Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogistautbildning

ANSÖKAN INFÖR 2025 ÖPPNAR I NOVEMBER

Reggio Emilia Institutet har utbildat många pedagogistor sedan den första utbildningen startade 2001. En utbildning som hämtat sin inspiration från det pedagogiska ledarskapet, pedagogistan, i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Nästa utbildning startar i april 2025. 

 • Pedagogista 2019 hundraspårklighet.jpg
 • Pedagogista föreläsning 2019.jpg

Preliminär kostnad: 45 842 kr + moms. Utöver detta tillkommer resor till och från samtliga kurstillfällen, vilka ombesörjs av deltagarna själva.

Kursstart: April 2025

Ansökningsperiod: Ansökan öppnar i november 2024

Pedagogistautbildningen vänder sig i första hand till dig som är lärare inom förskola eller skola som ska utveckla en ny roll som pedagogisk ledare och vill fördjupa dina kunskaper kring ledning av pedagogiskt arbete, eller till dig som är handledare som vill utveckla din roll med pedagogistakompetens.

Vi på Reggio Emilia Institutet har utbildat många pedagogistor under de tjugo år som utbildningen genomförts, en utbildning som hämtat inspiration från det pedagogiska ledarskapet – pedagogistan – i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Med inspiration från de kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia och deras mångåriga erfarenhet av pedagogistor som en viktig del i det pedagogiska ledarskapet inbjuder Reggio Emilia Institutet till denna pedagogistautbildning, som genomförs i nära samarbete med Reggio Children i Italien.

Utbildningen sträcker sig över tre terminer. Terminerna är organiserade med ett kursinnehåll som överensstämmer med ett av pedagogistans viktigaste uppdrag; att planera, genomföra och utvärdera de projekt som förskolor och skolor arbetar med.

Pedagoger i förskolor och skolor i Sverige har under många år inspirerats av arbetssättet och den filosofiska grund som förskolorna i Reggio Emilia tar sin utgångspunkt i. För att arbetet ska kunna utvecklas behöver både organisationer och ledare utmanas och fördjupa sitt tänkande. 

Syftet med utbildningen är att utveckla en organisation i förskola och skola som utgår från att de värdeställningstaganden som verksamheten bygger på är förbundna med barns utforskande och lärande. Utbildningen syftar också till att utveckla reflekterande organisationer med respekt för barn som kompetenta medborgare och där barn, föräldrar och pedagoger är i ett gemensamt utforskande.

Du som deltar i utbildningen måste vara bekant med Reggio Emilias värdegrund och ha erfarenheter av att arbeta projekterande med pedagogisk dokumentation. Du som söker behöver vara övertygad om att det antingen redan finns, eller att det genom din utbildning kan skapas, förutsättningar för en pedagogistakompetens i din organisation. Din ansökan behöver alltså vara förankrad i din organisation.

Du som går utbildningen kan vara antingen en lärare inom förskola eller skola som ska utveckla en ny roll, en pedagogisk ledare som vill fördjupa dina kunskaper kring ledning av pedagogiskt arbete eller en handledare som vill utveckla din roll med pedagogistakompetens. Du ska kunna sätta av tid mellan träffarna för litteraturläsning och de uppgifter du får under utbildningen, både gruppbaserade och individuella.

Pris: 45 842 kr + moms. Utöver detta tillkommer resor till och från samtliga kurstillfällen, vilka ombesörjs av deltagarna själva.

Kursledning: Sofia Hedin och Maria Hedberg

Du ska ha datorvana. Tillgång till internet är nödvändigt eftersom vi använder webben för gemensam reflektion efter och inför nya träffar.

Utbildningen är innehållsmässigt uppdelad i tre block där vi tillsammans:

 1. Identifierar den pedagogiska och ideologiska idén om den nya roll vi ska skapa eller vidareutveckla.
 2. Definiera verktyg, både teoretiska och praktiska, som behöver utmärkas den nya eller den vidareutvecklade rollen.
 3. Formulerar hur pedagogistarollen kan tillämpas i den egna verksamheten, med hjälp av uppgifter och handledning av kursledningen och i dialog med kurskollegor.

Utbildningstiden består av 20 dagar och kommer att vara förlagd till Stockholm.

Som kursdeltagarna kommer du att behöva arbeta mellan kurstillfällena både individuellt och i grupp, bland annat kring det samarbetsprojekt du gör med ett arbetslag, dels via skuggning, studiebesök, reflektion och litteraturläsning.

Antal kurstillfällen
Nästa pedagogistautbildning består av 20 dagar vid nio tillfällen med start i april 2025.

Exakt datum och plats för första kurstillfället släpps inom kort. Övriga tillfällen kommer du som antagits att få information om i god tid. 

Utbildningen avslutas med en rapport och kursintyg utfärdas efter godkänd utbildning.

Ansökningsperioden är nu stängd. Nästa ansökningsperiod för start i april 2025 öppnar i november 2024.

I din skriftliga ansökan ska du:

 • Beskriva varför du vill gå utbildningen.
 • Förklara hur den organisation du finns i kan utvecklas med stöd av reflektion och dokumentation.
 • Beskriva dina och dina organisationer tidigare erfarenheter, till exempel utbildning och nätverksarbete, kring dokumentationsarbete och projekterande arbetssätt. 
 • Skicka med en kortare dokumentation från ditt sammanhang. Denna dokumentation ska utgå från det pedagogiska arbetet i barngrupp.

Eftersom antalet platser är begränsade och vi inte kan garantera plats för alla sökande är din ansökan viktig.

Vid ett urval kommer sökande att prioriteras som:

 • Kan påvisa att ansökan är förankrad i en organisation, ansvarig chef bör därför bekräfta sitt stöd med ett brev.
 • Har relevant högskoleutbildning.
 • Arbetar som förskollärare, lärare i grundskola, handledare eller ledare med projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.
 • Hänsyn tas också till en spridning av kursdeltagarna i landet.

Ange förutom namn även hemadress, mejladress och mobilnummer.

Ansökningsperiod:
Nästa ansökningsperiod öppnar i november 2024.

Ansökan mejlas till:
info@reggioemilia.se

Har du frågor kan du kontakta:
Maria Hedberg: maria.hedberg@reggioemilia.se 

Vanliga frågor om pedagogistautbildningen – FAQ

Hur många dagar är pedagogistautbildningen?

Svar: Utbildningen är 20 dagar lång.

När startar pedagogistautbildningen?

Svar: Nästa pedagogistautbildning startar i april 2025.

När är ansökningsperioden? 

Svar: Ansökningsperioden öppnar i november 2024. Vi återkommer med mer information när exakta datum är satta.