Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Markus Sandström Artikelbild,Nära

– Min föreläsning kommer att innehålla många exempel på praktiskt arbete med hållbar utveckling, som vi har hållit på med i 3,5 år och som bara blir roligare och roligare. Det blir både högt och lågt och spridda skurar. Min förhoppning är framför allt att inspirera och väcka lust för sådant här arbete, säger Markus Sandström, på förskolan Gitarren i Umeå.

Projekt som vill göra skillnad

2022-01-27

– I förskolan är ju resan målet men i vårt Hållbar framtid-projekt, som vi har hållit på med sedan 2018, är också målet målet. För det här är verkligen viktigt på riktigt, till hundra procent och vi vill göra skillnad i praktiken, därför har vi börjat arbeta med hållbara vanor, berättar Markus Sandström, som snart föreläser om Umeåförskolan Gitarrens hållbarhetsprojekt i Reggio Emilia Institutets program. Modern Barndom kan dock inte hålla sig till 15 februari utan kontaktar Markus redan nu.

– Det är inte lätt att hitta en stund med massa ettåringar runt sig, säger Markus Sandström när han lyckas få några ”lediga” minuter över för att svara på Modern Barndoms frågor.

Hur kom det sig att du som utbildad matematik- och naturvetenskapslärare tog ”klivet” från grundskolan till förskolan?

– För mig var det ofrivilligt först, sedan högst frivilligt. I Umeå fanns överskott av grundskollärare och underskott av förskollärare, så vi som var i trettioårsåldern fick faktiskt kicken. Samtidigt fick vi som ville möjlighet att skola om oss till förskollärare, och min dåvarande rektor startade en förskola, Gitarren 2007, så jag började där.

– Redan från början upplevde jag att förskolan i mångt och mycket har ett stort försprång gentemot grundskolan, som förstås är mer styrd men i förskolan finns en mer reflekterad syn på kunskap och lärande. Här fann jag också en mer sympatisk syn på barn. Så jag kände direkt att jag hamnat rätt och sedan dess har jag bara upplevt fördelar med att arbeta med yngre barn.

Kan du berätta lite mer om dig själv, din inriktning mot matematik och naturvetenskap till exempel, och ditt intresse för hållbarhetsfrågor?

– Mitt intresse för matematik och naturvetenskap är nog egentligen större nu än när jag utbildade mig till lärare. Förskolans barn är på ett sätt mer vetenskapliga än skolans. De är ofta väldigt empiriska i sitt sätt att angripa sin omvärld, särskilt de allra yngsta som jag jobbar med nu. De är lite av en favoritåldersgrupp för mig. Ettåringar är verkligen öppna i sinnet och ”hands on”. De är så förutsättningslösa i sitt undersökande, teorier uppstår, prövas och omprövas.

– Mitt hållbarhetsintresse har nog snarare trängt sig på i takt med att den nyhetsrapporteringen ökat allt sedan millennieskiftet.

”Vi behöver inte vara experter för att kunna jobba med hållbarhet” har blivit något av en devis för ert projektinriktade arbete kring FN:s fyra globala mål om hälsa, konsumtion, ekosystem och inkluderande arbete, vilket du kommer berätta om i din föreläsning. Kan du säga något om det redan nu?

– Jag ångrar nästan den formuleringen nu, kunskap är ju guld och jag vill inte förminska vikten av kompetens, men… Om vi skulle behöva ämnesexpertis för allt vi vill göra med barnen skulle mycket förbli ogjort. Den tanken sattes lite på sin spets i och med det här ämnets angelägenhet. Vi drabbades av en sorts positiv brådska, känslan att vi inte riktigt hade tid att vänta. Sedan sympatiserar vi förstås också med tanken på att lära och utforska tillsammans med barnen, att staka ut resan gemensamt. Vi på Gitarren ville ju arbeta Reggio Emilia-inspirerat redan från start.

– Min föreläsning kommer att innehålla många exempel på praktiskt arbete med hållbar utveckling, som vi har hållit på med i 3,5 år och som bara blir roligare och roligare. Det blir både högt och lågt och spridda skurar. Min förhoppning är framför allt att inspirera och väcka lust för sådant här arbete.

Kan du berätta lite om ”Världen utanför förskolan”, som är rubriken på föreläsningen? Men också vad världen utanför skulle kunna göra mer för förskolan?

– Från början var det en rubrik på en annan föreläsning, om Gitarrens arbete med mångkultur och förståelse för olikheter, som vi hade för något år sedan. Sedan tyckte vi att den passade för hela det här projektet. Målen som vi arbetar med är ju globala, de berör alla, innanför men också kanske framför allt utanför förskolan.

– I vår stad Umeå har barnen haft ganska bra förutsättningar att synas, särskilt innan kommunen bantade sitt pedagogiska utvecklingscentrum Idéan, som vi är stolta över att ha, och som regelbundet samordnar och erbjuder möjligheter för barnen att komma ut. Tyvärr har all verksamhet som hör till förskolan drabbats av nedskärningar på senare år.

– Självklart vill vi ha modiga kommuner som vågar investera i barn hellre än i shoppingcenter. Till vår kommuns försvar kan jag berätta att de i alla fall kan visa uppmuntran. Gitarren fick nämligen ta emot Umeå kommuns miljöpris 2021 precis innan jul, vilket vi är väldigt glada för.

Snart kommer fler utanför Umeå att få veta mer om ert miljöarbete, och en del som är ny för er i detta, eller hur?

– Just hållbara vanor är det som vi har riktat in oss på än så länge, att börja öva oss lite i en ny livsstil. Hur kan vi lära oss att samspela med vår omvärld och våra resurser på ett hållbart sätt? Det här har blivit ett annorlunda projekt för oss, med lite större fokus på handlingskraft än tidigare projekt.

Text Maria Herngren
Bild Malin Israelsson

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola