Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogutbildning

Pedagogutbildningen vänder sig till pedagoger som arbetar i barngrupp. Fokus för utbildningen ligger i att stärka pedagogerna i just denna roll, att vara pedagog bland andra pedagoger i arbetet med barnen, inte att bli handledare eller pedagogisk ledare. Information om nästa ansökningsperiod kommer längre fram.

  • Pedagogutbildning 20:21 kursledare.jpg
  • Pedagogutbildning 2020 slide 2.jpg
  • Pedagogutbildning 2020 slide 1.jpg
  • postitlappar, pedagogutbildn, 4.jpg
  • Lyssnande, föreläsn, pedagogutb, 2.jpg

Kostnad: 29 100 kr, exklusive moms

Kursledning: Ann Åberg, Lotta Enerskog, Anne Wahlgren och Isabel Wiberg

Ansökningsperiod: Ansökan är stängd.

Kursstart: Information om nästa ansökningsperiod kommer längre fram

VAD ÄR DÅ DET UNIKA MED ATT VARA REGGIO EMILIA-INSPIRERAD PEDAGOG I FÖRSKOLAN IDAG OCH INFÖR FRAMTIDEN?

Det Loris Malaguzzi satte fingret på är att pedagogrollen är väldigt mångfacetterad. Att vara en Reggio Emilia-inspirerad pedagog innebär att man måste kunna förhålla sig till och dela de värden och den kunskapssyn som de kommunala förskolorna i Reggio Emilia har utvecklat. Detta måste man kunna göra i möte med vår egen kultur och historia kring förskola, barn och lärande samt i dialog med våra nationella styrdokument.
Det handlar också om ett förhållningssätt där det kooperativa lärandet, olikheter, de hundra språkens perspektiv och synen på förskolans roll i byggandet av en demokrati är viktiga utgångspunkter.
Som pedagog arbetar man dessutom både projekterande och med pedagogisk dokumentation som gemensamma verktyg tillsammans med både pedagogistor som ateljeristor.

 

OM UTBILDNINGEN

Reggio Emilia Institutets pedagogutbildning både utvecklas och drivs utifrån institutets nära samarbete med förskolorna i Reggio Emilia, så att vi bättre kan förstå vad det innebär att vara en Reggio Emilia-inspirerad pedagog i Sverige.

Men vi kommer inte att avbilda eller kopiera det de gör utan använda dem som en spegel för att få syn på vårt eget sammanhang.

 

FÖR VEM?

Reggio Emilia Institutets pedagogutbildning vänder sig till alla Reggio Emilia-inspirerade förskolor som vill utveckla pedagogens roll. Den vänder sig till alla som vill utmanas, som har ”hållit på länge” och som vill gå vidare och ta nya steg i projekterande, reflektioner, de hundra språkens perspektiv och i synen på förskolans demokratiska roll. Utbildningen vänder sig till den som ur så många aspekter som möjligt vill försöka förstå vad det kan innebära att vara en Reggio Emilia-inspirerad pedagog och att utveckla förskolan med värden som går utöver Läroplanen. Denna utbildning riktar sig i första hand till de pedagoger som har högskolekompetens och som är verksamma i förskola eller förskoleklass. Det är också viktigt att man har sin organisation bakom sig, att de stöttar ansökan. Förtur kommer dessutom att ges till dem som har kunskap om hur man arbetar projekterande och med pedagogisk dokumentation – och till dem som har möjlighet att praktisera i sitt eget arbetslag för att på så sätt involvera alla i denna process.

PEDAGOGUTBILDNINGEN 

Info kommer längre fram om när nästa utbildningsperiod börjar. Det blir 7 tillfällen à 2 dagar fördelade på tre terminer.

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

Förhållningssätt – min egen pedagogiska utgångspunkt
Individ och kooperativt lärande
Barns läroprocesser – pedagogens roll
Lpfö – dialog och möjligheter
Progettazione
100 språkens perspektiv
Pedagogiskt dokumentationsarbete; observation, reflektion och analys
Familjers delaktighet
Förskolan som en demokratisk mötesplats
Organisation och struktur
Att arrangera miljö, pedagogiska situationer och processer
Innehållet bygger även på deltagarnas eget observationsarbete mellan varje kurstillfälle samt
litteraturläsning.

KURSLEDARE

Ann Åberg, förskollärare och pedagogista, Bromma

Lotta Enerskog, förskollärare och pedagogista, Stockholm

Isabel Wiberg, ateljerista, Jönköping

Anne Wahlgren, förskollärare, Kalmar

Exempel på personer du kan komma att möta i utbildningen genom litteratur eller föreläsningar:

Gunilla Dahlberg, Per Bernemyr, Birgitta Kennedy, Harold Göthson, Liselott Olsson, Anna Palmer, Christina Wehner-Godeé, Leif Strandberg, Karin Alnervik

 

LITTERATUR

Litteraturlistan skickas ut i god tid före kursstart. Litteraturen ingår inte i kursavgiften.

 

ANSÖKAN

Ansökan är stängd. Mer information om nästa ansökningsperiod kommer längre fram.

Din ansökan skall vara skriftlig och skall förutom ett bifogat CV beskriva varför du vill gå utbildningen och hur du idag arbetar med reflektion och dokumentation som arbetsverktyg.

  1.  Vänligen skicka inga andra ansökningshandlingar förutom din skriftliga ansökan och ditt CV. Eftersom platserna är begränsade och vi inte kan garantera att alla sökande kommer med är denna din ansökan viktig. Vid ett urval kommer de att prioriteras som i sin ansökan kan påvisa att de är förankrade i en organisation, har högskoleutbildning och arbetar som pedagog med pedagogisk dokumentation. Ange förutom namn även hemadress, mejladress och mobilnummer.

FAQ

• Hur många dagar är utbildningen? 14 dagar, 7 tillfällen á 2 dagar fördelade på tre terminer.
• Hur är upplägget? Vi ses två dagar i rad. Mellan de olika utbildningstillfällena har man uppgifter som man gör i sin verksamhet samt litteraturläsning.
• Vem riktar sig utbildningen till? Pedagoger som är verksamma i barngrupp som vill fördjupa sin förståelse för Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt
• När får jag besked om jag har kommit in? Antagningsbesked kommer först en tid efter ansökningstidens slut. 

ANSÖKNINGSTID

Ansökan är stängd. Mer information om nästa ansökningsperiod kommer längre fram.

ANSÖKAN MEJLAS TILL

info@reggioemilia.se

PRIS

29 100 kr, exklusive moms

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN
Ann Åberg, ann.57.aberg@gmail.com
Lotta Enerskog, lotta_enerskog@hotmail.com

Röster från pedagoger som gått tidigare utbildningar:

Therese Ottoson Erixon, Växjö

Det här är en utbildning som gör skillnad på riktigt, både för mig själv som pedagog och för mitt privata jag. T.ex känner jag skillnaden i att jag nu kan berika på ett hundraspråkligt sätt, något som gör att barnen kan hitta sitt språk och bli sitt ”bästa” jag, tillsammans med andra. Det har spridit sig på avdelningarna att barnen nu har fler möjligheter i miljö och material än förut.

Martina Kanstedt

Pedagogutbildningen gav mig många nya utmaningar. Den vidgade vyerna i olika tankeprocesser. Den skapade möjligheter för mig, barn och kollegor att växa och omvandlas. Vilja – våga – våga –vilja. Pedagogiska kullerbyttor – provtänka med andra – spaghettiröra – glädje. Förskolan utvecklas – vi omvandlas tillsammans! Utmaningar - forskning Tänka igen – trygghet – proffession – förhållningssätt – förundras – förbinda – fördjupa – förändra. Att hålla processer vid liv, ge långsamheten tid. Uppmuntra – inspirera – ta ställning. Lyfta fram barn, pedagoger och förskolan. Tänka olika tankar högt. Bollplank – kvalité – mångfald – demokrati Olikheter berikar. Tillsammans blir det möjligt.

Maria Larsson, Stockholm

Utbildningen har gett mig inspiration, glädje och kunskap. Att få fortsätta det utvecklingsarbetet tillsammans med barn, kollegor och vårdnadshavare är så spännande. Det har också spridit sig så att vi använder processreflektionen hela tiden och på hela enheten.