Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 2, 2020

2020-04-14

I detta Modern Barndom kan du läsa om barns vardag i några förskolor innan Covid-19 slog till. Följ med till Malmö där förskolebarn filmar sina gatumiljöer för att stadens gatuplanerare bättre ska förstå hur Malmös offentliga utrymmen fungerar för dem, och till Hisings Kärra där en ljusateljé har stor betydelse för barnens delaktighet, utforskande och lärande. I Umeå får vi inblick i ett växa & odla-projekt med de yngsta barnen. Möt också adjunkten Lena Aronsson som berättar om sin forskning om förskola och neurovetenskap – och ateljeristan Tove Collmar som tar Modern Barndoms läsare med till Myanmar, samt pedagogen Riina Lundell om alla många år i förskolan.

Panelen

Tre blivande ateljeristor berättar om varför de går Reggio Emilia Institutets ateljeristautbildning.

Filmerna som kan förändra Malmö

Barnen vid Rörsjöns förskola är vana vid att dokumentera – och av stadsplanering. Nu filmar de, liksom många andra förskolor i Malmö, sina gatumiljöer för att stadens gatuplanerare ska förstå hur Malmös offentliga utrymmen fungerar för dem. Men ännu fler är intresserade av vad de gör – och projektet växer även om Covid-19 gör att de stora visningarna måste ställas in.

Ljusateljé för utforskande lek

– Under en dag kan det här rummet ändra identitet flera gånger, berättar Anna-Karin Jansson, pedagogista på förskolan Friarelyckan 53 i Gerrebacka norr om Hisings Kärra i Göteborg, inför att fyra av deras femåringar strax ska låt Modern Barndom få vara med dem under en lekfull och lärorik förmiddag i deras ljusateljé.

”Lärare lär lärare” – Tusen mil bort

På Ze Ta Wuns skolgård står vattenkrukor på rad med upp och nedvända muggar för de 426 elever som går där. Klosterskolan i Nyuang-U har varit med i Teachers Across Bor- ders (Lärare utan gränsers) arbete i Bagan i Myanmar sedan starten 2013. Under några veckor får lärarna där, liksom lärarna i två andra skolor i Bagan, möta svenska lärare, bland annat Tove Collmar.

"Vi behöver större mångfald"

Lena Aronsson, adjunkt vid förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet möter Modern Barndom för ett samtal om hennes avhandling När förskolan möter neuroveten- skap : Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik. Ett område där det råder brist både på forskning, litteratur och praktiska exempel, inte minst i Sverige.

Nominera till 100-språkspriset

Vem eller vilka får 100-språkspriset i år? Det kan hänga på dig! Skynda att nominera. Sista datum är 23 april.

Reggio Runt

Pedagogen

Riina Lundell i Trångsund

Pedagogisk dokumentation

Ett växa-projekt på förskolan Hedlunda i Umeå.

Synpunkten

Sonja Lundmark, Reggio Emilia Institutets ordförande

Signerat

Julia Rensberg, vice president i Sáminuorra, samiska riksungdomsförbundet

Berätta för Modern Barndom om vad du/ni gör nu i er förskola/skola!

När detta nummer av Modern Barndom precis ska tryckas kommer några hoppfulla rapporter komma från några förskolor om vad de prövar att göra nytt och annorlunda på grund av Covid-19.

Några små glimtar av detta hann också komma med i inledningen till Modern Barndom nr 2.

I nästa nummer av Modern Barndom, nr 3, vill vi berätta mer om allt som nu görs i förskolor och skolor, alla olika prövanden och hypoteser, utforskanden och göranden, skapanden och läranden, på grund av vad detta virus gjort och gör. För det behöver vi din & er hjälp!

Skriv till Modern Barndom och berätta; skriv till maria.herngren@reggioemilia.se

 

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola