Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Bok för högläsande förebilder

Recension: Samtala om högläsning och berättande i förskolan

2023-03-30

I Ann S. Pihlgrens "Samtala om högläsning och berättande i förskolan" (Gothia Kompetens, 2023) är fokus på medvetna samtal om högläsning och berättande. Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah läser en bok som kan fungera som ett inspirations- och reflektionsmaterial för förskolor på resan i att utvecklas som läsande förebilder tillsammans med barnen.

Samtala Om Högläsning Och Berättande I Förskolan Slide

Ann S. Pihlgren, författare till bland annat Läsa, skriva och räkna i förskolan: ett undervisande förhållningssätt (Natur & Kultur, 2020) har nu skrivit ytterligare en bok om undervisning i förskolan. I Samtala om högläsning och berättande i förskolan (Gothia Kompetens, 2023) är fokus på medvetna samtal om högläsning och berättande. Det handlar här om sokratiska och filosofiska samtal, och därtill lyfts den dialogiska högläsningen och återberättande med estetiska uttryck.

Som läsare studsar du mjukt mellan kapitlen som avgränsas av färgskiftningar som underlättar bläddrandet. Efter att först ha landat i en inledande verksamhetsnära berättelse, bjuds du vidare in till teoretiska perspektiv med forskningsanknytning. Allt är kopplat till de olika samtalsteman som behandlas i respektive avsnitt. Varje kapitel avslutas med konkreta uppslag på hur ett processarbete kan genomföras och dokumenteras.

Ann S. Pihlgren ger i boken också modeller för hur denna dokumentation kan systematiseras i tabellformat. 

Vi tänker här att varje förskola och arbetslag behöver stanna upp och reflektera kring modellernas innehåll och syfte inför det praktiska genomförandet i den egna undervisningen. På vilka sätt kan det vävas in i det som redan pågår? 

Boken kan fungera som ett inspirations- och reflektionsmaterial för förskolorna på resan i att utvecklas som läsande förebilder tillsammans med barnen.

Text: Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola