Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Bokrecension: Nationella minoriteter

Tydligt om minoritetsspråkens utsatthet

2023-01-20

”Författarna inleder med en obarmhärtig påminnande historisk tillbakablick som gör det lättare att förstå de nationella minoritetsspråkens utsatthet och den särställningen de idag har i vårt samhälle.” Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah läser en informativ, tydlig och bitvis också poetisk bok med fakta om och användbara tips för arbete med nationella minoriteters språk och kultur i förskola och skola.

  • Nationella Minoriteter Slide
  • Nationella Minoriteter Slide 2

Boken Nationella minoriteter: språk och kultur i förskolan (Gothia Kompetens AB) av Åsa Lundman och Ulla-Maija Pesola har ett behagligt omfång och en inbjudande utformning med bilder som speglas i det informativa och tydliga innehållet.

Vi kan lätt navigera mellan olika kapitel som varvas med intressanta fakta om minoritetsspråken, trosuppfattningar, traditioner, mat och klädesplagg samt praktiskt arbete med minoritetsspråk i förskola och skola. I slutet av varje kapitel finns en inspirationsruta som ger förslag på aktiviteter att arbeta vidare med barnen.

Författarna inleder med en obarmhärtig påminnande historisk tillbakablick som gör det lättare att förstå de nationella minoritetsspråkens utsatthet och den särställningen de idag har i vårt samhälle.

Summa summarum är det en bok som med fördel kan användas som underlag i reflektionen kring interkulturellt förhållningssätt, både mellan kollegor och i samverkan med vårdnadshavare.

Dikten av Margareta Wärnersdotter-Eliasson som första uppslag i boken appellerar till känslomässiga ingångar i det fortsatta samtalet. Formuleringar som: ”Du kom från din värld, jag kom från min, med erfarenheter ej lika… men ser vi på allt från olika håll, vi skulle bli oändligt rika” ger en poetisk och personlig vinkel på läsningen.

Text: Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola