Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Arbeta med förskolans yngsta 1-3 år

Även ett-, två- och treåringar har rätt till att arbeta med estetiska uttrycksätt och ett undersökande av och med de 100 språken. Ofta känner de pedagoger som arbetar med förskolans yngsta att fortbildningar riktar sig mot de äldre barnen. Vi erbjuder fortbildning där det projektinriktade arbetet med pedagogisk dokumentation är i fokus, även med de allra yngsta barnen.

Uppdragsutbildning Förskolans Yngsta Maria Kozlowska

Fortbildningarna visar på och ger verktyg till att skapa rika pedagogiska miljöer och organisation av tid. Detta möjliggör för de yngsta barnens lärande och utforskande, samtidigt som det är lekfullt, tryggt och omsorgsfullt.

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Lpfö-18

Vi lägger in arbetet med förskolans yngsta i fortbildningar för hela förskolan, eller om så önskas med de unika arbetslag som arbetar med dem, genom kurser, föreläsningar workshoppar eller processhandledning. Kontakta VD Greger Rösnes.

Litteraturtips