Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Grundligt om tillgänglighet och närmiljöns betydelse

2021-11-18

Med tanken om en förskola för alla fokuserar Ann S Pihlgren i sin bok Tillgängligt lärande i förskolan på lärmiljön, den fysiska, den sociala och den pedagogiska, och hur dessa olika lärmiljöer samverkar men kanske också motverkar varandra. Pihlgren menar att först när de samverkar och bildar en helhet, då kan vi prata om att vi skapat tillgängligt lärande för alla, skriver Gunilla Essén i sin recension här för Modern Barndom.

Ann S. Pihlgren går på djupet med begreppet tillgänglighet och benar i vad det står för och vad det innebär i syfte att alla barn ska känna sig delaktiga.

Tillgängligt lärande i förskolan (Gothia Kompetens) är uppbyggd för att användas för kollegial fortbildning som stöd för reflektion och utvecklingsarbete i den egna praktiken i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn. Läsaren får konkreta exempel på olika arbetsformer och boken presenterar en tydlig arbetsgång med genomtänkta och välformulerade arbetsuppgifter som hela arbetslaget, eller delar av förskolan, kan följa. Läsaren erbjuds olika metoder och strategier och det finns även ett flertal bilagor med olika underlag och mallar för den som vill.

Det är en praktisk handbok men samtidigt en teoretisk bok med koppling till olika teorier, aktuell forskning och den vardagliga praktiken. Läsaren bjuds in till delaktighet genom alla konkreta exempel och uppgifter som gör att man måste arbeta igenom sin egen barnsyn och reflektera över vilka konsekvenser den får för utbildningen och undervisningen.

Varje kapitel har samma upplägg, det börjar med ett konkret exempel som inledning sedan följer en mer teoretisk faktatext, författarens egen återkoppling till det konkreta exemplet, reflektionsfrågor och förslag till fördjupning. Därefter kommer upplägget för själva processarbetet men, det är egentligen här man behöver börja för att förstå hur det är tänkt att processarbetet ska gå till. Varje processtillfälle är upplagt på samma sätt med individuell läsning, en första gemensam träff med 2 workshops, individuell uppgift och sedan en andra träff för att följa upp uppgiften.

Det är ett ganska omfattande arbete om man vill fördjupa sig och arbeta igenom hela boken så det gäller att planera och lägga upp arbetet så att det hänger ihop med andra processer som pågår. Men utvecklingen sker ju under resans gång, i takt med reflektioner över det lästa och genomförandet av de praktiska uppgifterna. Det är dock viktigt att ta sig tid att kritiskt granska och reflektera – boken är ingen receptbok utan ett stöd och en inspirationskälla för egen reflektion.

Boken bjuder in till en grundlig fortbildning, till en utbildningsresa att göra tillsammans för att fördjupa sig i begreppet tillgänglighet och lärmiljöns viktiga betydelse för alla barn.

Gunilla Essén

Prenumerera till dig eller din förskola/skola - eller beställ lösnummer