Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Våra filmer

Här finns Reggio Emilia Institutets samtliga filmer.

VÅR VERKSAMHET – REGGIO EMILIA INSTITUTET 25 ÅR

2018 firade Reggio Emilia Institutet 25-årsjubileum. Vi passade på att fira med ett stort utbud av fortbildningar under hela året och fyra nya filmer. Filmerna – om hundraspråklighet, miljön som den tredje pedagogen, pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia Institutets verksamhet – offentliggjordes vid fyra spridda tillfällen under året. Här är filmen om vår verksamhet.

PEDAGOGISK DOKUMENTATION – REGGIO EMILIA INSTITUTET 25 ÅR

2018 firade Reggio Emilia Institutet 25-årsjubileum. Vi passade på att fira med ett stort utbud av fortbildningar under hela året och fyra nya filmer. Filmerna – om hundraspråklighet, miljön som den tredje pedagogen, pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia Institutets verksamhet – offentliggjordes vid fyra spridda tillfällen under året. Här är filmen om projektinriktat arbetssätt och pedagogisk dokumentation.

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN – REGGIO EMILIA INSTITUTET 25 ÅR

2018 firade Reggio Emilia Institutet 25-årsjubileum. Vi passade på att fira med ett stort utbud av fortbildningar under hela året och fyra nya filmer. Filmerna – om hundraspråklighet, miljön som den tredje pedagogen, pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia Institutets verksamhet – offentliggjordes vid fyra spridda tillfällen under året. Här är filmen om miljön som den tredje pedagogen.

100 SPRÅK – REGGIO EMILIA INSTITUTET 25 ÅR

2018 firade Reggio Emilia Institutet 25-årsjubileum. Vi passade på att fira med ett stort utbud av fortbildningar under hela året och fyra nya filmer. Filmerna – om hundraspråklighet, miljön som den tredje pedagogen, pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia Institutets verksamhet – offentliggjordes vid fyra spridda tillfällen under året. Här är filmen om 100 språk.

SKOLFILMEN

Inom ramen för vårt skolprojekt producerades en film som tar upp delar av hur Reggio Emilia-inspiration kan se ut i grundskolan. Elever, lärare och föräldrar intervjuadesom deras erfarenheter. Filmen är gjord på två av de skolor som deltagit i Reggio Emilia Institutets projekt under flera år. Liljeforsskolan i Uppsala har elever från 6 år till 9 år och Fria Emilia i Boden har elever från 6 år till 16 år.

ATT JOBBA PROJEKTERANDE OCH NÅ LÄROPLANENS MÅL

Vi bjuder på en kort digital gratisföreläsning, en film, med Leicy Olsborn Björby och Anna Söderström Ahrborn: ”Att jobba projekterande och nå läroplanens mål”. Filmen – ett samtal mellan två av våra konsulter – är ett smakprov på en av många föreläsningar som du kan ta del av i vårt program eller beställa som uppdragsutbildning.