Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

100-språklighet och estetiska lärprocesser

Den svenska Reggio Emilia-inspirationens ateljébegrepp rymmer dimensioner där den konstnärliga processen och det estetiska uttrycket kopplas till barns lärande och utveckling i undervisningen. Ateljén blir som en del i ett utbildningssystem. Men estetik i förskolan och skolan handlar också om omsorg: om att vi alla, vuxna, barn och elever, måste trivas och vilja vara i skolan och förskolan.

Uppdragsutbildning 100 Språklighet

Ett barn har hundra språk

(och därtill hundra hundra hundra)

men berövas nittionio.

Skolan och kulturen

skiljer huvudet från kroppen…

DE HUNDRA SPRÅKEN. Denna dikt av Loris Malaguzzi – som talar om barns många olika uttryckssätt och vikten av att barn får använda och förbinda dem – är förmodligen den del som gjort Reggio Emilias pedagogiska filosofi mest känd över världen.

Barnen skall kunna använda konstnärliga verktyg när de utforskar världen, kommunicerar med varandra, synliggör sig själva, skapar och fördjupar sina teorier i det de undersöker. Om barnen i förskolan skall kunna arbeta med detta krävs att pedagogerna har kunskap i bild, måleri, konstruktion, musik, dans, drama, lera och därtill att kunna använda de digitala verktygen i skapandet.

Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Lpfö-18

Reggio Emilia Institutet erbjuder fortbildning genom hantverkskurser, workshoppar, handledning och processutbildningar. Kontakta VD Greger Rösnes.

Mer