Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Om värden och omvärlden Författare: Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle och Christina Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2010 I denna berikande antologi - och vänbok till professor Gunilla Dahlberg - fångas mötet mellan den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia och den svenska förskolepedagogiken, ett möte för vilket just Gunilla Dahlberg varit en så viktig drivande kraft. De många författarna kommer från såväl Sverige som Italien, England och USA och i denna antologi ryms både forskare och praktiker vilka tar med oss läsare på en pedagogisk inspirationsresa fylld av såväl historik som framtidstro.
  368:-
 • Hundra sätt att tänka Författare: Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven Svenska | Häftad | Utgiven 2001 Denna bok är en introduktion till Reggio Emilias pedagogiska filosofi. En filosofi som betonar såväl barnets oerhörda potential och förmåga att uttrycka sig som att se dialogen och samspelet som grunden till lärande. Boken berättar både om den pedagogiska vardagen i Reggio Emilia och om de teorier, begrepp och strukturella förutsättningar där bakom. Innehållet är riktat till förskollärare, barnskötare, lärare, skolledare, politiker och föräldrar. Boken är skriven av Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, i samråd med ateljeristan Vea Vecchi.
  231:-
 • Glasfåglar i molnen Författare: Birgitta Kennedy Svenska | Häftad | Utgiven 1999 Denna bok om temaarbete och dokumentation är skriven ur en pedagogs synvinkel och följer ett engagerande och utmanande förändringsarbete på förskolan Trollet i Kalmar. Boken ger, både i text och bild, en beskrivning av dokumentationsarbetets svårigheter och glädjeämnen. Här ges också exempel som visar att det krävs reflektioner för att dokumentationerna ska kunna bli användbara verktyg. Boken är en levande skildring av arbetet med att utveckla den pedagogiska miljön och ger idéer till andra som är beredda att utmana och problematisera sin egen verksamhet.
  306:-
 • Om ögat fick makt Författare: Karin Wallin Svenska | Häftad | Utgiven 1986 En fördjupad presentation av verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, i sin praktik och i teoretiska resonemang. Många exempel på korta och längre projektarbetet. Boken publicerades i samband med den andra utställningen på Modern Museet 1986.
  216:-
 • Pedagogiska kullerbyttor Författare: Karin Wallin Svenska | Häftad | Utgiven 2003 Att göra en pedagogisk kullerbytta i våra tankar innebär att se ur ett annat perspektiv än vad vi hittills gjort. Hur tänker barn? Hur uttrycker de sig i ord och bild? Hur uppmuntrar och utmanar vi vuxna dem? Den här boken handlar om svenska barn och inspiration från Reggio Emilia. Karin Wallin berättar om sina möten med barn och pedagoger samt följer bl a några förskolebarn in i skolans värld. Vardagens konkreta händelser sätts in i ett tankeväckande teoretiskt sammanhang. Boken vänder sig till pedagoger, föräldrar och alla som är intresserade av människor, kunskap och som vill stötta barnen i vår tid.
  275:-
 • Blå cikoriablommor Ny! Författare: Vea Vecchi Svenska | Häftad | Utgiven 2014 Vea Vecchis bok, omsorgsfullt översatt av Anna Barsotti, utforskar konstens och kreativitetens bidrag till barns läroprocesser - och ateljéns och ateljeristans roll för de banbrytande förskolorna i Reggio Emilia. Inte minst den smått legendariska ateljén på förskolan Diana där hon själv arbetat under så många år. Vea Vecchi bjuder på många inspirerande minnen, samtal, reflektioner och vackra exempel - och som Gunilla Dahlberg och Peter Moss skriver i sin inledning: "en passion för forskningsstrategierna i barns tänkande och för att arbeta vid deras sida för att bygga rikare och mer fullständig kunskap".
  467:-
 • En rosa pedagogik Författare: Lenz Taguchi, Bodén, Ohrlander Svenska | Häftad | Utgiven 2011 Inom ramen för forskningsprojektet "Förskolan som jämställdhetspolitisk arena" skriver forskare, förskollärare och forskarstuderande om hur jämställdheten i svensk förskola kan se ut idag och vad man kan göra för att utmana detta arbete vidare.
  326:-

OM REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Reggio Emilia Institutet har sedan 2007 drivit flera långa och fördjupade utvecklingsprojekt för att bidra till den svenska förskolans och skolans praktikutveckling. Här berättar vi mer om dessa och om varför institutet satsar på sådana projekt.

VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Reggio Emilia Institutet ger ut en egen tidning, som kommer med fyra nummer om året. Här på webben publicerar Modern Barndom också olika artiklar och nyheter.

BLÅ CIKORIABLOMMOR – OM 100-SPRÅKLIGHET OCH ATELJÉNS BETYDELSE

Ateljén är en viktig del av förskolan. I Reggio Emilia skapar de även en ateljékultur som tar plats i staden. Vea Vecchi, ateljerista och ansvarig för ateljéerna i Reggio Emilia i Italien, kommer till Malmö 18 november och till Stockholm 19 november.

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN

För att skapa en miljö som bjuder in till ett nyfiket undersökande, kommunicerande och fabulerande på ett mångfaldigt vis krävs ett omsorgsfullt lyssnande och arrangerande av tid, rum, materia och innehåll. Under denna föreläsning 8 december kan ni följa hur några förskolor i Björkhagen arbetar för att skapa miljöer som kan trassla in både barn och pedagoger i ett rikt projekterande och lärande.

ESTETIKEN, HUNDRASPRÅKLIGHETEN OCH ATELJERISTANS ROLL I EN LÄRANDE ORGANISATION

Med inspiration från Reggio Emilias ateljékultur synliggör vi att estetiken inte bara är ett ämne utan att den även kan genomsyra, påverka och finnas närvarande i alla ämnen i skola och förskola. En konferens 1 december om hur estetiken och lärandet går hand i hand och fördjupar varandra.