Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

NORDISKA NÄTVERKET

2023-01-27

Sedan 1993, i samband med Reggio Emilia Institutets invigning, har det funnits ett samarbete mellan de nordiska länderna.

Det har bland annat arrangerats flera nordiska konferenser sedan dess.

I Odense i Danmark 1994 med temat "En modern lokal politik för barn"; i Helsingfors i Finland 1995; i Kalmar 1997 med exempel på dokumentationsarbeten från de olika nordiska länderna; i Aalborg i Danmark 1998 på temat delaktighet och föräldrasamverkan.

Konferenser har också hållits i Notudden i Norge 1999; Akureyri på Island 2000; Jakobstad i Finland 2001; i Billund i Danmark 2002 och i Oslo 2018 med fokus på Hållbar framtid.

Nästa nordiska konferens äger rum i Stockholm i april 2020, och handlar om demokratifrågan.

DANMARK

Reggio Childrens kontaktperson och ordföranden i den danska Reggio Emilia-föreningen är:


Karin Eskesen
Faelledvej 16
DK - 5000 Odense C, Danmark

Tel: +45 - 661 357 95.

E-post: kese@post3.tele.dk
Hemsida: www.reggioemilia.dk

FINLAND

I Finland var det konstskolorna som först intresserade sig för Reggio Emilia. Men snart kom även förskolor och skolor med i det finska nätverket. En förskola i Toiala är till exempel byggd efter idéer från Reggio Emilia.

Kontaktpersoner för Finland, och ordförande i föreningen är:


Elisse Heinimaa
Reggio Childrens kontaktperson

Art teacher

Vanha Kirkkotie 8 B 14
Fi-02300 Espoo, Finland

Tel: +358 40 520 65 91
E-post: elisse.heinimaa@kolumbus.fi


NORGE

Det norska nätverkets samordnare Kari Carlsen, har bland annat lett ett Reggio Emilia-inspirerat projekt i Telemark med några förskolor:

Kari Carlsen
Telemarksforskning
Laereskoleveien 35
N - 3670 Notodden

Tel: +47 - 35 02 66 95
E-post: kari.carlsen@hit.no
Hemsida: www.reggioemilia.no

ISLAND

På Island finns flera förskolor som aktivt arbetar med idéer från Reggio Emilia. Gudrún Alda och Kristín Dyrfjör är samordnare för Reggio Emilia-intresset på Island. Adress:

Guðrún Alda Harðardóttir,
pedagogista leikskólans Aðalþings í Kópavogi
Doktorsnemi við HI
Vindakór 5-7
203 Kópavogur, Ísland/Iceland

E-post: gudrunalda@sigalda.is
Hemsida: www.adalthing.is