Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vi är Sveriges mötesplats för Reggio Emilia-inspirerad pedagogik och fortbildar pedagoger och förskollärare med bland annat estetiska verktyg. Se vårt programutbud.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande Författare: Elisabeth Nordin-Hultman Svenska | Häftad | Utgiven 2008
  462:-
 • Lyssnandets pedagogik Författare: Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2018 Boken handlar om etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Här beskrivs arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av exempel ut sin egen vardag delger Ann Åberg gruppens erfarenheter av förändringsarbete från praktikerns horisont. I konkreta exempel beskrivs hur pedagogisk dokumentation öppnar för ny förståelse av barn och deras väg till kunskap. Dåvarande lektor, nu professor vid Stockholms universitet, Hillevi Lenz Taguchi bidrar även med ett teoretiskt perspektiv på frågeställningarna. I denna rikt illustrerade bok vävs beskrivningarna av vardagsarbete samman med ett teoretiskt tänkande. Denna andra upplaga av boken innehåller en helt ny del som handlar om hur lyssnandets pedagogik kan ta form tillsammans med de yngre barnen. I två kapitel gör Ann Åberg några nedslag i ett projektarbete på en yngrebarnsavdelning. I berättelsen beskrivs hur pedagogerna gör sig lyhörda för barnens egna prioriteringar och deras sätt att förstå världen.
  471:-
 • Digitalt meningsskapande i förskolan Författare: Erika Kyrk Seger (redaktör) Svenska | Häftad | Utgiven 2020 I antologin Digitalt meningsskapande i förskolan delar förskollärare, pedagogistor, ateljeristor och forskare med sig av sina erfarenheter av digitalt meningsskapande i förskolan (där många av dem också är verksamma i Reggio Emilia-inspirerade förskolor). Här handlar det egentligen inte om tekniken – i alla fall inte i form av enkla digitala tips, appar eller andra quick fix som många vill sälja på föräldrar och förskolor idag – utan om hur, när och varför (de didaktiska frågorna) som digitala verktyg verkligen kan fördjupa lärandet i förskolan. Författarnas olika praktik- och forskarerfarenheter kring hur man kan arbeta reflekterande, meningsskapande och lärande med digitala verktyg tillsammans med förskolebarn, men också med kollegor, familj och samhälle gör denna antologi till en viktig bok. Dessutom med längre livslängd än många digitala verktyg har.
  368:-
 • Spindelblomman Författare: Christina Dackéus och Karin Furness Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2010
  226:-
 • Kunskapande Författare: Susanne Talle, Catharina Hansson, Elisabeth Hernström Svenska | Häftad | Utgiven 2021 ”Äntligen! Ända sedan jag och pedagogerna på min grundskola besökte förskoleklassen i Hammarbyskolan hösten 2018, har jag väntat på att boken skulle bli klar”, skriver Erika Björklund, rektor, pedagogista och författare om denna bok för Modern Barndom. Författarna Susanne Talle, Catharina Hansson, Elisabeth Hernström har under många år arbetat i förskoleklass varifrån de här rikligt delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring att bedriva ett förändringsarbete mot utforskande arbetssätt i skolan. Och de lyckas verkligen visa – vilket Erika Björklund också lyfter fram i sin recension – hur de: "tänker om sin praktik och hur de gör praktik av sina tankar. Det är ett grepp som verkligen fungerar för att visa hur struktur och planering är förutsättningar för kreativitet och delaktighet. Jag tror att det är särskilt viktigt när skolan ska möta förskolans tradition och kultur att få ta del av exempel på att det inte är en motsättning med förberedelser, mål och syfte för att kunna skapa en undervisning som tar tillvara på barnens tankar och teorier". Detta är en bok som vänder sig till yrkesverksamma både i förskola och skola och som verkligen kan bidra till att de kan bygga den bro av kontinuitet och progression mellan förskola och skola som alla barn har rätt till.
  325:-
 • Mannen från Reggio Emilia Författare: Carlo Barsotti Svenska | Inbunden | Utgiven 2011 Denna bok reas nu till halva priset (reapriset är det som står här intill) som ett erbjudande från Reggio Emilia Institutets firande av Loris Malaguzzis hundraårsjubileum under 2020. Carlo Barsottis bok om vännen Loris Malaguzzi rymmer såväl det personliga som det politiska. Översatt av Anna Barsotti.
  157:-
 • Vandrande pinnen och timjandjungeln Författare: Karin Furness och Karin Brandt-Weiss, tillsammans med pedagoger Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2018
  104:-

maria  liten puff ny.jpg

WORKSHOP TECKNA OCH MÅLA

17 april i vår ateljé, en eftermiddag med ateljeristan Maria Kozlowska med experiment med olika verktyg och tekniker av teckning och måleri. Praktiskt arbete varvas med exempel från förskolor. Inspiration, utmaning och verktyg som berikar barnens vardag på förskolan.

Gunilla Essen Och Leicy Olsborn Bjorby

ATT UTVECKLAS OCH LÄRA TILLSAMMANS – MED PEDAGOGISK DOKUMENTATION SOM FÖRHÅLLNINGSSÄTT, 23 APRIL 2024

En föreläsning om hur man kan arbeta med pedagogisk dokumentation i förskola och skola för att utveckla verksamheten tillsammans med barn och elever. Ett undersökande om hur pedagogisk dokumentation kan bli till en ”kollega” som är svår att vara utan, när nyfikenheten blir till en stark drivkraft och dokumentationen blir till både ett verktyg och ett förhållningssätt.

Pedagogisk Dokumentation Karin Gandini

PEDAGOGISK DOKUMENTATION SOM SÖKER KOMMUNIKATION, 28 MAJ

Föreläsningskväll som ger en introduktion i visuell kommunikation och i hur du på olika sätt kan tydliggöra det du vill förmedla i pedagogiska dokumentationer. Med Karin Gandini, grafisk formgivare, idéutvecklare och kreativ ledare.