Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Okej med dig?

Modern Barndom tipsar om bok och material om samtyckeskultur

2023-02-27

Hur vet man om någon vill vara med och leka? Eller få en kram? Hur ska man göra om någon säger nej? Och hur ser du ut när du inte vill? Boken "Okej med dig?" är skapad av Åsa Karsin i samarbete med organisationen Make Equal. Till den finns också handledning och annat material fritt tillgängligt för nedladdning, som stöd i arbetet med samtycke.

Okej Med Dig Slide

I senaste Modern Barndom, nr 1/23, möter ni bland annat förskolan Kreatören i Uddevalla som i flera år har arbetat fram strategier och förhållningssätt kring värdegrund, våldsreducering, normer, samtycke och jämställdhet. Ett resultat av arbetet menar de vara att barnen har blivit bra på att avhjälpa konflikter med kommunikativa strategier.

– Skolor som tar emot våra barn uttrycker att de märker vilka barn som kommer från oss. Att de har fått hjälp att stötta, och handlingssätt både för att visa medmänsklighet och vara stark i och för sig själv, berättar rektor Rita Svensson om det fortgående arbetssättet.

– Vi utvecklas hela tiden, säger Salima Oukach, förskollärare. Får nya perspektiv, upptäcker fler synvinklar och försöker hitta nya strategier för hur vi kan tänka vidare tillsammans med barnen.

I arbetet med samtycke har de bland mycket annat använt sig av Okej med dig? (Bonnier Carlsen), en bilderbok med tillhörande arbetsmaterial framtagen för förskolor, skapad av Åsa Karin i samarbete med organisationen Make Equal och stöd av Rädda barnen. Boken är framtagen som ett komplement till metoder som Stopp! Min kropp!

Där Stopp! Min kropp! handlar om att dra gränser och värna den egna personliga integriteten fokuserar Okej med dig? på frågor som: Hur vet vi om någon vill leka eller kramas? I boken finns många vardagsnära exempel och situationer som uppmuntrar barn och vuxna att träna på att fråga och läsa av andras signaler för att nå ömsesidighet och respektfulla relationer.

Boken och materialet som kom hösten 2022 är en bearbetad version utifrån ett pilotprojekt som genomfördes 2021, där material skickades ut till 1 000 förskolor för feedback. På hemsidan okejmeddig.nu, länkad nedan, finns digitalt material som hjälp och underlag att utgå ifrån för att tillsammans med barnen skapa en samtyckeskultur. Metodmaterialet innefattar handledning, ramsa, samtyckesordlista och pedagogiska affischer att skriva ut. Därtill tips på annat material för den som vill ha stöd i arbetet med samtycke.

Text: Elin Mellerstedt

Fotnot: Den 26 april 2023 föreläser Rita Svensson och förskollärare Jeanette Malmberg från förskolan Kreatören om sitt uppmärksammade arbete – praktiska exempel, strategier och framgångsfaktorer – i Reggio Emilia Institutets program, med föreläsningen "Kommunikation, relationsskapande och samtyckeskultur."

Besök hemsidan för Okej med dig

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola