Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Att värdesätta de små stegen – Mikromotstånd och systematiskt utvecklingsarbete, 17 oktober 2024 Ny!

Digital föreläsning

945 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

En föreläsning om hur förundran, berättelser, medmänsklighet och hundraspråklighet blir nya reflektionsverktyg för en mer meningsfull förskola i Rosengård, Malmö.

"Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning, respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen..." Lpfö 18

Föreläsare: Matilda Rue och Maria Landby,  Förste förskollärare och Birgitta Kennedy pedagogisk utvecklingsledare i Malmö. Samtliga är medförfattare till boken ”Utveckla förskolan tillsammans” som handlar om ett utvecklingsarbete för en mer meningsfull förskola.

Matilda Rue Birgitta Kennedy Matilda Landby Föreläsare Ht 2024 Slide

Föreläsare: Matilda Rue och Maria Landby, Förste förskollärare och Birgitta Kennedy, pedagogisk utvecklingsledare i Malmö. Samtliga är medförfattare till boken ”Utveckla förskolan tillsammans” som handlar om ett utvecklingsarbete för en mer meningsfull förskola.

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 17 oktober 2024

Tid: 17.30–20.00

De flesta av våra föreläsningar är tillgängliga för alla, oavsett var du befinner dig.

Föreläsningen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Endast anmälda kommer att släppas in på föreläsningen.

OBS! VID BOKNING AV PLATS TILL DIGITAL FÖRELÄSNING/WORKSHOP GÄLLER EN PERSON PER BOKNING. ÄR NI FLERA SOM SKA DELTA BEHÖVER NI BOKA PLATS FÖR SAMTLIGA DELTAGARE.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

Viktigt om anmälan till digitala arrangemang

Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla dig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.

Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.

Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt