Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Värt att veta om språkstörning

Bokrecension

2021-05-05

Språkstörning är ett komplext område där det behövs kunniga vuxna som står på barnens sida, vilket Anna Eva Hallin och Christina Reuterskiöld gör i en ny bok som Gunilla Essén har läst för Modern Barndom. Värt att veta om språkstörning (Natur och Kultur) är en konkret handbok som visar hur pedagoger kan arbeta med sin verksamhet och förhållningssätt så att alla barn får möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Värt Att Veta Om Språkstörning, Stor Puffbild

Hur kan vi arbeta med, och vad behöver vi veta om, för att göra skillnad för barn med sen eller avvikande språkutveckling?

Forskning visar att vi kan förebygga senare svårigheter genom tidiga insatser både vad gäller arbetssätt och förhållningssätt men också genom att tillhandahålla en språkutvecklande och språkligt tillgänglig miljö.

I boken Värt att veta om språkstörning (Natur & Kultur Läromedel) delar författarna Anna Eva Hallin och Christina Reuterskiöld med sig av egna kunskaper och erfarenheter kring detta komplexa område. De stödjer sig på aktuell svensk och internationell forskning. Boken ingår i Förskolepocket, en serie lättillgängliga och konkreta handböcker som tar upp angelägna ämnen och som vänder sig till alla pedagoger i förskolan.

Värt att veta om språkstörning består av två delar där den första delen ger kunskap om språkstörning, vad det är och vad det kan bero på, i den andra delen går författarna konkret in på hur förskolan kan arbeta för att stötta alla barns språkutveckling. Läsaren får fördjupade kunskaper om språk och språkutveckling, om språkets innehåll, språkets form och språkets användning. Viktiga begrepp definieras och författarna klargör skillnaden mellan till exempel språkstörning och talstörning. Vidare behandlas vad en språkligt tillgänglig miljö kan vara och hur den kan skapas.

Det centrala är pedagogernas förhållningssätt och i boken finns pedagogiska knep, metoder och strategier som kanske är välkända för många men här får de också ett varför – vilket syfte de har och varför de är bra.

Författarna poängterar vikten av att uppmärksamma kommunikationsförmågan i sin helhet och inte bara fastna i talet. Pedagogerna får enkla, konkreta råd och stöd i hur de kan bemöta barnen och organisera sin verksamhet för att underlätta och för att ge alla barn bästa stöd och möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. Vidare poängteras vikten av pedagogernas egen förståelse för att kunna hitta rätt kravnivå och kunna möta alla barn olika.

Det är inte barnen som ska ändras, utan verksamheten och förhållningssättet ska ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Boken är skriven med tanke på den som vet väldigt lite om språkstörning och det är en tydlig och konkret handbok kring ett komplext område.

Författarna står verkligen på barnens sida, de förenklar och förtydligar viktig kunskap och erfarenhet. Kunskap som, genom denna bok blir tillgänglig för många och på så sätt också kan göra skillnad för barnen.

En lättläst, tydlig bok som verkligen är läsvärd för alla som arbetar i förskolan. I slutet av boken finns lästips för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Gunilla Essén

pedagogista, pedagogisk utvecklare, författare & recensent för Modern Barndom

Prenumerera till dig eller din förskola/skola - eller beställ lösnummer