Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vad är Reggio Emilia – en pedagogik, filosofi eller?

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Reggio Emilia är också ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi – som är en barnsyn och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning – vilken har utvecklats i Reggio Emilias kommunala förskolor under femtio år. Här har det vuxit fram ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Något som nu sprider sig över världen.

DEN PEDAGOGISKA FILOSOFIN

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN

De kommunala förskolorna i Reggio Emilia uppmärksammade tidigt miljöns och materialens pedagogiska betydelse. De såg dem som aktiva och föränderliga, och skapade tidigt piazzor (inomhustorg) för att främja möten. I början av 1970-talet började de även bygga ateljéer för skapande material och inrätta en ny funktion, ateljeristan, för att värna den konstnärliga och estetiska kreativiteten. Samtidigt började de undersöka olika material väldigt noga – och se på och tala om miljön som en pedagog.

PEDAGOGISK DOKUMENTATION OCH PROJEKT

I Reggio Emilia har man utvecklat ett verktyg, pedagogisk dokumentation, som möjliggör en ständig utveckling av det pedagogiska arbetet, och progettazione, som är ett projektinriktat arbetssätt för att barn och elever ska få chans att fördjupa sig i sitt utforskande. Man kan säga att pedagogisk dokumentation och progettazione är ömsesidigt beroende av varandra.

"DE HUNDRA SPRÅKEN"

”De hundra språken” – efter en dikt av Loris Malaguzzi där han talar om barns många olika uttryckssätt och vikten av att barn får använda dem och förbinda dem – är förmodligen den del som gjort Reggio Emilias pedagogiska filosofi mest känd över världen. Att barn måste få uttrycka sig med bilder, dans, matematik, teater, lera, musik ...

ATELJÉER OCH ATELJERISTOR

Estetiskt skapande är en viktig kunskapsväg i Reggio Emilia. På varje kommunal förskola finns det en ateljé där barnen har stora möjligheter att skapa och forska tillsammans med ateljeristan och pedagogerna.

FÖRÄLDRASAMVERKAN

I Reggio Emilia talar man om betydelsen av att bygga en familjeallians med barnens familjer kring barnets och barngruppernas lärande. Samtidigt understryker man vikten av att skilja på hemmets och skolans uppgifter. Inte minst för att man erkänner varje familjs rätt till sitt sätt att leva. I Sverige har många förskolor och skolor i dialog med Reggio Emilia också omprövat sin syn på barnens familjer, i riktning mot att se dem som viktiga samarbetspartners