Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • "Anna bråkar!" Författare: Christian Eidevald Svenska | Häftad | Utgiven 2011 Boken ger en bra bakgrund till varför jämställdhetsarbete är så viktigt, varför feminister kan tycka olika och vad det får för konsekvenser för praktiken. Eidevald visar väldigt handfast hur man kan jobba vidare med detta, ständigt, genom pedagogisk dokumentation.
  287:-
 • Varför pedagogisk dokumentatio... Författare: Hillevi Lenz-Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2013
  269:-
 • Blå cikoriablommor Författare: Vea Vecchi Svenska | Häftad | Utgiven 2014 Vea Vecchis bok, omsorgsfullt översatt av Anna Barsotti, utforskar konstens och kreativitetens bidrag till barns läroprocesser - och ateljéns och ateljeristans roll för de banbrytande förskolorna i Reggio Emilia. Inte minst den smått legendariska ateljén på förskolan Diana där hon själv arbetat under så många år. Vea Vecchi bjuder på många inspirerande minnen, samtal, reflektioner och vackra exempel - och som Gunilla Dahlberg och Peter Moss skriver i sin inledning: "en passion för forskningsstrategierna i barns tänkande och för att arbeta vid deras sida för att bygga rikare och mer fullständig kunskap".
  467:-
 • Toddlarkultur Författare: Gunvor Løkken Svenska | Häftad | Utgiven 2008
  241:-
 • In på bara benet Författare: Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2004 In på bara benet handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, både tänkt och praktiserad. Författaren gestaltar här en hållning till liv, forskning, lärande och akademiska praktiker. Personliga betraktelser vävs in i ett teoretiskt sammanhang där motstånd, reflektion och kreativitet är starka drivkrafter. Här ifrågasätts bl a våra föreställningar om hur flickor, pojkar, män och kvinnor "är". En bok för alla som är intresserade av frågor om lärande, subjekts- och identitetsskapande, kopplade till frågor om kön och genus.
  382:-
 • Lyssnandets pedagogik Författare: Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2005 Boken handlar om etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Här beskrivs arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av exempel ut sin egen vardag delger Ann Åberg gruppens erfarenheter av förändringsarbete från praktikerns horisont. I konkreta exempel beskrivs hur pedagogisk dokumentation öppnar för ny förståelse av barn och deras väg till kunskap. Lektor Hillevi Lenz Taguchi bidrar även med ett teoretiskt perspektiv på frågeställningarna. I denna rikt illustrerade bok vävs beskrivningarna av vardagsarbete samman med ett teoretiskt tänkande.
  367:-
 • Exemplet Reggio Emilia Författare: Katarina Grut Svenska | Pocket | Utgiven 2005 Pedagogik för demokrati och lokal utveckling. En antologi.
  61:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

NY FÖRDJUPNINGSUTBILDNING FÖR PEDAGOGISTOR

Reggio Emilia Institutet erbjuder en två terminer lång fördjupningsutbildning för verksamma pedagogistor i nära samarbete med Reggio Children i Italien. Utbildningen börjar i januari 2016 och sträcker sig fram till i november 2016. Sista anmälningsdag är 20 november 2015. Läs mer om denna utbildning här.

SOMMARSYMPOSIUM 2015 – LÄRA, SE OCH SYNLIGGÖRA

Nu är programmet för 2015 års sommarsymposium klart. Klicka här för mer information om – och för anmälan till – detta symposium och mötesplats för pedagoger och forskare som arbetar i dialog med Reggio Emilia.

NY BILDKURS OM ATT FÖRUNDRAS I NATUREN

En tvådagars kurs med Karin Furness och Lillemor Sterner där vi utforskar system, helheter och detaljer i naturen, genom att växla mellan biologiska studier och estetiska gestaltningar. 18-19 maj i Stockholm.

NY FÖRELÄSNING OM MILJÖN SOM TREDJE PEDAGOGEN

En kväll med Mia Mylesand om hur de olika digitala verktygen blivit en viktig del i barnens 100-språkliga utforskande, 14 april i Göteborg och 21 maj i Stockholm.