutet erbjuder en två terminer lång processutbildning för ledarteam i skolan – för förstelärare/arbetslagsledare tillsammans med rektorer. Utbildningen börjar i september 2016 och sträcker sig fram till april 2017. Sista anmälningsdag är 1 december 2015. Läs mer om denna utbildning här.

NY FÖRDJUPNINGSUTBILDNING FÖR PEDAGOGISTOR

Reggio Emilia Institutet erbjuder en två terminer lång fördjupningsutbildning för verksamma pedagogistor i nära samarbete med Reggio Children i Italien. Utbildningen börjar i januari 2016 och sträcker sig fram till i november 2016. Sista anmälningsdag är 20 november 2015. Läs mer om denna utbildning här.

REMIDA SÖDERTÄLJE – STUDIEBESÖK OCH WORKSHOP

I Södertälje finns ett av Sveriges två certifierade Remida. 21 oktober har vi en workshop med pedagogerna där, då vi får lära oss om Remida och pröva materialens rika möjligheter, samt besöka förskolan Pumpan och se hur de använder Remidamaterial på sina avdelningar.

GRUNDKURS I PEDAGOGISK DOKUMENTATION HT-2015

En tredagarskurs i pedagogisk dokumentation som ett verktyg i förskolan, med betoning på pedagogens egen process. Föreläsningar, arbete och reflektion i mindre grupper varvas med dokumentationsuppgifter från den egna praktiken.

NY FÖRELÄSNING OM MILJÖN SOM TREDJE PEDAGOGEN

En kväll med Mia Mylesand om hur de olika digitala verktygen blivit en viktig del i barnens 100-språkliga utforskande, 21 maj i Stockholm, 28 september i Göteborg och 5 oktober i Malmö.