Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

MODERN BARNDOM NR 2

2018-04-17

Dags för ett nytt nummer av Modern Barndom. Här berättar vi lite om Modern Barndom nr 2/18. Vi publicerar också kontinuerligt fler artiklar, recensioner och krönikor här på hemsidan.

Panelen, Modern Barndoms frågesida ägnar sig sedan i höstas åt några viktiga områden när det gäller Skolverkets uppdrag att uppdatera läroplanen för förskolan. I detta nummer svarar några förskolechefer på frågan ”Hur tycker du att förskolans nya läroplan skall uppmärksamma förskolechefens roll i förskolan?”

”Rösta känns viktigt”

I höst får cirka 383 000 unga rösta för första gången, vilket visserligen är färre än förra valet, däremot växer denna grupps politiska engagemang och framtidstro.

”Ja!”, svarar förstagångsväljarna på Marks gymnasieskola unisont på frågan om de ska rösta – och varför:

”Rösta känns viktigt!”.

Valfriheten, likvärdigheten och demokratin i förskolan och skolan

Riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svarar här på Modern Barndoms frågor om hur de ser på valfriheten, likvärdigheten och demokratin i förskolan och skolan.

När rädda skratt blir glada skratt

Svenska clownen Ann Hageus, som i förra Modern Barndom delade med sig av en clownturné i Rumänien återkommer här och berättar om två resor till rohingyafolket, ett av världens mest utsatta folk, till Burma och till Bangladesh i år.

Skolsystemets mellanår eller motor

– Det började med att Skolinspektionen vid sin övergripande tillsyn i Helsingborgs stad riktade kritik mot huvudmannens möjligheter att följa upp förskoleklassens innehåll och dokumentera denna uppföljning, berättar Carina Wällstedt Johansson, central pedagogista i Helsingborg, om vad det var som fick dem att börja söka efter förskoleklassens identitet, och satsa på denna skolform.

Reggio Runt

100-språkspriset – nu kommer Reggio Emilia Institutets nya stora pris.

Ateljeristan & kulturen

Andrei Khotimtchenko, ateljerista och konstnär, om ”Konsten att inte vara pedagog eller varför är det så viktigt med konst på förskolan”.

Pedagogen

Sofia Hedin, pedagogista i Ryds förskolor i Linköping

Pedagogisk dokumentation

Novalis utforskande i ateljéerna under Bordercrossing i Haninge.

Synpunkten

Harold Göthson skriver om min röst – din röst – mitt ansvar.

Signerat

Författaren och journalisten Kent Werne skriver om skolans viktigaste nyckel som kastats bort.

Prenumerera på eller beställ lösnummer av Modern Barndom