Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom

Modern Barndom är en tidskrift för alla Reggio Emilia-inspirerade förskolor i Sverige.

Reggio Emilia Institutets tidskrift Modern Barndom vänder sig till alla som vill bli utmanade i sitt pedagogiska arbete och tänkande – och för alla som är nyfikna på Reggio Emilias pedagogiska filosofi och praktik i Sverige och i världen. Nedan finner ni alla tidigare utkomna nummer av Modern Barndom som fortfarande finns i lager och går att beställa från oss. Prenumeranter betalar endast halva priset för äldre nummer. Notera att en faktureringsavgift à 50 kr tillkommer på beställningar understigande ett värde av 150 kr.

Modern Barndom

 • Modern Barndom nr 2 2024Ny!

  Språk & berättande

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2024

  Ur innehållet: I Modern Barndom 2/24 – som är utökat med en fyrsidig bilaga – står språk och berättande i fokus. På förskolorna i Fornhöjden-Rosenlund i Södertälje har få barn svenska som modersmål. Sedan 2018...
 • Modern Barndom nr 1 2024

  Kris, krig, kriminalitet...

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2024

  Ur innehållet: Modern Barndom 1/24 närmar sig några av vår tids svåra utmaningar, som kris, krig och kriminalitet. Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, intervjuas om att bemöta svåra frågor,...
 • Modern Barndom nr 4 2023

  Klimat & kultur

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2023

  Ur innehållet: I Modern Barndom 4/23 står klimat och kultur i fokus. Här intervjuas Kali Andersson, klimatpsykolog, om hur man kan prata med barn om klimatkrisen, och Andrei Khotimtchenko, ateljerista och lärare i slöjd, skriver...
 • Modern Barndom nr 3 2023

  Intervjuer som gör skillnad

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2023

  Ur innehållet: Ett generationsöverskridande medborgarförslag är målet för barnen på Kullsta förskola i Nynäshamn. Sedan hösten 2022 arbetar med ett stort intervjuprojekt, där de samlat in närmare tvåhundra svar från medborgare i olika åldrar. Här...
 • Modern Barndom nr 2 2023

  Textil – ett av de 100 språken

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2023

  Ur innehållet: På många förskolor har uttryckssätt som lera, teckning och måleri fått en självklar plats. Textil verkar dock ha förpassats till stängda lådor. I Modern Barndom 2/23 samtalar Karin Furness och Maria Kozlowska om...
 • Modern Barndom nr 1 2023

  Värdegrund och kreativitet

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2023

  Ur innehållet: Modern Barndom möter en rad personer som på olika sätt utforskar, engagerar sig i och arbetar kring normer och för förändring. Två förskolor i Uddevalla har i flera år arbetat fram strategier och...
 • Modern Barndom nr 4 2022

  Rim och rättigheter

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2022

  Ur innehållet: Modern Barndom besöker två olika utställningar: Bordercrossing – utställningen som öppnar för nya möten, kopplingar, reflektioner, utforskande, lärande och skapande mellan digitala och analoga material, ute och inne, natur och kultur, och besökare...
 • Modern Barndom nr 3 2022

  Ateljéns metamorfos har bara börjat

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2022

  Ur innehållet: I det här numret visar några konstnärer och ateljeristor att ateljéns metamorfos bara befinner sig i sin linda. I Reggio Emilias kommunala förskolor, men också i många Reggio Emilia-inspirerade förskolor i Sverige...
 • Modern Barndom nr 2 2022

  30 år med marknadsskola – vinnare och förlorare

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2022

  Ur innehållet: 1992 kom en reform som skulle möjliggöra för lokala krafter och olika pedagogiska inriktningar att utveckla svensk skola, ge familjer större valfrihet och leda till kostnadseffektivitet och höjd kvalitet. Nu, 30 år...
 • Modern Barndom nr 1 2022

  Black Lives Matter i förskolan

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2022

  Ur innehållet: Black Lives Matter gäller också i förskolan – det visar Katarina Västra förskola i Stockholm som berättar om sin påbörjade grundforskning i hur man kan arbeta mot rasism i förskolan. En fråga...
 • Modern Barndom nr 4 2021

  Lekotoper & rörelselekar

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2021

  Ur innehållet: Ännu ett Modern Barndom – nu utökat med fyra sidor! – om barns utemiljöer, utepedagogik, och behov av rörelse, grovmotorik och risktagande. Möt Riskful Play som arbetar med risk- och rörelsefyllda aktiviteter...
 • Modern Barndom nr 3 2021

  Barn behöver riskfyllda lekar och utelek

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2021

  Ur innehållet: Modern Barndom fortsätter att skriva om barns utemiljöer – och förskolors och skolors utomhuspedagogik under hela 2021. I detta nummer berättar bland annat Mariana Brussoni, professor vid University of British Columbia, om...
 • Modern Barndom nr 2 2021

  Vem för barns talan när städer förtätas?

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2021

  Ur innehållet: Modern Barndom fortsätter att uppmärksamma de utemiljöer, utomhuspedagogik och natur som barn har tillgång till. I detta nummer intervjuas en landskapsarkitekt, Emelie Brunge, som vill få in barnen tidigt i stadsplanering och...
 • Modern Barndom nr 1 2021

  Barns utemiljöer och relation till naturen

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2021

  Ur innehållet: Natur, utomhuspedagogik, skol- och förskolgårdar och andra utemiljöer har alltid varit viktiga för förskolan. Men med de senaste årens ökade intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor, minskade utrymme för barn när våra städer...
 • Modern Barndom nr 4 2020

  Ansvarsfull gastronomi & familjer i Reggio Emilia

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2020

  Ur innehållet: Förskolorna Guldkusten, Fröhuset och Bikupan i Östersund skriver om sitt mångåriga arbete kring mat och måltider fram till den organiska ateljé och ansvarsfulla gastronomi som de jobbar med idag. I Modern Barndom...
 • Modern Barndom nr 3 2020

  Pandemin och förskolan

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2020

  Ur innehållet: I Modern Barndom nr 3, 2020 – som utökats med fyra sidor – delar praktiken frikostigt med sig av sin vardag. Både av den ”nya” vardag som pandemin lett till, med berättelser...
 • Modern Barndom nr 2 2020

  Barn filmar för bättre stad, ljusateljé och större mångfald

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2020

  Ur innehållet: I detta nummer av Modern Barndom kan du läsa om barns vardag i några förskolor innan Covid-19 slog till: Här får du möta förskolebarn som filmar sina gatumiljöer för att stadens gatuplanerare...
 • Modern Barndom nr 1 2020

  HÄRRYDA, VÄSTERVIK, ÖSTERSUND, VÄSTERÅS...

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2020

  Ur innehållet: Modern Barndom besöker Älvdansens förskola i Västervik, i serien om Reggio Emilia-inspirerade förskolor – och Härryda som satsat på Bordercrossing för att kompetenshöja både sina förskolor och grundskolor upp till årskurs 3....
 • Modern Barndom nr 4 2019

  DE YNGSTAS INFLYTANDE I FÖRSKOLAN

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2019

  Ur innehållet: De yngstas inflytande i förskolan – hur får man till en praktik så att det blir demokrati och inte bara dekoration? Förskolans läroplan har ju allt sedan sin första skrivning lyft fram...
 • Modern Barndom nr 3 2019

  BARN & BIBLIOTEK

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2019

  Ur innehållet: Bibliotek är så mycket mer än bara böcker! Det visar bibliotekarier, pedagoger, forskare, dragqueens ... och inte minst barn och unga i Modern Barndom nr 3. Följ med till Kanini i Malmö,...
 • Modern Barndom nr 2 2019

  OMSORG, VÄLKOMNANDE, TILLSAMMANSHET OCH STREJK FÖR FRAMTIDEN

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2019

  Ur innehållet: I Modern Barndoms serie om Reggio Emilia-inspirerade förskolor besöker vi denna gång Värsås, ett litet samhälle nära Skövde. Medan Clowner utan Gränser tar oss med till flyktingläger i Rwanda. Här intervjuas också...
 • Modern Barndom nr 1 2019

  Reggio Emilia-inspirationen i Sverige

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2019

  Ur innehållet: Modern Barndom besöker Reggio Emilia-inspirerade förskolor i två kommuner: Hofors och Sjöbo. Från Hofors kommer också dokumentationen som ger en inblick i projektet ”Från kropp till skelett” där 24 femåringar utforskar vad...
 • Modern Barndom nr 4 2018

  Lek och utforskande

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2018

  Ur innehållet: Ett Modern Barndom om lek. Forskare och pedagoger berättar vad som händer när lek och utforskande får möjlighet att samverka på en Reggio Emilia-inspirerad förskola, efter att ha studerat det i ett...
 • Modern Barndom nr 3 2018

  På spaning mot framtiden

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2018

  Ur innehållet: Modern Barndom firar Reggio Emilia Institutet 25 år med att framtidsspana, mot förskola år 2043 tillsammans med konstnärer, föräldrar, forskare, pedagoger, framtidstrateger och många andra, som svarar på frågan: ”Idag finns det...
 • 104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / Utgiven 2018

  Ur innehållet: I detta ”valnummer” berättar några förstagångsväljare om vilka frågor de tycker är viktigast, medan samtliga riksdagspartiers utbildningspolitiska talespersoner svarar på hur de ser på valfrihet, likvärdighet och demokrati i förskola och skola....
 • Modern Barndom nr 1 2018

  Genuspedagogik

  104 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska / utgiven 2018

  Mitt under höstens och vinterns mest intensiva #metoo-rörelse besöker Modern Barndom Nicolaigården i Gamla stan, en förskola med tjugo års erfarenhet av genuspedagogiskt och normkritiskt arbete. Något som deras granne, Svenska Akademin, liksom många...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2017

  I serien ”100 språk i mångkulturella miljöer” besöker Modern Barndom denna gång Malmö, efter Stella Novas inledning i MB 4/16 och Reggio Emilias i MB 2/17, om förskolorna i Reggio Emilia Institutets och Reggio...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2017

  Ur innehållet: Möt några av de pedagoger och pedagogiska ledare i tjugotre förskolor – sex ”fokusförskolor” och nitton ”samarbetsförskolor” – som under tre år haft möjlighet att undersöka ’Hur Reggio Emilia-inspirationen kan påverka, gestalta...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2017

  Ur innehållet: Skola mot maffian. Nu finns framtidshopp för barnen och deras familjer i en utsatt stadsdel i Palermo tack vare internationella stiftelsen La Fondazione Reggio Children-Loris Malaguzzis skolprojekt ”Fare Scuola” – Läsprojekt i...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2016

  Ur innehållet: Reggio Emilia Institutets nya och gamla styrelseledamöter berättar om vad de "brinner för" – Konstnären Ruben Wätte berättar om den kreativa vildmark för andra värden och andra världar som han skapade...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2016

  Temablock om barns rättigheter. Ur innehållet: Tre kommuners förskolansvariga om hur de ordnar utbildning för nyanlända asylsökande barn och ungdomar – Hynek Pallas, som just kommit med boken "Oanpassbara medborgare – Historien om...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2015

  Ur innehållet: Med verben mot vetenskapen, om ett forskningsprojekt som visar vad ett perspektivskifte från substantiv till verb när man pratar om fenomen och processer i naturvetenskapen kan betyda – Från döda flugor till...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2014

  Ur innehållet: Panelen frågar några om hur de gör sina lokala politiker delaktiga i verksamheten – Växa, odla, mat, ett reportage om Skarpnäcks förskolors första gemensamma projekt, där Modern Barndom gör nedslag i flera...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2014

  Ur innehållet: Hur kan skolor och förskolor bidra till hållbar samhällsutveckling – I Modern Barndoms serie om "En skola för alla?": Rösberga förskolecenter i Södertälje gör plats för alla barn, oavsett funktionssvårigheter – När...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2013

  Ur innehållet: Modern Barndoms serie "En skola för alla?", fortsätter här med panelenfråga om "Hur kan vi göra så skolan blir mer inkluderande i praktiken?" och Adriana Velasquez nya forskning om skolvardagen för en...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2013

  Ur innehållet: Spelar ägandet någon roll? Om idén och de olika driftformernas betydelse för den pedagogiska verksamheten på enskilda förskolor och skolor men också för segregationen i stort i samhället – Malaguzziprisade Inger Muto...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2012

  Ur innehållet: Serien med nordiska utblickar fortsätter, här med Finland, där Modern Barndom bland annat besöker Vironniemi daghem i Helsingfors och Ylpönpihans daghem i Toijala med Elisse Heinimaa som guide till den finska Reggio...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2012

  Temanummer om Reggio Emilia-inspiration runt om i världen. Ur innehållet: Företrädare från Kanada, Nederländerna, Tyskland och Nya Zeeland berättar om hur deras Reggio Emilia-inspiration ser ut – Hundra språk & hundra länder, Reggio...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2011

  Ur innehållet: Emmaskolans kamp för lustfyllt lärande i Hammarkullen i Göteborg – Remida i Södertälje, en plats för spill & fantasi – En förskola för ALLA, om Skarpnäcks arbete med "barn med särskilda rättigheter"...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2011

  Temadel om ateljeristans arbete. Ur innehållet: Vilken skillnad gör det att ha en ateljerista i skolan/förskolan? – Ateljéns lindansare: om Reggio Emilias ateljéarbete i samband med Vea Vecchis nya bok och möte med två...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2010

  Ur innehållet: Tre pedagoger om vad pedagogisk dokumentation betyder för dem – När musik får myllra, reportage från förskolan Katarina Västra i Stockholm där man särskilt satsar på musikens språk – Våga det okända...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2010

  Ur innehållet: Seriestart för Reggio Emilia Institutets satsning på fleråriga projekt, Ljusprojektet först ut i "Magiska möten & strålande ljus" – Tre föräldrar berättar om hur det är att ha barn på Reggio Emilia-inspirerad...
 • 19 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2009

  Likt eller olikt, vad kan Reggio Emilia inspiration vara? Kan vad som helst kallas Reggio Emilia inspirerat? Vilka kännetecken kan man förvänta sig att finna i sammanhang som kallar sig Reggio Emilia inspirerade? Harold...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2009

  Temanummer om de yngsta barnen i förskolan. Ur innehållet: Varför skall de yngsta barnen gå i förskolan – Simone Armini, svensk ateljerista i Italien om sin syn på de yngsta barnen, deras empatiska blick...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2008

  Temanummer om Identitet och mångfald. Ur innehållet: Barnen har fötter, inte rötter i mångfaldens Malmö – Olikheterna värdefulla på Fölets förskola i Rosengård i Malmö – Se strategier istället för brister, det är utgångspunkten...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2007

  Internationellt temanummer. Ur innehållet: Papperslösa barn saknar skolan – Hela världens Reggio Emilia-inspiration: "Vi är en gräsrotsrörelse" i Korea, "Allas ansvar att tänka framåt" i Danmark, "Vi vill inspirera människor", Sightlines Initiatives i England,...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2007

  Temanummer om barnkultur. Ur innehållet: Barnen behöver kultur, möte med Lotta Lundgren, ordförande för den första nationella kartläggningen av barnkultur på nästan 30 år – Pokémon lär barnen läsa, möte med Carina Fast som...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2007

  Temanummer om att jobba projekterande med ljus. Ur innehållet: Porträtt av Barbara Martin Korpi, som kämpat i 30 år för att alla barn skall ha rätt till förskoleplats – Ljusprojektet, om fem förskolors gemensamma...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2006

  Temanummer om organisation. Ur innehållet: Konfrontation skapar rörelse, möte med Sandra Piccini, ordförande för nya institutionen för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia – Haninge möter Reggio Emilia – En organisation för möten, om...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2006

  Temanummer om lärande rum. Ur innehållet: Estetiken tillhör alla, Vea Vecchi om ateljeristan som någon som med estetikens hjälp skapar förbindelser – Harold Göthson om pedagogiska rum, en rättvisefråga utifrån bland annat arkitekten Anna...
 • 94 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2006

  Temanummer om delaktiga familjer. Ur innehållet: Möte med Familjen Mendoza – Att skapa en pakt med föräldrarn, om, familjedelaktigheten i Reggio Emilias kommunala förskolor – Stella Nova, en förskola för familjer – Manifest för...
 • 28 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2005

  Temanummer om klivet in i skolan. Ur innehållet: Läraren Cecilia Högsveden på Lemshaga barnakademi om att använda fantasin i skolan – Elevinflytande på riktigt, på Kråkbergsskolan i Sunderbyn utanför Luleå – Att lyssna till...
 • 28 sek

  Exkl. moms

  Lägg i kundvagn

  Svenska | Utgiven 2002

  Temanummer om Olikheten vår största likhet. Ur innehållet: Carla Rinaldis föreläsning Alla barn är intelligenta – Ivana Soncinis föreläsning Att arbeta med barn med speciella rättigheter, om arbetet med barn med funktionshinder – Elisabeth Nordin...