Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

MODERN BARNDOM NR 4

2016-11-13

Modern Barndom nr 4/16 finns nu ute hos prenumeranterna. Här berättar vi lite om denna tidnings innehåll. Vi publicerar också kontinuerligt fler artiklar, recensioner och kolumner här på hemsidan.

• På Panelen, Modern Barndoms frågesida, berättar några av Reggio Emilia Institutets styrelseledamöter vilka frågor som engagerar dem. Här på Modern Barndoms hemsida (under september 2016) finns också en intervju med nya och förra ordföranden.

• Kreativ vildmark med Dungen

”Sådana platser som Dungen behövs verkligen idag – i hela landet”, säger konstnären Ruben Wätte, som berättar i Modern Barndom om varför en kreativ vildmark som den barn och vuxna fick bygga tillsammans med honom i stadsdelen Råby i Västerås i somras är så viktig.

• Spädbarnets rika inre liv

På Uppsala Barn- och Babylab pågår flera studier om små barns aktiva utforskande och tolkande av sin omvärld och hur dessa erfarenheter formar dem. Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet och föreståndare för detta labb, berättar om deras forskning.

• 1 projekt, 2 länder, 3 städer, 100 språk

Redan innan de stora flyktingströmmarna började Reggio Emilia Institutet och Reggio Children att undersöka ”Hur en de 100 språkens förskola gynnar skapandet av de lingvistiska, kommunikativa, relationella och kognitiva kompetenserna?” i ett interkulturali- tetsprojekt. Modern Barndom berättar om detta, och om andra hundraspråkliga arbeten i mångkulturella sammanhang, i en ny artikelserie.

• Ateljeristan & kulturen

Anna Hogar Larsen berättar om hur de börjat ifrågasätta den stillasittande kulturen i sin ateljé, när hon som den andra ateljeristan nu intar Modern Barndoms kulturuppslag.

• Reggio Runt berättar denna gång bland annat om Reggio Emilia Institutets nya projekt och nätverk Hållbar Framtid som är nu igång över hela landet.

• Pedagogen

Tanya Salman, förskollärare i Norsborg, är väldigt intresserad av barns språkutveckling och litteracitet, särskilt hos de yngsta barnen, och hur vi kan stötta dem i det

• Pedagogisk dokumentation om matematiskt utforskande på Glömsta förskolor i Huddinge.

• Synpunkten en krönika av Harold Göthson, som denna gång skriver om att välja motsägelsefullheten – inte renlärigheten.

• Signeratkrönikör är denna gång Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, om att alla barn är barn oavsett migrationsstatus.

Prenumerera på eller beställ lösnummer av Modern Barndom