Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogisk dokumentation och projekterande

Reggio Emilia Institutet har en lång och bred erfarenhet av att utbilda pedagoger och arbetslag i både pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige, utan också utvecklat dem vidare för just svensk förskola genom egen praktikforskning i många förskolor och alltid utifrån förskolans läroplan.

Uppdragsutbildning Pedagogisk Dokumentation

Reggio Emilia Institutet kan erbjuda allt från enstaka föreläsningar i såväl pedagogisk dokumentation som projekterande till olika slags processutbildningar: grund-, fortsättnings- och fördjupningsutbildningar där vi blandar teori med praktiskt arbete i förskolornas/skolornas egen vardag.

Pedagogisk dokumentation

Alla Reggio Emilia Institutets utbildningar i pedagogisk dokumentation är processutbildningar där vi kombinerar teori med praktiskt arbete i förskolornas/skolornas egen vardag.

Vår grundkurs i pedagogisk dokumentation har plats för 30-40 personer och äger rum under minst en termin där alla möts under tre till fyra utbildningstillfällen. Reggio Emilia Institutet har genom åren genomfört hundratals sådana kurser runt om i Norden. Denna kurs kan även fortsätta och fördjupas genom att arbeta än mer med pedagogiska teorier eller genom att fokusera på arbetet med de 100 språken. Ett ytterligare alternativ är att arbeta mer med den pedagogiska miljön som en tredje pedagog, eller en kombination av allt detta. Ofta fortsätter vi kursen i nätverksform där Reggio Emilia Institutet tillhandahåller en nätverksledare.

Hör av er till oss så skapar vi en fortbildning som passar er.

Projekterande

Att arbeta med ett projekterande på förskolan handlar om att lyssna och undersöka, om lusten att skapa kunskap tillsammans barn och vuxna.

Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för projekterandet i förskolan. Det är ett systematiskt kvalitetsarbete, där reflektioner ger möjlighet till att förändra, utveckla och fördjupa den pedagogiska praktiken. Det handlar om observation, reflektion och analys i en cirkulär process. Att utifrån ett ämne, fokus eller intresse arbeta tillsammans med barnen med deras nyfikenhet och sätta undersökande i centrum. Här behövs mycket kunskap i att kunna arbeta med estetiska verktyg och att utveckla pedagogers kunnande i att fotografera, filma och arbeta med andra digitala verktyg.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik /---/ Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Lpfö-18

Vi erbjuder fortbildning i projekterande genom föreläsningar, workshoppar, processinriktade kurser och processledning. Hör av er till oss så skapar vi en fortbildning som passar er. Kontakta VD Greger Rösnes.

Film och litteratur