Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Barn filmar Malmö

Filmtips

2023-04-17

Sedan läsåret 2019-2020 pågår i Malmö och där barn i förskolan bjuds in att göra film – något Modern Barndom skrivit om vid flera tillfällen tidigare. Projektet drivs av Pedagogisk Inspiration och Malmö stad, i nära samarbete med aktörer som Förskoleförvaltningen, professionella filmskapare och Fastighets- och gatukontoret. Här tipsas om några filmer som går att se digitalt.

Den 13 mars, och under den årliga och återkommande internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö, genomfördes seminariet ”Delaktighet och demokrati genom barns eget filmskapande i förskolan”. Utgångspunkt var det arbete som sedan läsåret 2019–2020 pågår i Malmö och där barn i förskolan bjuds in att göra film. Syftet är att stärka barns möjligheter att komma till tals i viktiga frågor i barnkonventionens anda.

Projektet drivs av Pedagogisk Inspiration och Malmö stad, i nära samarbete med Förskoleförvaltningen och professionella filmskapare. En av flera samarbetspartner är fastighetsägareföreningen BID Malmö (Boende, Integration och Dialog) som, i samverkan med Pedagogisk inspiration och Föreskoleförvaltningen, skapat en stadsateljé – en verkstad och en kommunikationsarena för förskolebarn, elever och olika representanter från staden.

En annan samarbetspartner är Fastighets- och gatukontoret, som använt förskolebarnens filmer för att synliggöra stads- och trafikmiljöer ur barns perspektiv – något Modern Barndom skrivit om i nr 2/20, där vi följde förskolebarn från Rörsjöns förskola och elever från Backaskolan i artikeln "Filmerna som kan förändra Malmö". I nummer 1/22 återvände Modern Barndom till Malmö för att titta på ett par andra förskolors arbete med ”Barns röster i Malmö” och även se vad några andra aktörer, som lärarutbildningen vid Malmös universitet och fastighetsbolaget MKB, gör för att uppmärksamma och ta till sig barns perspektiv mer.

Några av filmer ur arbetet finns att se digitalt, vilka Modern Barndom vill tipsa om här:

Barnens trafikfilm

”Tillsammans med Fastighets- och gatukontoret samt Förskoleförvaltningen i Malmö har Markus Strömqvist och Klas Viklund producerat en unik minidokumentär, ’Barnens trafikfilm’, om förskolebarn som utforskar sin stadsmiljö.”

Det är mitt land

”Barn på Möllevångens förskola, avdelning Regnbågen berättar om att cykla, om sina hus, färden till förskolan och annat med teckningar. Produktionen är ett samarbete med BID Malmö, Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången, som arbetar för trygghet och trivsel i våra områden.”

Södra Förstadsgatan

Södra Förstadsgatan, mitt i Malmö, ska byggas om i mitten av 2020-talet. För vuxna handlar det mest om hur trafiken på gatan ska hanteras – men kan en gata betyda mer än så för alla olika människor som är där? Som en del av Malmö Stads arbete med att implementera FN:s barnkonvention i sin verksamhet bjöd Fastighets- och gatukontoret i november 2022 in förskolebarn till Stadshuset för att visa en modell av gatan – och för att lyssna in perspektiv och synpunkter från några av Malmös yngsta barn. Deltog gjorde Lekattens förskola och Triangelns förskola, som ligger i varsin ände av Södra Förstadsgatan. Fastighets- och gatukontoret ville också gärna ta del av barnens egna bilder. Följ med när barnen utforskar och upplever stadsmiljön.

Läs mer om projektet

Modern Barndom nr 2 2020

Modern Barndom nr 1 2022

Prenumerera på eller beställ lösnummer av Modern Barndom