Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 1, 2022

2022-01-26

Black Lives Matter gäller också för förskolan – det visar Katarina Västra förskola i Stockholm som berättar om sin påbörjade grundforskning i hur man kan arbeta mot rasism i förskolan. En fråga som även Panelen tar upp liksom Signerat-skribenten Isatou Aysha Jones, grundare av Black Lives Matter Sweden. Modern Barndom besöker också förskolor i Malmö för att se hur barnen där söker dialog med sin stad, och i Sundbyberg om hur Reggio Emilia Institutets processutbildning ger ringar på vattnet i en kommuns förskolor. Att dans har en plats i förskolan håller nog många med om, men hur viktigt dans är för barn och hur experimenterande dans med förskolans yngsta kan göras behövs det mer kunskap om. Det visar Lovisa Gustafsson som här delar med sig av sin forskning. Därtill spännande pedagogmöte i Mariestad, ett arbete i en skolklass som ger gåshud, barns röster i Halland.

Panelen

Hur ska förskolan arbeta mot rasism?

Black Lives Matter i förskolan

– Det vi gör är ett slags grundforskning i hur vi kan arbeta mot rasism i förskolan. Det är jätteviktigt. Att motverka diskriminering är inskrivet i våra styrdokument. Men eftersom det är svårt att hitta svensk didaktisk forskning blir vårt arbete med det en forskande praktik, säger Maria Fabien om det antirasistiska arbete som förskolan Katarina Västra inlett i samband med Black Lives Matter och att Barnkonventionen blivit svensk lag.

Barn i Malmö söker dialog med sin stad

De senaste åren har Agenda 30 och FN:s globala mål, särskilt det om hållbara städer och samhällen, samt Barnkonventionen gjort att många börjar få upp ögonen för samhällets yngsta medborgare. I Malmö har institutioner, organisationer, politiker, tjänstemän och näringsliv börjat inse att de behöver ta del av barns och ungas perspektiv, och att förskolan kan hjälpa dem med det.

Dans är vitalt för barn

– Min uppsats är viktig för att den vidgar kunskapen om vad dans är och kan vara i förskolan, och för att den visar hur vi kan låta barn få tillgång till dans varje dag, säger Lovisa Gustafsson, när hon får en fråga om sin licentiatuppsats Experimenterande dans med förskolans yngsta barn : En studie i och med dans, kropp och rörelse i förskolan. Hennes studie är också viktig för att det finns så lite forskning om barn och dans, särskilt om de yngsta.

Fortbildning som ger ringar på vattnet

– När de första pedagogerna från oss gått första processutbildningen här i Sundbyberg såg jag inte de effekter jag hoppats på, berättar Charlotta Carlsson Norström, rektor på Milots och Granatäpplets förskolor, vilket fick henne att bygga ett eget nätverk i samspel med Sundbybergs stad och Reggio Emilia Institutets pedagogutbildning.

Reggio Runt

Pedagogen

Sofia Skogsberg, förskolan Regattan, Mariestad

Dokumentation

Lineheds förskola i Halmstad

Synpunkten

Erika Björklund, Reggio Emilia Institutets styrelse samt rektor och pedagogista, Odensala skola
Signerat

Isatou Aysha Jones, entreprenör, föreläsare och grundare av Black Lives Matter Sweden

 

Prenumerationserbjudande för dig som ännu inte har Modern Barndom!

Länk till Modern Barndom nr 1 2022