Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Ta språnget utanför ramarna – att främja kreativitet i förskolan, 27 november 2024 Ny!

Digital föreläsning

945 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Kreativitet är en viktig kompetens som inte bara berikar barnens liv, utan också främjar deras kognitiva, kommunikativa, sociala och emotionella utveckling. Utforska kreativitetens roll i förskolan tillsammans med ateljerista Leicy Olsborn Björby.

Kreativitet förutsätter både kunskap och erfarenhet. Genom att odla kreativa miljöer och uppmuntra utforskande lekfullt lärande kan vi i förskolan skapa en kreativ kultur där barns nyfikenhet och frågor välkomnas, där vi tillsammans kan släppa lös vår fantasi och utforska våra olika kreativa uttryck. Det handlar om att integrera konst, musik, rörelse och lekfullhet i barnens dagliga aktiviteter för att stimulera deras fantasi och skapande processer.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.
Ur: LPFÖ 18

Föreläsare: Leicy Olsborn Björby, Ateljerista och konstnär

Leicy Olsborn Björby Digital Föreläsning Kreativitet Slide

Föreläsare Föreläsare: Leicy Olsborn Björby, Ateljerista och konstnär

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 27 november 2024

Tid: 17.30–20.00

De flesta av våra föreläsningar är tillgängliga för alla, oavsett var du befinner dig.

Föreläsningen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Endast anmälda kommer att släppas in på föreläsningen.

OBS! VID BOKNING AV PLATS TILL DIGITAL FÖRELÄSNING/WORKSHOP GÄLLER EN PERSON PER BOKNING. ÄR NI FLERA SOM SKA DELTA BEHÖVER NI BOKA PLATS FÖR SAMTLIGA DELTAGARE.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

Viktigt om anmälan till digitala arrangemang

Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla dig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.

Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.

Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt