Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 2, 2022

2022-04-20

1992 kom en reform som skulle möjliggöra för lokala krafter och olika pedagogiska inriktningar att utveckla svensk skola, ge familjer större valfrihet och leda till kostnadseffektivitet och höjd kvalitet. Nu, 30 år senare, hörs allt fler kritiska röster. Möt Marcus Larsson, läraren som både startat en obunden tankesmedja och som ger ut böcker för att visa på detta systems brister och faror. Men detta Modern Barndom handlar om mycket mer än dagen marknadsskola. Här intervjuas två forskare om sina doktorsavhandlingar – bland annat Ebba Theorells som kastar nytt ljus på barns krigslekar – samt en sedan decennier belägrad plats som vi här får lära känna genom andra berättelser   än vi brukar.

 

Panelen

Allt fler små idéburna förskolor/skolor ägs idag av stora koncerner. Modern Barndom frågar en forskare, en skolkoncernchef och en minister om deras syn på detta.

Små barns krigslek – ett sätt att tala till världen

– Det viktigaste är den vändning som komplicerar frågan om varför krigslekar är så attraktiva för generation efter generation av små barn, oftast pojkar. En vändning bort från att så ensidigt se dessa lekar som destruktiva och ointelligenta och en vuxenvärld som bemöter dem med aggressivitet eller ointresse, till att se att här finns väldigt mycket kunskap, transformerande och lärande som är skickligt och intressant, säger Ebba Theorell om sin doktorsavhandling.

Gaza – en belägring många berättelser

Att börja skriva på en berättelse om Gaza är svårt. Vad jag än väljer kommer det att kunna påverka eller provocera, förstärka eller förminska uppfattningar som människor kan ha om ett av världens mest kontroversiella länder, skriver Mona Nicolaysen, doktorand, pedagogista och ordförande i Norsk Reggio Emilia Nettverk, och mångfaldigar bilden av en plats som brukar beskrivas väldigt endimensionellt.

Barns projekt är relevanta för samhället

– Det är samhällsrelevansen och möjligheterna som ett sådant här projekt öppnar till det omgivande samhället. Det visar att förskolan är en del av det, och att det barnen gör är värdefullt och kan gagna samhället. Teresa Elkin Postila tvekar inte om vad hon främst vill dela med sig av från sin doktorsavhandling, och att barn vill och kan ta ansvar för sina forskningsprocesser.

30 år med marknadsskola – Vinnare och förlorare

I år är det trettio år sedan friskolereformen klubbades igenom. En reform som skulle möjliggöra för lokala krafter och olika pedagogiska inriktningar att utveckla svensk förskola och skola, ge familjer större valfrihet och leda till kostnadseffektivitet och höjd kvalitet. En positiv bild som länge stått sig stark trots att allt fler negativa konsekvenser kommit i dagen. Nu ökar dock kritiken. Modern Barndom möter Marcus Larsson, läraren som både startat en obunden tankesmedja och ger ut böcker för att visa på detta systems brister och faror.

Reggio Runt

Hyllan

Här recenseras Emma Leijnses I en annan klass. Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan och Erika Wallins Varsamt & Nyfiket – vägen till hållbar utveckling i förskolan.

Reggio Runt

Pedagogen

Hasse Dahlqvist, förskolan Barnasinnet, Skarpnäck

Dokumentation

Värsås förskolas yngsta barn utforskar textvärldar.

Synpunkten

Sonja Lundmark, ordförande i Reggio Emilia Institutet
Signerat

Sofia Wiberg, postdoktor vid urbana och regionala studier, KTH

 

Länk till Modern Barndom nr 2 2022