Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Unknown.jpeg (6)

Pedagogerna Fia Westin på förskolan Färjan i Bromma, Jenny Nilsson på förskolan Trollet i Kalmar och Kristin Forshäger på förskolan Spira i Luleå.

Panelen: Vad är viktigast för dig som pedagog i pedagogistans arbete?

2016-02-05

Pedagogerna Fia Westin, Jenny Nilsson och Kristin Forshäger delar här med sig av sina tankar om vad som är viktigast för dem som pedagoger i pedagogistans arbete? I Modern Barndom nr 1/16 svarar även pedagogerna Ulrika Kidane, Sanna Hedrén och Anna Westman på denna Panelen-fråga.

JENNY NILSSON, PEDAGOG PÅ FÖRSKOLAN TROLLET, KALMAR  

– Jag tänker att en pedagogistas uppdrag är att motivera, inspirera och utmana mig i mitt arbete tillsammans med barnen. Någon som lyssnar, ställer frågor och hjälper mig att hålla fokus, någon att tänka tillsammans med som kan ge nya infallsvinklar och nya nyanser i mitt arbete. Pedagogistans roll är att stötta mig i att utveckla verktyg och metoder som synliggör barns olika förmågor och kompetenser i större utsträckning än tidigare. 

Pedagogistan kan få syn på och lyfta ut fragment i vårt arbete, få oss att stanna upp och ge oss möjlighet att borra i olika ord, begrepp och andra val på vår väg. Det kan också vara att se till att projekt vi påbörjat slutförs, och att vi inte har för många bollar i luften samtidigt.

Pedagogistans arbete är att få oss pedagoger att få syn på och ta tillvara på varandras kunskaper, erfarenheter och kompetenser som i sin tur berikar vårt arbete och leder verksamhetsutvecklingen framåt.

En av pedagogistan viktigaste uppdrag tycker jag också är att ständigt hålla diskussioner levande kring barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt. Att vi pedagoger med stöd av pedagogistan i olika forum diskuterar varför vi gör det vi gör och vilka teoretiska perspektiv vi lutar oss på, samt vilka konsekvenser det får för barns möjligheter till lärande och utveckling.

FIA WESTIN, PEDAGOG FÖRSKOLAN FÄRJAN, BROMMA

– Vi får hjälp i vårt reflektionsarbete, att fördjupa det, se andra saker, ur fler synvinklar och bredda det, vilket ger oss mer tankar när någon som pedagogistan kommer utifrån och kan se det vi gör med sin utanförblick. Pedagogistan hjälper oss också att smalna av det vi håller på med, och att ta ett steg till. 

Pedagogistan fungerar också som ett bra och viktigt bollplank, peppar oss och hjälper oss att hålla fokus så vi kan ställa oss fler frågor själva. Ibland är pedagogistan med i barngruppen, men där är vi många grupper som skall dela på hennes tid så det är väl den enda nackdelen, att vi gärna skulle vilja ha mer av den delen för att det hjälper jättemycket.

Bild (på Fia): Anna Westman

KRISTIN FORSHÄGER, PEDAGOG, FÖRSKOLAN SPIRA, LULEÅ

– Det betyder väldigt mycket för oss pedagoger och för vårt arbete i projekten. Pedagogistan hjälper oss att komma vidare eller stanna upp, och titta och lyssna ännu mer på vad barnen säger. Och att få in barnens frågor och efterfråga deras tankar så att det vi gör inte bara handlar om vad vi pedagoger är intresserade av. Att miljön är en del av projektet är också en stor del av pedagogistans roll. En annan är att få ihop praktik med teori och systematiskt utvärdera verksamheten. Det kan också vara att samordna förskolans kompetensutveckling och till viss del få in olika uttrycksätt i projekten även om det mer är ateljeristans roll hos oss. Organisation tycket jag är en del i pedagogistans roll då det behövs en reflektionskultur med kontinuerliga samtal för att till exempel kunna arbeta med pedagogisk dokumentation. Det kan också vara att få till de projektgrupper och den tid som behövs för att kunna arbeta med barnen i mindre grupper, där styrkan i med det kollegiala lärandet och vinsten av olikheter kommer fram.

Det vår pedagogista behöver från oss är en gemensam överenskommelse kring värdeord, kunskapssyn och hur vi tänker om lärande för att bilda en helhet utifrån de styrdokument vi har för förskolan. Vi måste också ha insyn i hur pedagogisk dokumentation fungerar och det kan även vara en del i vår pedagogistas roll att få det att fungera. Ibland känns vår reflektion långt ifrån det vi jobbar med och då kan det vara bra att pedagogistan tar del av arbetet på plats, finns med och dokumenterar och deltar i den process som barnen är inne i.

Text: Maria Herngren

Mer Panelen i Modern Barndom nr 1/15, där några ateljeristor svarar på frågan: