Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

En ”kanondag” om att leda och utveckla förskolan

2021-03-22

– Det har varit en kanondag! säger Cecilia Sundström när hennes dialoggrupp försöker sammanfatta vad de tar med sig från Reggio Emilia Institutets digitala konferens Att leda och utveckla förskolan. Något de inte visar sig vara ensamma om när ytterligare tolv dialoggrupper, som alla deltagarna är med i, delar med sig av många tankar som ofta är samstämmiga kring denna heldag med fokus på pedagogik, organisation och ekonomi.

Större Bild Till En Kanondag Om Att Leda ...

”Särskilt dialoggrupperna var väldigt viktiga. Vi fick verkligen reflektera ihop mellan föreläsningarna, utifrån våra olika roller och erfarenheter, och över kommungränserna.”

”Föreläsningarna fördjupades dessutom genom dialogen i grupperna.”

”Christian Fabbis inlägg på slutet hjälpte oss att se att alla trådar hänger ihop – och att allt handlar om barnens rättigheter. Något hela den här dagen har genomsyrat, och att vi måste bygga system för det.”

Vi fick också syn på hur komplext vårt uppdrag är.

Vi:et – som denna dag består av ett hundratal rektorer, verksamhetschefer och andra ledare inom förskolan över hela Sverige – som har lyssnat på föreläsningar av chefer inom samma gebit i Örebro, Helsingborg och Huddinge, men också fått en internationell utblick via Italien och en nationell genom en svensk riksdagsledamot i Utbildningsutskottet.

Det är en kall vit vinterdag ute (”Även i Skåne har vi snö idag!” får vi veta) medan utbytet i grupperna värmer. Ja, det visar sig till och med fungera bättre digitalt än det gjorde en tidigare konferens när fysiska rummen då gjorde det var svårare för alla att komma till tals.

”Vi har fått så många nya perspektiv på delat ledarskap, transparent lönesättning, likvärdig bemanning …”

”Allt från konkreta tips, som att liera sig med HR i kommunen, till vikten av delaktighet, tillit, engagemang …”

Att vi måste arbeta med demokratin varje dag, i allt, i vår möteskultur …

”Och att vi kan använda våra pedagogiska dokumentationer för att bjuda in politiker och förvaltningen i det vi gör”

”Vi har fått fylla på vår verktygslåda.”

”Men se hur viktiga värdena är.”

”Se att vi behöver makroperspektiv får att förstå mikroperspektiven och vice versa.”

Ja höja blicken på det vi gör.

Redan för ett år sedan arrangerade Reggio Emilia Institutet en första ledarskapskonferens, Att leda och utveckla förskola – konferens i dialog – kvalitet, likvärdighet och ledarskap, vilket denna nya konferens var en fortsättning på. Konferenser som institutets kommunövergripande verksamhetsnätverk för chefer i närheten av Stockholm arbetat fram och där den första konferensen från i fjol återkommer även i vår, digitalt i mars.

– Vi vill förstå och vara delaktiga i vår organisation, förklarar en av konferensens moderatorer Ingmarie Brockland, skolchef för förskolan i Sollentuna kommun, om varför hon är med i Reggio Emilia Institutets ledningsnätverk, och – innan hon välkomnar inledningstalaren – vill ge fler möjligheter att mötas i dialog ”för att det är så viktigt att få olika perspektiv på sin organisation för att förstå den bättre”.

En av flera saker som alla föreläsare återkommer till denna dag, och ger olika perspektiv på, är likvärdighet.

– Coronapandemin har gjort bristen på likvärdighet mellan, men också inom förskolor, än tydligare, berättar s-riksdagsledamot Aylin Fazelian, när hon ger en bild av vad riksdagens utbildningsutskott arbetar med nu.

Sanna Fritz, verksamhetschef för förskolorna i Huddinge, tar upp likvärdigheten när det gäller förskolors ledning i sin föreläsning om delat ledarskap:

– När vi förändrade vår hierarki här till två likvärdiga chefer (en verksamhetschef för det kommunala uppdraget, som ekonomi och arbetsmiljö, och en rektor för det pedagogiska, nationella uppdraget, reds. anm.) så visar det att vi arbetar för såväl hållbarhet, genom ett hållbart ledarskap, som likvärdighet på alla nivåer.

Något som Janette Örning Alm, rektor i Stuvsta som är en del av Huddinge kommun, också ger en bild av hur det fungerar för dem som nu arbetar så.

Zandra Ahkoila, verksamhetschef för förskolorna i Örebro, berättar i sin tur om hur Örebro sedan tre år jobbar för att öka likvärdigheten mellan sina kommunala förskolor genom ”likvärdig bemanning”, då de förskolor som har flest förskollärare får stå tillbaka vid nytillsättningar för att de som har minst ska kunna anställa fler. Det har gjort att fördelningen redan har börjat förbättrats, men också något som kanske betyder än mer:

Det har skapat en stark vi-känsla bland alla rektorer i Örebro.

En ökad vi-känsla är något som också Marianne Björklund-Persson, rektor för Maria Park och Flohems förskolor i Helsingborg, berättar om, men utifrån ett helt annat perspektiv, nämligen hur hon genomfört transparent lönesättning för att få alla medarbetare mer delaktiga i detta, men också i annat.

– Alla har blivit bättre på att analysera sitt eget arbete, och de har även fått en större insikt och förståelse för helheten.

Helhet och likvärdighet är något som dagens sista talare, Christian Fabbi (som är ordförande för Reggio Emilias kommunala förskolor och som också arbetar för Unesco med att utveckla förskolor i Afrika och Asien) lyfter fram; fast i ett än vidare perspektiv. Han talar om de globala förändringar som så starkt behövs i dag, när hälften av världens alla barn ännu inte får gå i förskola, något som påverkar dem på så många sätt – inte enbart deras lärande, utan deras rättigheter till hälsa, mående, delaktighet, utveckling … såväl idag som på längre sikt. Och som Christian Fabbi också påpekar:

Nationers framtida välstånd ligger i deras förskoleutbildning.

Text Maria Herngren

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola