Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

MODERN BARNDOM NR 2

2016-04-21

Modern Barndom nr 2/16 finns nu ute hos prenumeranterna. Här berättar vi lite om denna tidnings innehåll. Vi publicerar också kontinuerligt fler artiklar, recensioner och kolumner här på hemsidan.

Panelen, Modern Barndoms frågesida, svarar förskol- och skolansvariga tre kommuner, med stort antal nyanlända, asylsökande barn och ungdomar på hur de ordnar utbildning för dessa.

Barns rättigheter

I Europa ska alla barn ha rätt till skydd, omvårdnad och utbildning och all EU-länder har erkänt barnkonventionen. Ändå finns de många barn som hamnar utanför. Här får vi möta en grupp som bott länge i Europa och en annan som försöker ta sig till Europa:

Alltid de sämsta skolorna

Hynek Pallas berättar om hur romska barn i Tjeckien systematiskt har placerats i särskolor sedan decennier och hur landets skolsystem fortfarande diskriminerar romska barn. Men där finns också romska kvinnor som kämpar för sina barns rättigheter idag.

När gatan inte är ett alternativ

För ett år sedan besökte Carl Hällströmer en Xhosa-by i södra Afrika. I år har hans kurs i asylrätt på Färnebo folkhögskola fört honom till Tanger i Marocko. En resa som lett till nya insikter om hur sammanlänkade vi är, hur det vi gör här spelar en avgörande roll där.

• Berättelser från samhällets bakgård

Zulmir Becevic berättar om sin forskning om marginaliserade ungdomar.

• ”Vaccin mot slentrian”

– Det är viktigt att vi ateljeristor också får möjlighet att vara i ett kollegialt sammanhang, säger Karin E Torén. Idag får hon det i Varberga förskolor i Örebro, där de har flera ateljeristor som gör stor skillnad, inte bara i förskolornas ateljéer utan i hela deras miljöer – i utforskandet, processerna, estetiken och lärandet.

• Reggio Runt

Modern Barndoms sidor om smått och stort som händer i Reggio Emilia-inspirationen i såväl Sverige som Italien och andra delar av världen.

• Hyllan tipsar om angelägna böcker.

• Pedagogen ger ett porträtt av Fia Lien, om utforskande dansarbete i förskolan.

• Pedagogisk dokumentation från förskolan Paletten i Örebro om ”Rummets och materialets magi”.

• Synpunkten en krönika av Harold Göthson, denna gång om ”Denna förlamande seghet” – om att bestämma ramarna för den pedagogiska verksamheten i förskolan.

• Signeratkrönikören Terese Cristiansson, utrikeskorrespondent, skriver om ”Skolor som räddar liv”.

 

Prenumerera på eller beställ lösnummer av Modern Barndom