Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Unik pedagogutbildning i Haninge

2014-09-01

– Med den här utbildningen vill vi både stärka kvaliteten och öka likvärdigheten i våra förskolor, men också stärka förskollärarnas roll, säger Henrik Lindh, Haninge kommuns centrala förskolechef, om Haninges och Reggio Emilia Institutets nya pedagogutbildning.

– Det är viktigt att ni under denna processutbildning tänker på hela er enheten så att det här blir en utbildning inte bara för er och er förskola, manar Henrik Lindh de 36 förskollärare som börjar Haninges fördjupade pedagogutbildning, med vars hjälp kommunen nu hoppas skapa förskolor i toppklass.

– Vi säger toppklass, inte att vi ska bli bäst i Sverige som så många andra kommuner, för om någon är bäst måste någon vara sämst och det är vi inte ute efter. Toppklass däremot, det kan alla vara, förklarar Henrik.

Det är snart tio år sedan som just Haninge kommun klassades som sämst i landet vad gäller barnomsorg och skola. En bottennotering som dock inte ledde till att kommunen lade problemen på barnen, familjerna eller brist på pengar. Inte heller att de nöjde sig med att fortsätta med brandkårsutryckningar. I stället satsade Haninge kommun på en stor och bred genomlysning av hela sin förskoleverksamhet, vilket lett dem till den framgångsrika men också nog så mödosamma Reggio Emilia-inspirerade ”synvända” och kvalitetsutveckling som de på olika sätt arbetat med sedan, vilken även kommit att uppmärksammas mycket utanför Haninge, bland andra kommuner och i medierna.

Nu tar Haninge ytterligare ett steg – efter att bland annat ha satsat på att utbilda och anställa pedagogistor och ateljeristor – med att satsa på en ny omfattande utbildning för pedagoger som arbetar i barngrupp. Något som Reggio Emilia Institutet började med häromåret då man startade sin första pedagogutbildning (institutets tredje långa utbildning vid sidan om pedagogista- och ateljeristautbildningarna). En pedagogutbildning som nu fått ett slags ”syster”-utbildning i denna skräddarsydda uppdragsutbildning för och tillsammans med Haninge kommun.

I höst startar Reggio Emilia Institutet ytterligare en sådan uppdragsutbildning, en pedagogutbildning i och tillsammans med Södertälje kommun.

Ett par veckor innan Modern Barndom får vara med om den första kursdagen på Haninges fördjupade pedagogutbildning i slutet av maj gästar Reggio Emilias mångåriga ateljerista Vea Vecchi Stockholm för att föreläsa om ”Projektera som ett sätt att skapa tankar”.

– När det handlar om att gå in i ett projekt är det mötet och relationen man måste börja med, så att barnen kommer i relation med det som ska undersökas, förklarar Vea Vecchi då. En beskrivning som väl tycks sammanfatta vad som väntar de 36 förskollärarna i Haninge när de påbörjar sin pedagogiska utvecklingsresa tillsammans. För som Harold Göthson, Reggio Emilia Institutets internationella koordinator, påpekar för dem:

– Om vi ska vara en grupp då är vi också varandras gränser! Varpå han fortsätter:

– Vi behöver också bygga ett pedagogiskt vardagstänkande kring görandet och tänkandet, det som är grunden för vår reflektion. När vi utbildar oss har vi ett tanketvång och i barngruppen har vi ett görandetvång, men vi måste ha både och. Det är detta oerhört viktiga ”både och”, teori och praktik tillsammans, som Haninge kommun nu satsar vidare på, och även Södertälje kommun, med hjälp av Reggio Emilia Institutet.

Text: Maria Herngren