Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Synvinkeln: Evakuera barn och barnfamiljer från Moria nu!

2020-08-11

Barnkonventionen är inte något ett land kan smycka sig med i tal. FN:s konvention om barnets rättigheter kräver solidariska handlingar som leder till att barn kan känna att livet är värt att leva, skriver Mona Nicolaysen, ordförande för Norsk Reggio Emilia Nettverk, om att barnen i det grekiska flyktinglägret Moria måste evakueras nu. En debattartikel som Mona Nicolaysen och det norska nätverket också vill dela med svenska Reggio Emilia-inspirationen.

MSF217044 EU Turkiet Avtal 2 År(1)

Morialägret på Lesbos: många måste bo i sommartält under vintern.

Bild: Läkare utan gränser

Artikel 6 i FN:s barnkonvention handlar om varje barns inneboende rätt att leva, och länderna som har undertecknat konventionen ska så långt det är möjligt se till att barn överlever och växer upp. Dessutom har barn också rätt till särskilt skydd om de är flyktingar. Artikel 22 ska säkra att flyktingbarn får korrekt skydd och humanitärt bistånd, och de länder som har undertecknat konventionen ska se till att konventionens artiklar skyddas och utövas, även när det gäller barn på flykt.

Idag befinner sig mer än 70 miljoner människor i världen på flykt. Anledningarna till att människor flyr är många. För oss som bor i Norge – liksom i övriga norden – kan det vara svårt att förstå att människor väljer att utsätta sig för fara och att vissa kontaktar människosmugglare för att försöka få en bättre framtid. Det kan också vara svårt att förstå att familjer väljer att utsätta sina barn för farliga resor, vare sig de reser med sina barn eller skickar iväg dem på egen hand. Oavsett varför människor flyr och vilka medel de använder för att komma ur den situation de upplever som ohållbara har det internationella samfundet ett särskilt ansvar för alla barn som på olika sätt får ta konsekvenserna av sin familjs val.

När flyktingströmmarna började öka så enormt med många båtar som korsade Medelhavet 2014 kom Europa närmre världens svåra flyktingsituation än på mycket länge. Idag ser vi konsekvenserna av det i överfulla flyktingläger på europeisk mark. Sedan EU:s avtal med Turkiet" trädde i kraft våren 2016 har migranter och flyktingar varit tvungna att på obestämd tid stanna kvar i sådana flyktingläger på grekiska öar. I Grekland har dessa läger varit överfulla länge och idag arbetar man för en gemensam europeisk lösning för att kunna befria de grekiska öarna.

Moria, det kanske mest kända av dessa grekiska flyktingläger, är ”byggt” för att rymma 3000 flyktingar. Idag bor 20 000 människor där. 7500 av dem är barn.

Fullsatta flyktingläger utmanar såväl syftet med barnkonventionen som dess möjligheter att förverkligas i praktiken. Barnen lever visserligen och hålls levande, men levnadsförhållandena som rapporteras därifrån kan vara dramatiskt svåra. Små barn riskerar att skadas och utsättas hårt samtidigt som de saknar nära omsorgspersoner. Rätten till en levnadsstandard som är tillräcklig för barnets fysiska, mentala, andliga, moraliska och sociala utveckling (artikel 27)  handlar om mer än att ha ett tunt sommartält som hem under kalla vintermånader.

Barnkonventionen är inte något som ett land kan smycka sig med tal. FN:s konvention om barns rättigheter kräver solidariska handlingar, som leder till att barnen känner att livet är värt att leva. En solidaritet som måste sträcka sig över nationella gränser. Det norska Reggio Emilia nätverket anser därför att Norge måste delta i den gemensamma europeiska andan att evakuera barn från flyktingläger i Grekland och detta måste hända nu!

Mona Nicolaysen

Ordförande för Norsk Reggio Emilia Nettverk

Bild: Läkare utan gränser, Creative Commons erkännande

Översättning: Maria Herngren

Tidigare synvinklar

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola