Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Att Arbeta I Forskolan, Recension, Slide

Att arbeta i förskolan

– bokrecension

2023-12-04

I Att arbeta i förskolan – viktigt att veta ger sig Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby i kast med det viktiga men svåra uppdraget att skriva en grundläggande och samtidigt lättläst och lättförståelig bok om den komplexa arbetsplatsen förskolan för alla som ännu inte har någon pedagogisk utbildning (nära en tredjedel av alla anställda). Det lyckas de med! Säkert också det de hoppas ge läsarna, förutom att vara ett stöd i uppdraget att arbeta i förskolan, nämligen inspiration och lust att vilja utbilda sig vidare.

Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby (som tidigare skrivit Systematiskt kvalitetsarbete, Pedagogisk dokumentation och Material och materialitet) tar i Att arbeta i förskolan – viktigt att veta (Natur & Kultur) upp allt från lagar, regler och barns rättigheter till lekens viktiga roll. De berättar om olika yrkesroller i förskolan och dess utbildningar och om alla de uppdrag och ansvar som de som arbetar i förskolan har att förhålla sig till, samt om lärande, utveckling, omsorg, pedagogiskt förhållningssätt, material och miljö – och om arbetet i arbetslag. Därtill många andra viktiga relationer. Här finns också ett särskilt kapitel om språk och kommunikation. 

Det är mycket fakta som ska med – och den finns där, fint sammanvävd med praktiken, genom många talande och givande exempel. Men också frågor som sätter i gång läsarens eget tänkande och reflekterande, frågor att fundera vidare på tillsammans med andra, inte minst med kollegorna i förskolan. 

Sedan många år råder det stor brist på förskollärare och barnskötare i Sverige, och många som arbetar i förskolan gör det utan pedagogisk utbildning. De kan förstås besitta annan kompetens och erfarenheter som blir till viktiga tillgångar för den förskola där de arbetar samtidigt som de undan för undan lär sig av kollegor och den praktik de befinner sig i, och sedan kanske också utbildar sig vidare om de har möjlighet. Men för deras skull (de som ännu inte har pedagogisk utbildning eller som inte har möjlighet att skaffa det), liksom för kollegornas och barnens och hela förskolan är Att arbeta i förskolan – viktigt att veta en välkommen bok. Den kan säkert dessutom bli det för föräldrar som vill veta vad den förskola som deras barn just har börjat i innebär genom att få veta mer om pedagogernas uppdrag. Så också för alla som funderar på om förskolan kan vara ett yrkesval för dem.

Maria Herngren

Prenumerera till dig eller din förskola/skola - eller beställ lösnummer