Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Bredd och djup om språkrika miljöer för de yngsta

2021-12-06

Alla barn har rätt att få möjlighet att utforska och utveckla sitt språk och förskolan har en betydande roll att spela för alla barns språkutveckling. Det är också målet för boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta mål där författarna Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten med bredd och djup fokuserar på förskolans yngsta och hur vi kan skapa språkrika lärmiljöerna. Allt utifrån syftet att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar, en stadig grund och utmaningar i deras språkliga utveckling, skriver Gunilla Essén som här recenserar denna bok för Modern Barndom.

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten poängterar vikten av att se varje del av dagen som potentiella stunder för språkstimulans. Det handlar om att äga och forma den egna lärmiljön tillsammans med barnen utifrån sammanhanget. Genom observation, dokumentation och reflektion kan detta bli möjligt och i Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta (Lärarförlaget) delar de med sig av sitt arbetssätt och sina egna erfarenheter. Alla praktiknära och konkreta exempel, verktyg och idéer är hämtade ur den egna praktiken och kan omsättas i läsarens egen praktik. Exempel som förtydligar olika begrepp och som sedan tolkas och belyses genom författarnas egna reflektioner väl grundade i teori och forskning.

I inledningen får läsaren ta del av olika teoretiska ansatser som inspirerat författarna, teorier som de lutar sig mot i sitt språkstimulerande arbetssätt och förhållningssätt. Vi får också en kort beskrivning av den generella, typiska språkutvecklingen, en mycket viktig kunskap att ha kännedom om för alla som arbetar med barn.

Ett angeläget begrepp som lanseras är språkmotorer – med språkmotor menas barn eller vuxna som agerar som verbala förebilder – alltså en motor för språkutvecklingen genom att erbjuda rika, varierande kommunikativa verktyg som kan stötta varje barns enskilda språkutveckling. Bokens syfte är att alla som arbetar inom förskolan ska få inspiration, stöd och hjälp i att agera språkmotorer. Det finns till exempel tipsrutor som innehåller korta tips och idéer att göra och pröva eller tänka på i den egna verksamheten. Läsaren får också konkreta verktyg att pröva i arbetet med att utveckla sina egna språkrika lärmiljöer, underlag med olika frågor att använda som stöd för reflektion över den egna verksamheten och den egna organisationen.

Genom hela boken lyfts pedagogernas viktiga roll i arbetet med att skapa en språkrik miljö. Det handlar om kunskap, kompetens och inte minst om förhållningssätt. Boken kan varmt rekommenderas för alla som vill fördjupa sig och vidareutveckla sig själv och den egna verksamheten. Den är utmärkt för kollegial fortbildning eftersom den både ger kunskap, teori och bidrar till att såväl utmana som bekräfta pedagoger i den egna yrkesrollen. Viktiga ledord är reflektion och nyfikenhet – så läs boken med nyfikna ögon och se på er egen verksamhet med nyfikna ögon. Vilka språkliga strategier kan ni identifiera och hur utmanar ni dessa vidare? Hur kan ni utmana er egen miljö och barnen i er barngrupp att utvecklas i sitt språkande. Det gäller att observera, granska och reflektera över vad vi erbjuder, hur vi erbjuder, hur vi möjliggör …. Allt genom nyfikenhet och lust och för att det är alla barns rätt.

Gunilla Essén

Prenumerera till dig eller din förskola/skola - eller beställ lösnummer