Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Välkommen till mötesplatsen för Reggio Emilia-inspiration i Sverige. För dig som vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Små barns delaktighet och inflytande – några perspektiv Författare: Nina Johannesen och Ninni Sandvik Svenska | Häftad | Utgiven 2009
  258:-
 • Lyssnandets pedagogik Författare: Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2018 Boken handlar om etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Här beskrivs arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av exempel ut sin egen vardag delger Ann Åberg gruppens erfarenheter av förändringsarbete från praktikerns horisont. I konkreta exempel beskrivs hur pedagogisk dokumentation öppnar för ny förståelse av barn och deras väg till kunskap. Dåvarande lektor, nu professor vid Stockholms universitet, Hillevi Lenz Taguchi bidrar även med ett teoretiskt perspektiv på frågeställningarna. I denna rikt illustrerade bok vävs beskrivningarna av vardagsarbete samman med ett teoretiskt tänkande. Denna andra upplaga av boken innehåller en helt ny del som handlar om hur lyssnandets pedagogik kan ta form tillsammans med de yngre barnen. I två kapitel gör Ann Åberg några nedslag i ett projektarbete på en yngrebarnsavdelning. I berättelsen beskrivs hur pedagogerna gör sig lyhörda för barnens egna prioriteringar och deras sätt att förstå världen.
  378:-
 • Rörelse och experimenterande i små barns lärande Författare: Liselott Mariett Olsson Svenska | Häftad | Utgiven 2014 I dagens förskola tämjs små barn; de prognosticeras, övervakas, kontrolleras och utvärderas enligt förutbestämda måttstockar. Liselott Mariett Olsson vänder sig här mot en sådan intensiv styrning av det lärande barnet och menar att praktik och forskning måste finna sätt att återerövra rörelse och experimenterande i subjektivitet och lärande. Denna bok är en översättning av hennes avhandling ”Movement and Experimentation in Young Children’s Learning : Deleuze and Guattari in early childhood education”, i vilken hon väver samman exempel från svensk förskolas praktik med de franska filosoferna Gilles Deleuzes och Félix Guattaris teorier till en såväl fängslande som provokativ läsning för alla som intresserar sig för förskolans verksamhet.
  384:-
 • Hoppfulla berättelser i ett hållbart lärande Författare: Pedagoger, ateljerista, pedagogiska och förskolechef på förskolorna Guldkusten, Bikupan, Fröhuset i Östersund Svenska | Häftad | Utgiven 2019 Hur gör man för att arbeta Reggio Emilia-inspirerat i förskolan, fördjupa det arbetet, och jobba med det i förhållande till förskolans läroplan och samtidigt få till ett systematiskt kvalitetsarbete? Det och mycket mer delar tre förskolor i Östersund – Guldkusten, Bikupan och Fröhuset – med sig av i denna generösa och lärorika processbok (som de kallar sina årsböcker), vilken Reggio Emilia Institutet nu ger ut i en större upplaga. Här ger dessa förskolor röst åt sju hoppfulla berättelser – med många fina bilder – som lyckas förmedla just den rhizomatiska väv av reflektioner, processer, hållbart lärande, pedagogiska dokumentation, organisation, utforskande arbetssätt, hundra språk, estetik, som så många arbetar för att få till, därtill i förhållande till den nya läroplanen, och samtidigt som de startar en ny förskola.
  205:-
 • En bok om förvandling Författare: Åsa Hedberg Svenska | Häftad | Utgiven 2015 Denna bok berättar om ett naturvetenskapligt projekt, som inspirerats av Howard Gardners forskning om multipla intelligenser. Här får vi följa tjugo 4-5-åringar på avdelningen Djungeln på Trångsunds förskola under en hösttermin och vårtermin, 2011-12. Detta är den andra boken av ateljeristan Åsa Hedberg där hon bjuder på en lärorik och inspirerande inblick i ett spännande projekt i Trångsunds förskolor. Harold Göthson, grundare och seniorrådgivare vid Reggio Emilia Institutet och styrelseledamot i Reggio Emilias internationella Loris Malaguzzicentrum, medverkar med ett initierat förord, där han bland annat skriver: ”I denna bok får vi följa Åsa Hedbergs åstundan att synliggöra sin och sina kollegors förundran över hur små barns kunskaper och intelligens kan frigöras i kooperativt samarbete” och ”Helt enkelt en bok om hur vi kan lära – och förvandlas!”. ”En bok om förvandling”, liksom Åsa Hedbergs förra bok ”Ge litet luft till en kompis – barn utforskar fysik och aerodynamik på förskolan” ges ut av Reggio Emilia Institutet i samarbete med Huddinge kommun.
  165:-
 • Uppföljning och utvärdering för förändring Författare: Ingela Elfström Svenska | Häftad | Utgiven 2013 Ingela Elfströms avhandling 'Uppföljning och utvärdering för förändring – pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan' visar hur pedagogisk dokumentation kan hjälpa oss att få syn på barns tankar och idéer och hur vi kan arbeta vidare med dessa. Denna avhandling rymmer en ovanligt rik ”spretighet”, vilket gör att den också lyckas visa på vilken komplexitet ett verktyg som pedagogisk dokumentation har och måste ha. Här finns såväl en gedigen teoretisk grund som den fältstudie Elfström gjort på en förskoleavdelning under det läsår då hon följde tre pedagogers arbete med pedagogisk dokumentation på en avdelning med 20 femåringar. Ingela Elfström kallar sin forskningsmetod för ”experimenterande aktionsforskning”, vilket också gör hennes forskningsprojekt till ett intressant utvecklingsprojekt för många fler att ta del av.
  318:-
 • Rådjurets återfödelse till toner av mögelmusik Författare: Christina Dackéus och Karin Furness Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2008
  180:-

DIGITALT MENINGSSKAPANDE

Under hösten 2020 och våren 2021 genomförs två föreläsningar i Malmö om digitalt meningsskapande. För pedagoger som vill utveckla sitt arbete med digitala och analoga verktyg i förskolan.

PEDAGOGISK DOKUMENTATION

En introduktion för dig med arabiska som modersmål kring hur man kan förstå och använda sig av pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan. Stockholm 1 oktober.

NORDISK KONFERENS

"Fostra, lära, skapa och utveckla demokrati". Hur behöver vi förstå och fylla begreppet demokrati i dag, för att det ska bli starkt nu och i framtiden? Konferensen i Stockholm är framflyttad till 5-6 november.