Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Det finns fattiga människor!

2015-11-04

”Vad kan en Reggio Emilia-inspirerad förskola och skola – pedagoger, barn och familjer – göra för att hjälpa flyktingar?” och ”Vad gör ni på er förskola eller skola?” frågade Modern Barndom för en tid sedan. Här berättar Sigtunaförskolan Ymer om sitt miniprojekt ”Det finns fattiga människor!”.

Jag läste inlägget om flyktingar och vad vi kan göra på er hemsida. Tänkte utifrån det att jag vill berätta om ett jättespännande miniprojekt som femåringarna på Ymer förskola arbetade med under ca 7 veckor i våras”, skriver pedagogistan Malena Nilsson, tillsammans med sina kollegor Banou Satei och Sabina Lindström, i ett mejl till Modern Barndom.

Det var i samband med Modern Barndoms artikel om ett flyktingboende (i MB nr 3/15 i september, men också efter en artikel därifrån redan i maj på Modern barndoms hemsida) samt i samband med att Reggio Emilia Institutet skänkte 150 000 kronor (50 000 kronor vardera till Läkare utan gränser, Röda Korset och UNICEF) för att bidra med ekonomiskt stöd vid dagens akuta och svåra flyktingsituation, som Modern Barndom efterlyste: 

Hur tänker barnen om dagens flyktingkris? Hur kan man göra projekt om detta? Vad kan en Reggio Emilia-inspirerad förskola och skola – pedagoger, barn och familjer tillsammans – göra för att hjälpa flyktingar? Vad gör ni på er förskola eller skola? Vad skulle Reggio Emilia Institutet kunna göra?

I samband med det fick Modern Barndom ett mejl från Liv Lio på Liane Barnehage i Norge, om vad de gjort, vilket vi publicerade här i september.

I nästa Modern Barndom (nr 4/15) berättar än fler om vad de gör eller tänker göra. Och så kom mejlet från Malena Nilsson, pedagogista i Sigtuna kommun, om vad i sitt miniprojekt ”Det finns fattiga människor!”:

”Miniprojektet startade utifrån en observation av två pojkars lek vid lego-bordet. Vi fångades av leken, pojkarnas reflektioner och konstruerande av en berättelse där problem dök upp och löstes under leken/ byggets framväxt. Vi upplevde att Legot skapade förutsättningar och påverkade reflektionen/berättelsen och fick den att utvecklas, men också lite begränsade möjligheterna i barnens tankar/ hypoteser. Vi såg också tydligt att kunskap från tidigare projekt, om barnkonventionen, om vatten samt det stora fokus denna grupp haft på skapande av berättelser med olika material bildade en grund i denna händelse.

Vi bestämde att vi ville ge denna berättelse till de andra barnen i gruppen och se vilka tankar som väcktes där.

Vi gjorde en film med hjälp av appen Puppetpal för att gestalta pojkarnas berättelse. Barnen fick sedan i små grupper, reflektera med utgångspunkt från denna film. När vi samlade ihop alla barnens tankar utifrån dessa reflektioner blev vi helt fascinerade. Vilka kunskaper barnen hade med sig och vilken stark vilja och kraft att hjälpa som levde bland barnen!

Många barn delade med sig av berättelser och tankar från sin familj och släkt, vi insåg att barnen i vårt område med rötter från hela värden bar på så mycket kunskap och kompetens som vi kanske inte varit tillräckligt bra på att ta tillvara.

Detta blev starten på ett mycket spännande projekt som gav oss mycket kunskap! Projektet mynnade ut i boken ”Det finns fattiga människor”. En bok som samlar många av barnens spännande tankar om varför det finns fattiga människor och var de finns och hur vi kan hjälpa dem med mat, kläder, pengar och att undkomma från krig, och som förskolan sedan sålt. Pengarna från boken har man skänkt till Unicef, vilket gjort att barnen själva på så sätt också kunde hjälpa fattiga på ”riktigt”.

Men framförallt hoppas vi att projektet stärkte barnen i tron på att de kan påverka! skriver Malena Nilsson och hennes kollegor Banou Satei och Sabina Lindström om projektet med Ymers 18 femåringar under våren 2015.

I nästa nummer av Modern Barndoms (MB 1/16) kommer också en pedagogisk dokumentation från Ymers projekt ”Det finns fattiga människor!”

Text Maria Herngren

Bilder Ymer förskola

Prenumerera på eller beställ lösnummer av Modern Barndom