Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Reggio Emilia Institutet synar betänkandet om en tioårig grundskola

2021-09-28

– Det svåra har varit att regeringens betänkande om tioårig grundskola inte ger en tydlig bild av vad som är problemet och vad som ska bli bättre. Eftersom de bygger sin kunskap på den gammal utvärdering av förskoleklassen utan att ha följt upp och utvärderat vad som hänt efter att förskoleklassen fick ett eget kapitel i läroplanen 2016. Det är märkligt, säger Erika Björklund, rektor på Odensala skola och ledamot i Reggio Emilia Institutets styrelse, som suttit i den arbetsgrupp som skrivit ett remissvar från Reggio Emilia Institutet.

– Vi har varit en blandad grupp, med stor bredd i olika perspektiv, kompetens och erfarenheter, som samlat oss vid två tillfällen. Där emellan har vi skrivit och mejlat text och synpunkter till varandra. Egentligen är det fantastiskt vad man kan göra tillsammans med små ansträngningar, samla folk från hela landet och verkligen bidra med något viktigt som vi har gjort här, säger Erika Björklund entusiastiskt och berättar vilka hon haft vid sin sida från Reggio Emilia Institutets styrelse: Sonja Lundmark, tidigare rektor och förskolechef i Luleå, och Sara Nilsson Bruun, rektor i Karlstad, samt från medlemmarna: Sara Hvit Lindstrand, lektor på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings universitet, Hans Dahlin, förskolesamordnare Stockholms stad, och Ann Granström Andersson, utvecklare med inriktning mot förskolans verksamhet i Halmstad.

– Först viktigt att säga att vi är positiva till att förskoleklassen nu ska få ta del av samma rättigheter som alla andra i grundskolan, att den inte ska hänga i luften på det sätt som den har gjort. Men som sagt, vi tycker det är märkligt att man inte följt upp vad som hänt efter 2016 i detta betänkande, vilket gör det svårt att granska. Detta har vi försökt föra fram i vårt remissvar. Vi har också framfört en del andra frågor och synpunkter, säger Erika Björklund och lyfter då särskilt fram betänkandets fokus på enbart två ämnen – svenska och matematik – för undervisningen i denna blivande årskurs 1.

– Vi tycker att det är ett tvetydigt förslag eftersom de enbart skriver om dessa. Vad kommer det bli av den bredd som förskoleklass och fritidshem har idag, i det som vi kallar hundraspråklighet, eller multimodalt lärande. Ja, alla andra ämnen och uttryck. Här framgår inte alls vad man vill med denna reform, och det kan vi känna oro för, säger Erika Björklund, och välkomnar alla att läsa Reggio Emilia Institutets remissvar som nu finns på institutets hemsida.

Text: Maria Herngren

Reggio Emilia Institutets remissvar finns att läsa här

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola