Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Göra skillnad för alla barn

– recension av Förskolans systematiska kvalitetsarbete

2024-01-12

Förskolans systematiska kvalitetsarbete är ett komplext och föränderligt arbete. Det visar en ny antologi, som Gunilla Essén har läst, och där de 17 författarnas många olika yrkesbakgrunder – förskollärare, utvecklingsledare, filosof, rektorer, forskare och kvalitetschefer – blir en tillgång.

Forskolans Systematiska Kvalitetsarbete Slide

Förskolans systematiska kvalitetsarbete. Utmaningar och möjligheter (red Erika Wallin, Lärarförlaget) är uppdelad i fyra delar med olika fokus. Ett handlar om uppdraget: grunden till det systematiska kvalitetsarbetet, vad styrdokumenten säger och kan innebära, samt vad som krävs av oss som arbetar i praktiken. Ett annat handlar om kvalitet och dokumentation. Här behandlas kvalitetsbegreppets innebörd, mål och vad vi måste dokumentera för att få syn på det som behöver utvecklas.

Det tredje rör reflektion och dess betydelse, och här handlar det om att få syn på vad som vad händer och påverkar. Därtill vad som kanske inte händer – reflektion behöver inte alltid leda till något nytt utan kan också bidra till att vi stannar upp, gör fler gånger, gör om eller ändrar riktning.

Slutligen tar antologin upp SKA i alla led, om att arbeta mot samma mål och med samma riktning men utifrån olika uppdrag. Här belyses särskilt hur viktigt det är att vi hämtar våra underlag från praktiken och det som där sker.

Var och en av de fyra delarna inleds av en kort sammanfattning med presentationer av frågor som de olika författarna belyser och besvarar i sina texter. Som avslutning finns också reflektionsfrågor för gemensam eller enskild reflektion.

Läsaren uppmanas att läsa, begrunda och låta sig inspireras, men också att kritiskt granska.

Boken innehåller ingen metod – inget ”så här ska ni göra” – utan menar att eftersom våra verksamheter ser olika, så både måste och ska vi göra olika.

Kapitlen är fristående och kan läsas i den ordning läsaren själv väljer. Författarna bjuder på praktiknära exempel varvade med teoretiska och forskningsbaserade perspektiv, därtill ett tolkat ur filosofiskt perspektiv, och vardagen är ständigt närvarande liksom kopplingen till läroplanen och uppdraget.

Förskolan har ett samhällsuppdrag och måste vara i ständig rörelse och utveckling, men en medveten sådan. Att utveckla och förändra sitt kvalitetsarbete ska ha som syfte att skapa högre kvalitet och göra skillnad för alla barn. Det som händer i arbetet med barnen utgör underlag för vårt kvalitetsarbete – utan dem finns ingen kvalitet att beskriva. Den stora frågan handlar om vad vi kan förändra och utveckla för att erbjuda en utbildning med högre kvalitet för alla barn, vilket boken ger utmärkt stöd och inspiration för.

Text Gunilla Essén

 

Prenumerera på eller beställ lösnummer av Modern Barndom