Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Unknown.jpeg (1)

En bok om förvandling

Förskolebarn utforskar evolutionsläran

2015-10-12

En bok om förvandling – Förskolebarn utforskar evolutionsläran heter en ny bok av ateljeristan Åsa Hedberg vilken, precis som hennes förra ”Ge litet luft till en kompis”, handlar om ett spännande projektarbete i Trångsunds förskolor. Böckerna ges ut av Reggio Emilia Institutet i samarbete med Huddinge kommun. Denna gång med stöd av Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse.

Medan Luftboken handlade om förskolebarns utforskande av fysik och aerodynamik i ett treårigt luftprojekt handlar denna lilla men innehållsrika förvandlingsbok om ett utforskande naturvetenskapligt projekt om evolutionsläran, där man inspirerats bland annat av Howard Gardners forskning om multipla intelligenser. 

Också denna bok om förvandling insisterar på just det som forskaren Liselott Mariett Olsson skrev om i den förra Luftboken i sitt förord där, om vikten att verkligen ta barns frågor på allvar, inte minst för att ”Barns frågor är alltid mycket större, lekfullare och allvarligare än vi tror. Likaså barns ambitioner och vilja till lärande”.

I nya förvandlingsboken är det Harold Göthson, grundare och seniorrådgivare vid Reggio Emilia Institutet och styrelseledamot i Reggio Emilias internationella Loris Malaguzzicentrum, som medverkar med ett initierat förord, där han bland annat skriver: ”I denna bok får vi följa Åsa Hedbergs åstundan att synliggöra sin och sina kollegors förundran över hur små barns kunskaper och intelligens kan frigöras i kooperativt samarbete” och att det är ”Helt enkelt en bok om hur vi kan lära – och förvandlas!

I En bok om förvandling – förskolebarn utforskar evolutionsläran får vi följa tjugo 4-5-åringar på avdelningen Djungeln på Trångsunds förskola under en hösttermin och vårtermin 2011-12, genom både text och bild.

Maria Herngren