Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Hoppfulla berättelser i Östersund

2019-03-14

Hur gör man för att arbeta Reggio Emilia-inspirerat i förskolan och fördjupa det arbetet – och samtidigt arbeta med systematisk kvalitetsarbete och förskolans nya läroplan? Tre förskolor som vet mycket om det är Guldkusten, Bikupan och Fröhuset i Östersund, vilka dessutom förmår fånga det i skrift och bild i en innehållsrik och vacker processbok. En årsbok som Reggio Emilia Institutet nu har tryckt upp i en större upplaga för att fler skall få möjlighet att ta del av deras Reggio Emilia-inspirerade arbete, och inte minst få inblick i vad ett kollektivt processskrivande kan ge för att fördjupa detta arbete.

Östersund, processbok, större puffbild.jpg

För nästan femton år sedan bestämde sig personalen på Bikupans förskola i Östersund att skriva en årsbok tillsammans för att bättre kunna dela med sig av sitt arbete till familjerna, till ny personal, och till studiebesökare och andra. Eller som Maria Hedberg, då pedagogiskt ansvarig på Bikupans förskola, berättade för Modern Barndom för fem år sedan om deras processkrivande (i MB 2/14): 

”Det började med ett av mina besök i Reggio Emilia då jag var i deras dokumentationscentral och fick se hur förskolorna där delade med sig av vad de gjort till familjerna men också till andra besökare. Vi hade också haft många studiebesök på Bikupan vilka frågat oss om vi inte har någon skrift, dessutom hade jag saknat något som fungerade bättre att dela med mig av till våra familjer” /.../ ”Jag började med att göra en på prov. När vi sedan fick dem från tryckeriet blev alla så entusiastiska att året därpå ville alla vara med och skriva.” 

De första årsböckerna var dock mest berättande och inte så reflekterande och processande som de sedan har blivit.

Den senaste, Hoppfulla berättelser i ett hållbart lärande, som omfattar det pedagogiska verksamhetsåret våren 2017 och hösten 2018 , spänner dessutom över tre förskolors verksamhet. Idag hör det tidigare föräldrakooperativet Bikupan till Pysslingen skolor, tillsammans med Guldkustens förskola och deras tredje och helt nya förskola: Fröhuset. Men Reggio Emilia-inspirationen är densamma, fast ändå inte eftersom de ständigt arbetar på sin utveckling och med sina processer, vilket denna processbok visar i sju hoppfulla berättelser från de tre förskolorna. Alla är därtill väl formulerade, med många fina bilder och vacker layoutade.

Genom åren har jag läst många kloka, berikande, utmanande böcker, skrifter och texter om Reggio Emilia-inspirerat arbete. Här är en som dessutom lyckas ta med mig som läsare in i praktikens vardagsarbete, och visa hur man kan få till det – och fördjupa det – med reflektioner, processer och projekterande, hållbart lärande, pedagogiska dokumentationer, organisation, utforskande arbetssätt, hundra språk, estetik och systematiskt kvalitetsarbete. Därtill med en ny läroplan–  och en ny förskola som innebär många nya kollegor, barn och deras familjer. 

Maria Herngren

Boken finns att köpa här