Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Konkret och vardagsnära om aktivt förändringsarbete

2023-10-30

”Vi lever i en föränderlig värld och förskolans verksamhet är i ständig rörelse. Ibland krävs större förändringar, ibland lite mindre. Ibland kan vi påverka och ibland inte, men gemensamt är att kontinuerlig utveckling behövs.” Gunilla Essén läser Maria Elbrands och Therés Åkerbloms Förändringsprocesser i förskolan som konkret, vardagsnära men också teoretiskt lyfter vikten av ett aktivt förändringsarbete.

Forandringsprocesser I Forskolan Slide

I Förändringsprocesser i förskolan (Lärarförlaget) tar författarna Maria Elbrand och Therés Åkerblom ur jagperspektiv med oss på sina egna förändringsresor och läsaren får insyn i olika förändringsprocesser de varit en del av.

Ett viktigt budskap som boken vill förmedla är att förändringsarbete inte kan ske på måfå. Det behövs en kompassnål som tar riktning mot gemensamma ställningstaganden och samsyn och därtill en tydlig plan med koppling till vad, varför och hur. Genom fokus på verksamheten, självledarskap och professionellt kollegialt lärande menar författarna att vi kan ge varandra energi, lust och glädje men också minska stress och trötthet – och på så sätt få en verksamhet med högre kvalitet.

Boken består av två tätt sammanvävda delar och de båda författarna tar ansvar för och skriver om varsin del. I vartannat kapitel får vi följa en enskild förskolas hela förändringsprocess. Det är en konkret och vardagsnära berättelse där vi kommer nära och får ta del av både små detaljer och större organisatoriska förändringsprocesser. De delar med sig av tankar, svårigheter och lyckade delar.

Läsaren får glimtar från vardagen genom beskrivning, återberättande och tolkningar av konkreta situationer.

Den andra delens kapitel är mer teoretiskt grundade. Här görs egna teoretiska kopplingar och hänvisar till forskning men också till coacher från näringslivet. Det ges också handfasta råd, ”så här brukar jag göra som ledare”, samt delar med sig av konkreta exempel och olika praktiska övningar som kan genomföras på den egna förskolan.

Till alla bokens kapitel finns reflektionsfrågor eller diskussionsfrågor att arbeta vidare med i arbetslaget eller på hela förskolan. Flera kapitel innehåller även övningar att göra tillsammans.

Genomgående är det väldigt många frågeställningar att diskutera eller reflektera över. Några frågeställningar är väldigt stora och kräver flera reflektionstillfällen om man verkligen vill komma på djupet, och andra mer ja- och nej-frågor. Här krävs aktiva och medvetna läsare som kan göra urval och anpassa det till den egna verksamheten och de förändringsprocesser de själva är inne i.

Förändringsarbete behöver tid för att skapa samsyn och ge möjlighet till delaktighet och författarna vill att vi ska se förändringsarbetet som en utvecklingsresa som vi gör tillsammans. Det är ett viktigt arbete som ska skapa förutsättningar för en förskola som har fokus på barnen och där alla barn får den utbildning de har rätt till.

Text: Gunilla Essén

Prenumerera på Modern Barndoms papperstidning