Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Bildspel från invigningen, och arbetet med, Bordercrossing i Örebro.

Nu har Bordercrossing kommit till Örebro

2018-09-07

– I dag ser vi det konkreta resultatet av det värdegrundsarbete kring demokrati som vi, Reggio Emilia och Reggio Emilia Institutet, har arbetat tillsammans med i många år. När ni kommer in i utställningen kommer ni att uppleva hur viktigt det är att lyssna till barnen och låta dem visa vägen. Dessa lyckönskningsord från Reggio Childrens ordförande Claudia Giudici förmedlar Marina Castagnetti under Bordercrossings invigning 6 september i Örebro, där denna utställning ”fylld av mänsklig energi och ett respektfullt förhållningssätt kring estetiska lärprocesser” nu visas under hela hösten.

– Genom vårt samarbete lyckas vi visualisera barnen. Deras intelligenser och kompetenser, och rättighet att bli lyssnade på och sedda, fortsätter Marina Castagnetti att dela med sig av Claudia Giudicis ord, och påminner om vad Loris Malaguzzi en gång sa:

Utställningar är ofta en spegel av vad som händer i samhället och var rötterna kommer ifrån, men å andra sidan är de inte bara ett visualiserande, utan de hjälper oss också att tänka hoppfullt inför framtiden.

Denna höst gör Örebro det genom att vara värd för den turnerande utställningen Bordercrossing där den visas i stadsdelen Varberga tillsammans med nya ateljéer som ateljeristor från både Sverige och Reggio Emilia byggt på plats.

– Vårt mål med utställningen är att pedagoger och barn ska få korsa gränser i ett möte mellan natur och digital utveckling där ateljén är viktig för att det ska bli interaktivt, säger Greger Rösnes, VD för Reggio Emilia, i sitt invigningstal, innan kommunnämndens ordförande Marie Magnusson klippte bandet och alla besökare fick strömma in. 

Text Åsa Hejdenberg

Bild Åsa Hejdenberg och Karin Gandini

BORDERCROSSING

Utställningen Bordercrossing och ateljéerna till den är ett samarbete mellan Reggio Emilia Institutet, Reggio Children och den kommun som beställer utställningen.

Mer om utställningen här.

BORDERCROSSING I ÖREBRO

Bordercrossing i Örebro pågår från 6 september till och med 7 december 2018 och är placerad i Varberga.

Den vänder sig framför allt till pedagoger och förskolechefer, och i viss mån barngrupper, vårdnadshavare, allmänhet, och andra intresserade.

Mer om Bordercrossings tidigare turné