Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Språkets alla möjligheter i förskolan

– en bokrecension

2023-10-26

I Språkets alla möjligheter i förskolan står förskolans och pedagogernas roll för barns språkande i centrum. De båda språkutvecklarna Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah läser och recenserar Marie Erikssons metodiska, inspirerande och hoppfulla bok, som praktiknära tar sig an viktiga dimensioner i förskolans språkarbete.

Språkets Alla Möjligheter I Förskolan Slide

I Språkets alla möjligheter i förskolan (Lärarförlaget) tar Marie Eriksson ett viktigt avstamp i förskolans och pedagogers roll som möjliggörare för barns språkande. Metodiskt, inspirerande och hoppfullt bjuds vi in i spännande kapitel som sjuder av en vilja av författaren att dela med sig av sin egen mångåriga erfarenhet som språkande förebild.

Eriksson har i boken tagit sig an viktiga dimensioner i språkarbetet, allt från fysiska språkliga miljöer till att få uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Innehållet i sig är omfattande och kan behöva brytas ner utifrån läsarnas egen kontext, och där kan reflektionsfrågorna i varje kapitel vara behjälpliga.

Högläsning och berättande ges extra utrymme. Dess kraft i språkinsatser lyfts och Marie Eriksson drar viktiga paralleller till den egna erfarenheten.

Särskilt intressant blir det när skriftspråkets och skrivandets kommunikativa värde framhålls, och vidare hur högläsningen kan fungera som en inspiration i detta.

Författaren belyser bland annat betydelsen av tillgängliga miljöer för ”lekskrivande” där berättelser och ord får liv efter högläsning.

Tänkvärda begrepp som Eriksson reflekterar kring är exempelvis språkmotor, berättelser som glöder och lyssnandets betydelse för språkutveckling. Hon lyfter de praktiknära ”små” berättelserna till ett större sammanhang utifrån ett demokratiskt perspektiv, vilket också blir tydligt i hennes egna reflektioner:

”Barns röster ger framtidstro. Att arbeta med språkets alla möjligheter gör skillnad – här och nu och långsiktigt – och ger barnen en röst och möjlighet till påverkan i världen.”

Bokens styrka är det levande och praktiknära berättandet, vilket väcker en hel del igenkänning men också nya tankar.

Text: Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah

Prenumerera på Modern Barndoms papperstidning