Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Hållbar Framtid genom påhittighet och handlingskraft – ett projekt som drivs i nätverksform

2023-01-27

”Vi behöver använda pedagogiken för att skapa nya tankar, nya idéer om vår framtid. Pedagogiken får inte bli oföränderlig utan vi måste vara medvetna om att vi hela tiden måste tänka en gång till, reflektera och göra val. Som pedagoger behöver vi själva hitta modeller och aldrig förlora hoppet! En pedagog måste helt klart vara en optimist.”

Vea Vecchi till svenska pedagoger, september 2016

Dessa ord från Vea Vecchi (ateljerista på förskolan Diana under många år och ansvarig för Reggio Childrens utställningar, ateljéer och förlagsverksamhet) under Reggio Emilia Institutets medlemsvecka i september 2016 sätter tydligt fingret på det nationella nätverksprojekt som vi startade 2015.

Under 2022 har Reggio Emilia Institutets föreningsmedlemmar gemensamt gjort ett omtag kring projektet.

”1993 bildades vår förening. Under de 30 år som gått sedan dess har vi varit ett sammanhang som genom nätverkande velat bidra till barns och ungas möjligheter till god utbildning. Något vi strävar efter att fortsätta vara. Men nu lever vi i en tid som är i ständig förändring, med nya utmaningar och frågor som vi behöver vara i relation till. Hur kan vi utveckla vår förening så vi kan fortsätta vara en stark röst för barns och ungas rättigheter när det gäller utbildning och bidra till att de får en hoppfull bild av sin framtid. Vad ska Reggio Emilia Institutet bli och hur ska vi göra? 

Vi behöver vara nyfikna, stå på tå och sträcka våra nackar för att se högt och långt, men också rotade i våra värden och ställningstaganden. Vi måste vara modiga, våga se verkligheten och se framåt. Vi behöver undersöka, utforska och utmana våra ställningstaganden och värden. 

I vårt arbete för en hållbar nutid och framtid så är det ett arbete vi måste göra tillsammans med barn och unga. Vi kan inte göra det utan dem, för vi vet inte mer om den framtid de ska leva i än de gör.

Hur ska då förskolan och skolan bli en plats där barn och elever får möta engagerade och nyfikna vuxna. Hur ska de bli till platser där vuxna vill arbeta och lära sig och utvecklas tillsammans med barn och unga? Vilka kunskaper, kompetenser och förmågor behövs för att alla ska kunna utvecklas, erövra och lära sig där? 

Det vi vet är att vi måste förbereda för jobb som ännu inte finns, för tekniker som ännu inte är uppfunna, för lösningar av problem som vi ännu inte vet existerar. Men vi vet också att värderingar och förmågor som respekterar och bejakar olikheter, som söker samförstånd genom dialog och förhandling och som grundar sig i solidaritet kommer ha stor betydelse för bevarandet och utvecklandet av vår demokrati.”

Anna Söderström Ahrborn ordförande för Reggio Emilia institutets förening och Sara Nilsson Bruun ordförande för Reggio Emilia institutets AB, juni 2023

Genom projektet Hållbar Framtid genom påhittighet och handlingskraft vill vi bidra till att förskolor och skolor blir platser där barn, elever, pedagoger och familjer kan använda sin känslighet, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans genom hållbart tänkande på många olika sätt agera för en hållbar framtid.

Reggio Emilia Institutets förenings nätverk Hållbar Framtid genom påhittighet och handlingskraft

Detta nätverk är en viktig mötesplats där föreningens medlemmar möter andra Reggio Emilia-inspirerade pedagoger. Nätverket är viktigt för att Reggio Emilia Institutets förening ska utvecklas och växa. I nätverket bidrar alla deltagare genom att dela och reflektera kring exempel på utforskande tillsammans med barn/elever i praktiken. 

Ett projekt som drivs i nätverksform 

På vilket sätt kan Reggio Emilia inspirerat förhållnings- och arbetssätt bidra till en utbildning som skapar förutsättningar för barn och unga att skapa en hållbar och hoppfull framtid? 

Under hösten 2023 arbetar medlemmar i Reggio Emilia Institutets förening med att formulera frågeställningar som kommer att undersökas och utforskas i Hållbar Framtid-nätverken. Mer information om detta kommer under hösten.

Skärmklipp 2015-11-25 13.35.58.png