Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogutbildning i Norge

2015-01-28

Nu har även Norge en årslång pedagogutbildning, för att bättre kunna ta vara på och utgå från de norska pedagogernas erfarenheter och behov i deras möte med Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den första utbildningen startade i maj 2013 och i fjol startade två grupper, en i Mo i Rana och en i Lillehammer. Det är Albas barnehager i Trondheim, i samarbete med norska Reggio Emilia-nätverket och Reggio Emilia Institutet i Stockholm, som står bakom denna utbildning. Möt en av kursledarna, Mona Nicolaysen, och två av deltagarna, Ann Kristin Hiberg och Tove-Lise Edin, som här berättar om Norges vidareutbildning för pedagoger.

”Ända sedan jag gick pedagogistautbildningen i Stockholm 2007-08 har jag varit upptagen av frågan ’hur vi skall kunna skapa ett tydligare sammanhang mellan Reggio Emilias pedagogiska erfarenheter och det arbete som sker i våra Reggio-inspirerade förskolor i Norge?’. I många förskolor reduceras filosofin till att bara bli något som representeras i den fysiska miljön. Den blir till de ’blå flaskornas’ eller ’spillmaterialens pedagogik’. Det har länge varit nödvändigt att dekonstruera den bilden av Reggio Emilias pedagogiska filosofi”, påpekar Mona Nicolaysen, pedagogista och utbildningsledare för Albas Reggio Emilia-inspirerade vidarutbildningar och styremedlem i det norska Reggio Emilia-nätverket.

”Albas Reggio Emilia-inspirerade vidareutbildning försöker bidra till att skapa sammanhang mellan filosofin och pedagogernas praktik så att de begrepp och värden som betyder så mycket för oss skall få ett djupare innehåll. Den här utbildningen har vuxit fram ur Reggio Emilia Institutets pedagogutbildning, och Per Bernemyr och Maria Hedberg har varit ovärderliga resurser för Alba i vårt arbete med att få till den. Båda har undan för undan fått en bra inblick i vår förskolekultur. Det har varit viktigt för oss. Vi kan inte skapa en svensk utbildning här i Norge. När det väl är sagt, så är Bente Brissach och jag glada över att Per Bernemyr fortsätter att vara en del av vår kursledning”, fortsätter Mona Nicolaysen.

”När vi arrangerade vår första pedagogutbildningen på Stjørdal 2013-14 kom det deltagare från Sandnes i söder till Mo i Rana i norr. Att människor väljer att resa så långt för att vara med om det här visar att en sådan utbildning som har stor betydelse. I årets utbildning möts deltagare från olika delar av Norge i Lillehammer. Rana kommun som är värdkommun för årets utbildning påpekar också att det känns meningsfullt och glädjefyllt att få vara en del av det här sammanhanget.”

En bildningsresa

Anne Kristin Hiberg, pedagogisk ledare på Ruffen förskola i Levanger, om den första pedagogutbildningen i Norge i fjol (2013/14).

Att få vara en del av den förste Reggio Emilia-inspirerade pedagogutbildningen i Norge har varit en bildningsresa för mig. Jag har varit intresserad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och deras syn på barns lärande och demokratiska fostran länge. Genom den här utbildningen har jag nu fått möjlighet att fördjupa min förståelse och bli utmanad i det som jag tidigare trodde att jag hade förstått.

Vårt arbete i förskolan gör oss till en del av barnets första möte med det demokratiska samhället. Det ställer krav på vilken upplevelse av demokrati som barnen får genom oss och hur vi lägger grundstenarna för barnens vidare demokratiska daning. Vi måste välja vilka värderingar och syn på barn vi vill ha och vi måste ta ställning för vilka värden vi vill ska styra oss. Vi ställer oss i demokratins tjänst och förskolan är starten för en möjlig framtid.

Per Bernemyr sa till oss på vår första samling i maj 2013 att ”Vi vill vara verktyg för att fördjupa demokratin. Barn skall inte fostras till de demokrater vi tror vi är, utan till bättre demokrater.”

I dag är det mycket snack i Norge om hur man ska få barn att göra bättre ifrån sig i skolan; hur de ska kunna lyckas bättre i internationella undersökningar? Svaret är ofta att det behövs fler kartläggningar och fler tester redan på småbarnsavdelningarna. Om vi i förskolan ska få genom vår syn på barns lärande och hur de lär sig så måste vi synliggöra vårt yrkeskunnande i alla forum vi kan, och speciellt i de akademiska kretsarna, med ett akademiskt språk så att vi blir tagna på allvar och förstås rätt. Vi måste göra tydligt vad det är som händer i förskolan och hur barn lär sig. Bara då kan varje barn få möjlighet att utnyttja sin potential, och bli en aktiv och delaktig medlem av ett demokratiskt samhälle.

Redan från början gjorde kursledningen klart för oss att vi inte bara var där för vår egen skull utan också som representant för vår förskola. Det var själva förutsättningen, att vi hade stöd från vår förskolas ledning. Ändå har den delen av processen varit svår eftersom vi inte haft någon organisation för det. Men genom utbildningen har vi fått många reflektionspartners, i våra studiekamrater, kursledning och externa föreläsare. Vår studieplan har varit omfattande och gett oss inblick i facklitteratur och teorier som vidgat vår kunskapssyn. Samtidigt har vår yrkeskunskap stärkts. På så sätt har jag kunna vara med och utveckla min förskola som ett tillägg till min egen utveckling. Processen blev på så sätt än mer fördjupande. Jag utvecklade mig som människa samtidigt som jag fick mer kunskap och förskolan utvecklades med mig och mitt täta samarbete med ledningen.

Min process blev en del av min förskolas pedagogik och värden. Och det var inget som tog slut med mina studier. De var bara en början.

Det kryper i magen och jag gläder mig!

Tove-Lise Edin, pedagogisk ledare på Ytteren Miljöförskola i Mo i Rana, som går årets pedagogutbildning.

Jag gläder mig så åt de spännande studierna. Med Mona, Bente och Per i kursledningen ser jag fram emot våra inspirerande dagar. Jag och mina kollegor i Ytteren Miljöförskola i Mo i Rana varit nyfikna på och inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi i åratal. Det började med en tur över gränsen, ett studiebesök i Sverige, för att senare fortsätta i en hel räcka med kurser, och på det fler studiebesök och så småningom även en resa till Reggio Emilia. Och svenskarna har generöst delat med sig av hur de arbetat med projekt, pedagogiska dokumentationer och reflektioner. Det här har varit en viktig drivkraft i mitt jobb som pedagog och som gör att jag tar barnen mer på allvar. Samtidig har det också varit svårt och krävande. Vi har slitit hårt våra hår många gånger. Kanske har vi även tagit några steg bakåt istället för framåt. Därför tycker jag att det är så bra att vårt nätverk och Alba nu fått till denna utbildning i Norge.

Rana kommun har gjort en stor satsning på över 40 pedagoger. Jag känner mig stolt! Jag färväntar mig nu att vi genom den här utbildningen och nätverket ska göra våra förskolor bättre. För mig råder det inget tvivel om att barnen här i norr också behöver filosofin från Reggio Emilia.

Översättning: Maria Herngren