Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Staden och regnet Författare: Anna Barsotti Svenska | Häftad | Utgiven 1986
  172:-
 • Bygg & konstruktion i förskola... Författare: Mia Mylesand Svenska | Häftad | Utgiven 2007 Bygg och konstruktion är ett av de språk barn kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sig sin egen identitet. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt. Bygghörnan ska vara en mötesplats för alla barn, oavsett kön och ålder. Med text och bild beskriver Mia Mylesand hur arbetet under många år växt fram på den förskola där hon arbetar. Boken ger idéer på hur man som pedagog kan gå in och ge barnen större utmaningar.
  217:-
 • Toddlarkultur Författare: Gunvor Løkken Svenska | Häftad | Utgiven 2008
  241:-
 • Ett barn har hundra språk Författare: Barsotti, Wallin, m. fl. Svenska | Häftad | Utgiven 1981 En introduktion till verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, publicerad i samband med den första utställningen på Moderna Museet i Stockholm år 1981. Den sociala och politiska bakgrunden beskrivs och boken innehåller också intervjuer med ledningspersonal och föräldrar, förutom beskrivningar av den pedagogiska verksamheten.
  167:-
 • Glasfåglar i molnen Författare: Birgitta Kennedy Svenska | Häftad | Utgiven 1999 Denna bok om temaarbete och dokumentation är skriven ur en pedagogs synvinkel och följer ett engagerande och utmanande förändringsarbete på förskolan Trollet i Kalmar. Boken ger, både i text och bild, en beskrivning av dokumentationsarbetets svårigheter och glädjeämnen. Här ges också exempel som visar att det krävs reflektioner för att dokumentationerna ska kunna bli användbara verktyg. Boken är en levande skildring av arbetet med att utveckla den pedagogiska miljön och ger idéer till andra som är beredda att utmana och problematisera sin egen verksamhet.
  306:-
 • Pedagogiska miljöer och barns ... Författare: Elisabeth Nordin-Hultman Svenska | Häftad | Utgiven 2008
  368:-
 • Ljuspunkten Författare: Karin Alnervik, Harold Göthson och Birgitta Kennedy Svenska | Häftad | Utgiven 2012 Projektledarna och redaktörerna Karin Alnervik, Harold Göthson och Birgitta Kennedy berättar om Reggio Emilia Institutets treåriga ljusprojekt (2006-2008) tillsammans med de fem medverkande förskolorna. Förskolorna Barnasinnet och Skogsgläntan i Skarpnäcks stadsdel, HallonEtt i Jönköping, Trollet i Kalmar och Hammarby förskolor i Stockholm delar frikostigt med sig av sina pedagogiska dokumentationer. Därtill inleder och avslutar redaktörerna Alnervik, Göthson och Kennedy med två teoretiska texter om barns lärande, pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt, vilka de sätter i relation till ljusprojektet. Den här bokens 184 sidor och många bilder ger en god inblick i hur praktikutvecklande ett treårigt projekt i Reggio Emilia Institutet kan vara. Möjligheten att här få följa inte bara en utan fem förskolors ljusarbete – med vilka de dessutom samarbetat med de kommunala förskolorna i Reggio Emilia – gör att vissa saker blir både tydligare och mer komplexa, samt uppmuntrar läsarnas till egna iakttagelser, tankar och reflektioner. Här ges möjlighet till en rik inblick i hur man kan arbeta projekterande och med pedagogiska dokumentationer - genom att man får följa inte bara en utan fem förskolors ljusarbete.
  316:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Institutet ger ut en egen tidning (4 nr/år). Modern Barndom publicerar även artiklar direkt för webben. Läs om en förskola på Öland, en dokumentation i Linköping, Fria Emilias resa till Reggio Emilia, Malaguzzipristagarna, mm, under 2014 och "Skolan ska utjämna skillnader" från Modern Barndoms artikelserie "En skola för alla?".

SOMMARSYMPOSIUM 2015 – LÄRA, SE OCH SYNLIGGÖRA

Sommarsymposiet fortsätter att vara en mötesplats för pedagoger och forskare som arbetar i dialog med Reggio Emilia, men är nu koncentrerat på tre dagar för att fler ska kunna delta. Det går redan nu att anmäla sig till Sommarsymposiet 2015.

NY FÖRELÄSNING OM PROGETTAZIONE, I MALMÖ OCH STOCKHOLM

En dag om projekterande arbetssätt och organisation runt omkring med representanter från småbarnsförskolor och kommunala skolor i Reggio Emilia i Italien. I Malmö 27 april. I Stockholm 29 april.

GRUNDKURS I PEDAGOGISK DOKUMENTATION VT-2015

En tredagarskurs i pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan, med betoning på pedagogens egen process. Föreläsningar, arbete och reflektion varvas med dokumentationsuppgifter från den egna praktiken.