Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 4

2017-11-08

Modern Barndom nr 4/17 finns nu ute hos prenumeranterna. Här berättar vi lite om denna tidnings innehåll. Vi publicerar också kontinuerligt fler artiklar, recensioner och krönikor här på hemsidan.

I Panelen, Modern Barndoms frågesida kommer i höst och i vinter ägna sig åt det uppdrag som Skolverket fått att uppdatera läroplanen för förskolan när det gäller fyra viktiga områden: undervisning & utbildning, lek, omsorg och förskolechefens roll. Första frågan blir ”Undervisning i förskolan – bör det skrivas in i förskolans läroplan och i så fall varför?”

Språkmylla i Malmös förskolor

Serien ”100 språk i mångkulturella miljöer” har nu kommit till Malmö, efter Stella Novas inledning förra hösten (4/16) och Reggio Emilias i våras (2/17), om förskolorna i Reggio Emilia Institutets och Reggio Childrens ”interkulturalitetsprojekt”. Men väl i Malmö visar sig språkarbetet där idag mer intressant.

Vi har samma rätt att leva som ni

En dag säger någon att det skall bli ”teater”. Afghanska ungdomar börjar inta sina positioner. Maria Zennström, författare och filmare, berättar om mötet med Fatemeh under sittstrejken på Medborgarplatsen i Stockholm och om vännen Nazrullah, en av många ensamkommande som flyr för sina liv idag.

Lärarna från Jenin i Sverige

Läraren Suzanne Axelsson, som i förra Modern Barndom, skrev om en ny förskola och lärarutbildning i Jenin berättar här om dessa lärares besök i Sverige i höst.

Viktigt att barn får utforska mat

Mat i förskolan – material, språk, verktyg, projekt, eller alltihop? Följ med till föräldrakooperativet Flisan och se hur maten tar plats i deras utforskande.

Ateljeristan & kulturen på sjukhus och i Sierra Leaone

Carolin Ivarsson, lekterapeut med specialkompetens som ateljerista på Nya Karolinska Astrid Lindgrens Barnsjukhus, berättar om ateljéerna i lekterapin där och om sjukhusets berikande utbyte med Sierra Leone.

Hyllan recenserar Per Alnerviks & Karin Alnerviks bok Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan.

Reggio Runt berättar bland annat om Bordercrossing i Haninge och ett besök från Reggio Emila.

Pedagogen Ilyas Mohamud i Trångsund.

Pedagogisk dokumentation om ”Nu flyger den”, från Bergmanska förskolan i Vinslöv.

Synpunkten, en krönika av Harold Göthson som denna gång skriver bland annat om en liten handbok för läroplanskritisk läsning.

Signerat – Krönikör denna gång är författaren Torgny Karnstedt, som skriver om hur viktigt det är att pappor läser för barnen.